Tankar om åldrandet och vården

Vinterlandskap...

Idag blir det rätt murriga bilder, för sån´t är vädret här idag; snöfall, grått och -6 ….. Och mitt ämne för dagen, är för all del rätt murrigt det också …. I vart fall går det väl i gråskalans alla toner ;)…..

Under åren har jag förundrats över hur de som bestämmer att vården ska se ut…. Alltså våra folkvalda politiker i kommun och landsting, menar att vi som arbetar med direkt patientarbete ska ta hand om våra äldre med de minimala resurser som personalen får för att utföra det uppdraget … Och vi anhöriga då… Hur fungerar sjukvården sett med våra ögon … Ser jag som anhörig annorlunda på vården … än hur jag ser det utifrån mitt yrke som sjuksköterska?…   

Många artiklar har jag läst om de hemskheter som faktiskt existerar för de äldre, den grupp människor i vårt samhälle som inte alltid kan föra sin egen talan eller för den delen inte heller alltid bli trodda eller tagna på allvar…. Trots att många faktiskt kan framföra sin egen åsikt …. Alla äldre lider inte av demenssjukdom …. Eller är i ” barndöman ” som min gamle pappa, skulle ha sagt … 

För visst är det så att det sparas in på de två grupper i samhället som inte alltid kan föra sin egen talan eller inte blir tagna på allvar utifrån sin ålder ….. Nämligen barn/ungdomar och gamla…… Eller vad säger ni ?…..

Lada i Sundsjöåsen...

Vård på lika villkor …. Finns det och är det en självklarhet ?…. 

Jag tar mig nu rätten att fritt få framföra mina åsikter i detta ämne då jag faktiskt har en viss erfarenhet av att vara anhörig men också utifrån ett mångårigt arbetande i vården….

Som anhörig så svarar jag NEJ på den frågan…. Utifrån min roll borde det vara så att vården ska vara lika för alla oavsett ålder och kön men så ser inte verkligheten ut…. Det blir man snabbt varse när ens föräldrar blir skröpliga ….. Eller för all del redan då man själv passerade 45, om jag nu ska spetsa till det lite  ….

När mina föräldrar själva kunde ringa sina respektive hälsocentraler, kunde jag snabbt konstatera att pappa, så gott som alltid fick hjälp snabbare än mamma …. Hon var inte på nåt sätt otydligare än honom i sitt framförande av de problem hon hade,  däremot fixade hon inte att stå på sig alla gånger …. Jag tror heller inte att deras olika kommuntillhörighet spelat nån större roll … Däremot spelade det stor roll hur de valde att bemöta det svar de fick av sköterskan …

Sa sköterkskan till mamma att det inte fanns någon tid hos doktorn förränns tidigast om 1 månad … då svarade mamma att hon nog kunde vänta, hon var ändå inte så värst sjuk ….

Om pappa fick höra samma sak så åkte han till sin hälsocentral ändå och satte sig och väntade ut doktorn,  tills han var klar med de inbokade patienterna och hade tid att ta emot honom  ( som inte hade en bokad tid ) … Han lyckades nästan alltid med den här strategin…. 

Ismunden...

Som vårdpersonal så svarar jag också NEJ på den här frågan …. Och här ger jag mig ut på djupt vatten för detta är inte en politisk korrekt åsikt att framföra ….

Men så ser iaf den bistra sanningen om verkligheten ut …. Sett ur mina luttrade men fortfarande rätt empatiska vårdögon ut …. Jag har i många år framfört mina åsikter om att kvinnor inte får vård på lika villkor som männen, och då menar jag inte främst de äldre kvinnorna … Utan de som är i medelåldern … alltså, min egen ålder och uppåt … Det blir inte alls med självklarhet trodda på samma vis som männen blir… Min amatörmässiga förklaring till det stavas … Klimakteriet…

Om du som kvinna dessutom har eller har haft en psykiatrisk diagnos, ja då är det ytterligare en faktor som gör det svårt att bli trodd… Även om åkomman som hon söker för inte har något med psykiatri att göra… Så hamnar hon lätt i det facket ändå…..

Detta är inget evidensbaserat påstående utan mer en erfarenhet från många nattliga bedömningssamtal, där jag fått höra hur en del kvinnors väg in i sjukvården sett ut …. Innan de tillslut hamnar hos oss… Nu vill jag absolut inte påstå att vårt område är bättre än den somatiska sjukvården …. För det är den inte …. Vi gör också våra misstag…..

Utan att vara en ”rödstrumpa” så tycker jag att det kön man har spelar roll ….

Gammalt hus innan Börjesjö...

Ålder då…. Är det en faktor som gör skillnad i vilken vård vi får ?

Får en 65-åring samma vård som en 30-åring ?…. Mitt svar som anhörig är NEJ…. Här vet jag ju hur man såg på pappa efter hans hjärnblödning …. Det var verkligen ingen självklarhet att han skulle ha samma vård som en 40-åring ….  Jag håller fast vid det jag tidigare skrivit om att vi måste börja se till vilket liv personen levt innan den blivit sjuk och utgå från det,  då vi bestämmer vilka resurser som ska sättas in för fortsatt vård och rehabilitering ….

Vad säger jag som personal då… Jag svarar NJA…. För de flesta hos oss får ändå tillgång till de rätt dyra undersökningar som vi många gånger måste göra på våra patienter för att utesluta somatisk sjukdom ….

Däremot har jag den, kanske i många ögons förutfattade åsikten, om att det inte är lika självklart i den somatiska vården…. där upplever jag att åldersfaktorn spelar en ganska stor roll , i vart fall då det gäller vissa sjukdomar …. Men jag tycker inte att det är vårdpersonalens fel  … De styrs av politikernas beslut om hur och till vilka pengarna ska fördelas…..

Sen tror jag att det går att sätta = tecken, på åldersfaktorn, behandling och Landstingens stora sparkrav … Fast det skulle aldrig någon någon landstingspolitiker ge mig rätt i …. Men så är de politiskt korrekta också … Och folkvalda…. 

Till skillnad från moi ….. Som valt att placera mig där jag är alldeles på egen hand …. Även om planen inte var sån i början av min karriär ;)….

Lada i Börjesjö...

Min slutsats blir således att jag kan ge mer klara svar utifrån min roll som anhörig på de frågor som jag ställde mig i början …. Jag har ingen skyldighet att vara lojal mot nån annan än mig själv och mina närmaste….. Och jag kommer aldrig att vika ner mig i det faktum, att vi som anhöriga måste våga säga ifrån mera mot de som ”bestämmer”, oavsett om det är i landsting, kommun , privat sektor eller på politikernivå … När vi ser saker inom vården / vårdkedjan,  som inte fungerar …

Reagera bör vi också göra som enskild medmänniska …. Ingen av oss har en aning om vad livet har i beredskap för oss …. Och tur är väl det …. Men det om något är en bra anledning till att strida för hur vi själva vill ha det när vi blir äldre ! … Eller hur vi vill att våra närmaste ska ha sin ålderdom …

Våra äldre ska ha samma rätt till vård på lika villkor som alla andra, oavsett diagnos och ffa så har de rätt att bli bemötta med den respekt som borde vara en självklarhet för alla oavsett ålder, kön eller diagnos …..

Ett steg i rätt riktning vore att höja lönerna för de som arbetar med äldre, satsa på att ge personalen oavsett yrkeskategori utbildning i demenssjukdomar, bemötande, aktivering /stimulans av olika sinnen, skapa små trivsamma enheter för de äldre där det satsas på såväl inne som utemiljö  …. För vilken personal vill inte jobba i små enheter där trivselfaktorn är stor …. Kort sagt höj statusen på att arbeta med äldre ! Gör yrket attraktivt !! ….

Lada i Börjesjö 2...

Som sjuksköterska så förväntas jag vara lojal med min arbetsgivare … Och det är jag också …. Inom för mig,  rimliga gränser …. Men med ålder , yrkeserfarenhet och en viss ödmjukhet inför livet …. Så måste man ibland ge avkall på den lojaliteten … Det är människor jag arbetar med, inte pappersprodukter eller döda ting ….

Jag kommer att fortsätta att strida för de äldres rättigheter utifrån det yrke jag har …. Oavsett om vi arbetar inom kommun, landsting eller privat sektor så måste vi som personal våga ställa krav… Ibland kan det bli så att jag inte är högst på listan över min chefs favoriter och kanske inte på mina kollegors heller … MEN jag vill kunna gå ut genom dörren på morgonen och sen se mig i spegeln utan att skämmas över det jobb jag utfört under mitt arbetspass ….

Arbetsgivaren= våra närmaste chefer,  måste i sin tur också börja att ta sitt ansvar för de äldre, mot sina högre chefer och gentemot politiker och högljutt säga stopp …. Vi behöver mer personal för att kunna bedriva en kvalitativt god och säker äldre vård ….

Som jag sagt vid tidigare tillfällen , det gäller att välja sina krig….. Men detta borde väl ändå vara ett krig som vi alla, skulle kunna göra gemensam sak i , oavsett yrkeskategori, ålder, kön , partitillhörighet …. För äldre kommer de flesta av oss att bli … Så det är dags att ta aktiv ställning till hur vi vill ha det ! 

Singsjön...

Min blogg är INTE en politisk blogg men utifrån mina yrkeserfarenheter av vårdens utveckling de senaste 30 åren , så kan jag bara konstatera att det gäller att tänka sig för då man röstar …. Det är inte alltid att ens partifärg gör att det blir kloka val i landsting och kommunval ….. 

Sen har jag två åsikter till och de skiljer sig ingenting oavsett om jag arbetar eller är anhörig …..

Det är att vi måste tänka oss för hur vi bemöter våra äldre och deras anhöriga ….. Bemöt andra som du själv vill bli  bemött så blir det oftast bra , är min erfarenhet …..

Se till att ha tid i samtal med äldre, det gäller oavsett man jobbar eller är anhörig ….. Ett stressat samtal blir aldrig bra, det slutar oftast med irritation eller i värsta fall aggression ….. Inte lätt att leva upp till oavsett man jobbar eller är anhörig men iaf värt att tänka på …

// Maria ….

Annonser
Det här inlägget postades i Att vara anhörig ... To be a relative .... Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Tankar om åldrandet och vården

 1. Eva Andersson skriver:

  Intressant och jag håller med om mycket. Men det går att SE och komma tillrätta med skillnader i omhändertagande, vård och behandling.
  Gissa ……………………….Kvalitetsregister!
  För äldre finns Senior Alert, det har gjorts och görs fantastiska framsteg tack vare att personal som vårdar/ servar i hemmen eller särskilda boenden kan se resultat av sina insatser och jobbar med förbättrning hela tiden. Inom psykiatrin är vi som vanligt försiktig med nymodigheter.
  Andra specialiteter inom sjukvården har rapporterat till kvalitetsregister under massor av år, det första registret startade 1975, sedan dess har det bara accelererat. du och jag finns med i alla möjliga register och tack vare det kan vård/behandling förbättras och utvecklas. Psykiatriska kvalitetsregister är på gång, användandet har kommit olika långt i landet men ökar stadigt. När alla våra patienter finns i kvalitetsregister och vi kan se resultat av det vi gör kommer behoven av förbättring/förändring att framstå tydligt. Då finns det underlag för bra politiska beslut och rätt fördelning av pengar. Säg den som kan stå emot trycket när det syns i siffror att vård och behandling blir olika beroende av ålder, kön, bostadsort, diagnos etc.

  • mariayarri skriver:

   Hej ! Vilken bra kvalitetsinformation du gav nu 😉 ! Jo, jag vet ju att det finns register men med tanke på hur länge en del av dem har funnits kan jag ändå tycka att framstegen borde kommit längre….. Att du gör ett fantastiskt jobb med ditt register det tvekar jag inte ett ögonblick på , för du är otroligt duktig, sen har du ju lång erfarenhet från alla möjliga nivåer i vården.
   Sen kan jag ju ändå tycka; …Ska det vara nödvändigt med siffror , statistik och annat för att människor i beslutande ställning ska fatta vad vård är, vilka behov som finns…??
   Nä för min del så tycker jag att de borde ut på golvnivå och arbeta för att se och lära, inte gå bredvid nån dag…. utan verkligen jobba under en längre tid….
   Hur som haver så önskar och hoppas jag att den sista meningen i din kommentar snarast kommer att uppfyllas :)….
   Tack för en intressant kommentar, jag tar den till mig…. // Maria

   • Eva Andersson skriver:

    Tack !
    Det är nödvändigt med siffror , statistik och annat för att människor i beslutande ställning ska fatta !
    Det är det språk dom förstår. Behov kan också uttryckas i siffror.
    Jag måste bara påpeka……att det finns individer på golvnivå som behöver se och lära från andra håll också ,det har vi dryftat tidigare. Tänk om det är dessa individers åsikter och gamla metoder som får gehör hos beslutsfattarna. Då är kvalitetsregister lika bra för att visa skillnader mellan olika enheter, mottagningar och sjukhus.
    Fina bilder du visar, och vilka sköna promenader du får.

 2. mariayarri skriver:

  Ha, ha :)…. Kan aldrig tänka mig att nån av oss fotfolk människor behöver inputs från nåt annat håll ;)… // Maria

 3. lagottocattleya skriver:

  Bra och insiktsfullt skrivet – fint att få ämnet belyst från olika håll! Det är som du säger – man ska välja sina strider. Men man ska aldrig ge upp det man brinner för heller. Du är modig, insiktsfull och stark. Jag beundrar dig och önskar att fler personer i vården vore som du!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s