Knipand … Common Goldeneye …

Knipand, hane, hona 14, 14...

Knipa – Bucephala Clangula är en andfågel som tillhör underfamiljen Merginae … Merparten av världspopulationen är flyttfåglar …

Knipa Bucephala Clangula, is a duck belonging to the subfamily Merginae … The majority of the world population is migratory birds …

Knipand, hane, hona 4, 4...

Knipan är medelstor och en kompakt dykand … Halsen är kort … Huvudet stort, lätt rundat, likt en knopp … Näbben är liten och trekantig … Ögonen är gula …

Den mäter 40-48 cm  … Har ett vingspann på 62-77 cm … Vikten är ca 500-1300 gram …

Födan består av små fiskar, snäckor, kräftdjur, växtdelar och insekter samt deras larver … För att nå bytet dyker knipan ibland ned så djupt som åtta meter …  

Den äter medan den är under vattnet och det är ytterst sällan man ser den komma upp till ytan med något ätbart …

The Common Goldeneye is medium-sized and compact duck … Their neck is short … Head wide, slightly rounded, like a knob … The beak is small and triangular … Their eyes are yellow …

It measures 40-48 centimeters … Has a wingspan of 62-77 centimeters … The weight is approximately 500-1300 grams …

They eat small fish, snails, crustaceans, plant parts, insects and their larvae … The Goldeneye can dive as deep as 8 meters to reach food … 

It eats while it´s under water and it´s extremely rare to see the Goldeneye come up to the surface with something edible … 

Knipand, hane 23, 23...

Hanens praktdräkt är en svartvit dräkt med ett skimrande grönsvart huvud … Och en stor vit fläck mellan näbben och ögat …

Under sommaren har hanen en eklipsdräkt som då liknar honan … Men har ett mörkare brunt huvud … Och ofta med delar av praktdräkten på vingarna …

The male´s breeding plumage is a black and white dress, with a shimmering green-black head … And a large white patch between beak and eye …

During the summer, the male adopts an eclipse plumage that looks like the females … But has a darker brown head … And often with elements of breeding plumage on the wings …

Knipand, hona 24, 24...

Honans kropp är grå … Hennes buk är vit, huvudet brunt och hon har en varierande vit halsring … Näbben är grå och har en gul och svart näbbspets … 

När ungarna vuxit upp och blivit fjäderklädda … Liknar de honan men de saknar den vita halsringen och de är murrigare i färgerna … Deras ögon är bruna och deras näbb saknar det gula … 

The female body is grey … Her belly is white, head is brown and she has a varying white neck ring …  The beak is grey and has a yellow and black beak tip … 

When their chicks grown up and become feathered … They resambles the female but they lack the white neck ring … And they are more like, diffuse dark in their plumage color … Their eyes is brown and their beak lacks the yellow  … 

Knipand, hane, hona 3, 3...

Häckningen börjar i månadsskiftet februari-mars … Då knip hanen börjar med sitt parningsspel … Vilket  blir allt mer intensivt ju mer våren framskrider …

När hanen ”spelar” för honan ger han ifrån sig ett knirrande ljud … Samtidigt som han gungar neråt och slänger huvudet bakåt över ryggen … så att nacken kan beröra bakryggen …

Han kan också utföra plötsliga resningar och häftiga vingslag … Allt för att imponera på honan … 

Mating starts in the month shift of February-March … When the male start his mating game … Wich is getting more intense as the spring progresses …

When the male start his game for the female, he´s making a creaking sound … Simultaneously he swings down and throw his head backwards across his back … So his neck can touch the rear back …

He can also perform sudden uprisings and violent  wingbeats … All to impress the female …  

Knipand, hane, hona 7, 7...

När hane och hona bildat par …  följer hanen troget efter honan hela tiden … Vart hon än går eller ska jag kanske säga simmar … Om andra hanar kommer för nära honan så jagar hanen resolut bort dom …

Vid sådana tillfällen, kan man se hur hanarna imponerar på varandra genom att trycka huvud och hals mot vattenytan …

Sen dyker hanen … Och angriper inkräktaren underifrån … varvid vilda slagsmål kan uppstå men resultatet blir i allmänhet att antagonisten flyr fältet …

When the Common Goldeneyes paired … The male begin to follow his female faithfully and constantly … Wherever she goes or shall i say swim … If other males come to close to his female, he resolutely chase them away … 

On such occasions, one can see how the males impress at each other by pressing their head and neck against the water surface …

Then the male dive … And attacks the invader from below … Then the males start a wild battle but the result is generally that the invader or antagonist escapes the field … 

Knipand, hona 20, 20...

I april kan man se kniporna flyga av och an genom skogen … För att leta på ett lämpligt bohål …  Detta kan ibland ligga flera kilometer från närmaste sjö …

Knipan har i flykten ett typiskt visslande vingljud … 

Honan lägger 10-12 ägg i holkar, spillkråkebon eller ihåliga träd. Om det är brist på boplatser … Har det hänt att kniphonan jagat bort och övertagit bon av hökuggla, kattuggla och kaja …

In April, you can see the Common Goldeneye fly back and forth through the forest … To find a suitable nesting hole … And that nesting hole can sometimes be several miles from their nearest lake … 

When the Goldeneye fly it has a typical whistling wingsound … 

The female lays 10-12 eggs, in nesting boxes, hollow trees or in to the Black Woodpeckers nest … If there´s a lack of nesting sites     … It has happend that the female chased and taken over the nests from Hawk owl, Tawny owl or Jackdaw …

Knipand, hona 11, 11...

När alla ägg är lagda börjar honan ruva …Strax därefter lämnar hanen häckningsplatsen och beger sig till någon större sjö för att rugga …

Under ruvningstiden tar honan två till tre pauser dagligen för födosök och dessa pauser brukar ta en till två timmar i anspråk … Äggen kläcks efter en månads … Ungarna blir kvar i boet ytterligare drygt ett dygn …

Innan ungarna skall lämna boet kontrollerar honan noga att inga faror finns i närheten … När allt verkar klart sätter hon sig nedanför boet och lockar intensivt på ungarna …

 Och snart syns den första ungen i bohålet … och i rask takt hoppar de sen efter varandra ner till honan … När hon kollat att alla är med så tar hon dem till närmaste vatten …

When all the eggs are laid, the female begins incubating … Shortly after, the male leave the breeding site and fly away to a bigger lake to start his roughen … 

During the incubating period the female must take 2 or 3 breaks a day to find something to eat … These breaks usually takes 1 or 2 hours to complete … The eggs will hatch after a month … And they´ll stay in the nest for one day more after hatching … 

Before the chicks can leave the nest , the female carefully check that no dangers are nearby … When everything seems clear she sits beneath the nest and attrackts intensely on her chicks …

And soon you can see the first chick in the opening to the nesting hole … And then they rapidly, one after another, start to jump down to their mother … When everyone is down in the ground, she start taking them to the nearest water …  

Knipand, hona 24, 24...

Ungarna kan genast simma och dyka … Men den första tiden håller de till i omedelbar närhet av honan … Som ihärdigt försvarar dem mot andra fåglar …

Knipkullarna håller inte ihop särskilt länge och innan ungarna är två veckor gamla kan de ligga utspridda i olika tjärnar men de klarar sig trots det bra … Största faran för dem är stora gäddor ..

The chicks can immediately swim and dive … But the first time they keep close proximity to their mother …  Who strenuously defend them to other birds …   

The Goldeneye litters don´t hold together for that long … At the age of only 14 days they can already be scattered in different ponds … Despite of that they seem to fare really good … Their biggest danger is the big Northern Pikes … 

Knipand, hane 14, 14...

Namnet nämns första gången 1611 men kan vara ännu äldre … 

Knipan var under 1800-talet en utpräglad norrlandsfågel, med en tydlig utbredningsgräns … Under 1900-talet har knipan efter hand spridit sig över hela södra Sverige …

När hösten kommer och sjöarna börjar frysa till så flyttar knipan söderut så långt som det behövs för att finna öppet vatten … Oftast inte längre ner än till Danmark.

The Common Goldeneye name is first mentioned in 1611 but may be even older … 

During the 1800s the Golden eye was a typical northern bird here in Sweden,  with a clear boundary propagation … Then during the 1900s the Goldeneye gradually spread troughout the southern part of Sweden …

When fall comes and our lakes start to freeze … The Goldeneye move as far as necessary to find open water … Usually not further down than Denmark …  

Knipand, hona 5, 5...

Jag är medveten om att det blir mycket bilder på fåglar i bloggen men det är den tiden på året nu … Men rätt som det är dyker det upp nåt annat djur att fota 😉  // Maria

I´m aware that there are a lot of bird photos in the blog but it´s that time of year now … But maybe some different kind of animals popps up to photograph 😉 … // Maria

Annonser
Det här inlägget postades i Wildlife. Bokmärk permalänken.

12 kommentarer till Knipand … Common Goldeneye …

 1. Shakti Ghosal skriver:

  What lovely photo shots, specially of the small chicks. I can well imagine the passion you hold to capture such moments.

  Shakti

  • mariayarri skriver:

   Thank you, glad you like my photos . You are so right , i really have a passion for nature and animals . Being out and photograph nature and animals is a quiet and peaceful pleasure that suits me perfectly 🙂 .
   Thank you for visit my blog and that you leave a comment ! // Maria

 2. adinparadise skriver:

  Love your photos. Those eyes are truly golden too. 🙂

 3. mariayarri skriver:

  Glad you like my photos of the Common Goldeneye ! Their eyes are for sure golden colored . Thank you for visiting ! 🙂 // Maria

 4. Fina bilder som passar bra så här nu på våren! Visst är det roligt att ”fånga” dom små krabaterna 🙂 Ha en bra dag! //Roland

  • mariayarri skriver:

   Tack Roland ! Jo nog är det roligt att vara ute den här tiden på året, finns hur mycket som helst att se och fota . 🙂 Ha en fortsatt bra dag du med ! // Maria

 5. megtraveling skriver:

  Beautiful pictures – I really like their coloring!

 6. Lotta skriver:

  Helt otroligt vilka bilder! Jag lär mig något nytt varje gång jag kollar in i bloggen!! Jag säger det igen: vilken talang du besitter!!!/ kram å hälsa Yarri!

 7. FeyGirl skriver:

  What beautiful guys!! We don’t have them here… 🙂

  • mariayarri skriver:

   Yes they are indeed beautiful !
   There is two kinds of Common Goldeneyes , the one i have here ( Bucephala Clangula Clangula) … They have there breeding places in northern part of Eurasia (Europe and Asia) and winters as south as the Mediterranean, Persian Gulf or southern China … But the one we have in Sweden don´t winter further down than to Denmark …

   The other one has the latin name Bucephala Clangula Americana … And that one is breeding in northern part of America and they winters as south as California and Florida … So maybe, you have a Golden eye but it might be rare where you live…

   I really appreciate your visit and that you leave a comment 🙂 // Maria

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s