Orsa Björnpark … Orsa Bear Park …

Orsa Björnpark, utsikt 2, 2...

För någon vecka sen var jag till Orsa Björnpark … Detta är Europas största Björnpark och Världens största Isbjörnsanläggning …

Parken är belägen i ett område som heter Grönklitt … Det ligger i den mellersta delen av Sverige, i norra utkanten av Siljansområdet där den Svenska vildmarken börjar …

Bilderna i dagens inlägg är utsiktsbilder på omgivningen, tagna från Björnparken …

About a week ago, i visited Orsa Bearpark … This is the largest Bear park in Europe and it also has the world´s largest Polar Bear facility … 

The park is located in an area called Grönklitt … In the middle part of Sweden … In the northern outskirts of the Siljan area … Where the Swedish wilderness begins … 

Today´s photos are views of the surrounding area, taken from the Bear Park …  

Orsa Björnpark, utsikt 9, 9...

Ursprungstanken med parken var att visa upp våra svenska stora rovdjur …

Men med tiden så har det utvidgats till att ta hand om och rädda andra stora hotade rovdjur från det norra halvklotet som lever i biotoper liknande våra svenska skogar …

The original idea was to show our Swedish largest predators …

But over time it has expanded to take care of and saving other threatened predators from the northern hemisphere, living in habitats similar with the Swedish forest … 

Orsa Björnpark 5, 5...

En annan grundtanke var att kunna visa rovdjuren i deras egen vildmark med en varierad natur … Även om det är i stora hägn … För såväl deras som vår säkerhet … 

Another basic idea was that visitors would be able to see these predators in their own wilderness with a varied nature … Even if the predators have to live in large enclosures … For both their and our safety …

Orsa Björnpark, utsikt 3, 3...

Man vill också lära sig mer om rovdjuren, sprida kunskap till andra om dessa djur … För att på sikt kunna förbättra relationen mellan människa och rovdjur …

Vilket ska leda till en bättre framtid för dessa ståtliga rovdjur … Som ofta är fruktade och jagade intill gränsen för utrotning av oss människor … 

 The park´s founder want us visitors to learn more about these predators … And that we will spread the knowledge to others … In order to eventually be able to improve the relationsship between humans and predators …

Which hopefully will lead to a better future for these magnificent predators … That often are feared and hunted to the brink of extinction of us humans … 

Orsa Björnparkm utsikt 8, 8...

Parken öppnades 1986 och har sitt ursprung i ett viltide från 60-talet …

Våra svenska Brunbjörnar kom till parken 1986 … Vargen 1992 … Lodjuren 1994 … Järven 2000 … Berguv 2005 … Kamchatka Björn 2006 … Amur Tiger (Sibirisk Tiger ) 2007 … Isbjörn 2009 … Persisk Leopard 2010 , Snöleoparden 2011 … and Kodiak Björn 2012

Lärandet går som en röd tråd i parkens historia  … Tiger World och Rovdjurscentrum invigdes 2007 … Polar World 2009  … Leopard Center 2010 …

The Bear Park was opened in 1986 and has its origin in a wild hibernating from the 60´s … 

Our Swedish Brown Bears came to the park in 1986 … Wolves in 1992 … Lynx in 1994 … Wolverine in 2000 … Eurasian Eagle-Owl in 2005 … Kamchatka Bear in 2006 … Amur Tiger ( Siberian Tiger ) in 2007 … Polar Bear in 2009 … Persian Leopard in 2010, Snow Leopard in 2011 …  And last but not least Kodiak Bears 2012 …

Learning is like a red thread in the park´s history … Tiger World and Predator Center opened in 2007 … Polar World in 2009 … And Leopard Center 2010 …  

Orsa Björnpark, utsikt 6. 6...

Parkens totala storlek är 325 000 kvm … Den är öppen för besök under hela året …

Parken har ca 200 000 besökare varje år … Gångvägen genom parken är ca 3,5 kilometer … Toppstugan ligger 561 meter över havet …

The total size of the Bear park is 325 000 sq. m … And it´s open to visitors througout the year … 

Bear Park has about 200 000 visitors every year …  The footpath through the park is about 3,5 kilometers …  The Top Cottage is located 561 meters above sea …  

Orsa Björnpark, toppstugan 2, 2...

Detta är vad djuren tillsammans äter under ett år: …

9 ton kött … 6 ton äpplen … 2,5 ton limpor … 3 ton grönsaker … 3 ton kraftfoder … 

This is what the animals eat together during a year : … 

9 tons of meat … 6 tons of apples … 2,5 tons of loaves … 3 tons of vegetables … 3 tons of Compound feed … 

Orsa Björnparkm utsikt 8, 8...

Rovdjuren utfodras med helkadaver … Djuren får då en bättre livskvalité genom en förbättrad fysiologisk status … Som innebär en bättre tand och käkstatus, bättre muskulatur i nacke och i deras framben …

Deras naturliga beteende gällande maten upprätthålls, matspjälkningen blir bättre och med det följer också en bättre tillväxt hos varje enskilt djur …

Kodiakbjörnarna har även vattendrag och mindre sjöar i sina hägn där det finns levande öringar som de kan fånga … 

Predators are fed with whole cadavers … The animals will get a better qality of life through improved physiological status … Which means a better dental and jaw status, better muscles in their neck and in their front legs … 

Their natural behavior regarding food is maintained, digestion is getting better and with that also comes a better growth of each individual animal … 

The Kodiak Bears have streams and small lakes in their enclosures where there is vivid Brown Trout, as the bears can catch …  

Orsa Björnpark, utsikt 7, 7...

I parken ges biologer möjlighet att studera rovdjurens beteenden, fysiologi , björnarnas viloperiod i idet som är en grundläggande del av deras liv men som är extremt svårt att studera i deras vilda miljö …

Nu är det inte alldeles helt enkelt för en vanlig besökare att ta bra bilder av djuren, dels därför att de helt enkelt inte vill vara med på bild 😉 bortsett från björnungarna …

Men också för att de är omgärdade av enorma säkerhetsstängsel … Några av världens farligaste landlevande rovdjur lever ju faktiskt här …

I kommande inlägg ska jag ändå visa några av de bilder som jag lyckades ta på en del av djuren … Den sista bilden i dagens inlägg är en Kodiak Björnunge …  

In the park, biologists is given the opportunity to study predatory behavior, physiology,  bears winter rest hibernation – which is a fundamental part of their lives … That is something extremly difficult to study in their wild environment … 

It´s not so easy for an ordinary visitor to take good photos of the animals, partly because they simply don´t want to be a photo object 😉 disregarding the Bear cubs …

But also bacause they are surrounded by massive security fences … Some of the world´s most deadliest terrestrial predators are actually living here … 

In future posts i´ll nevertheless show some of the photos i managed to take at some of the animals … The last image of today´s post is a Kodiak Bear cub ..

Orsa Björpark, Kodiakbjörnar 10, 10...

Avslutningsvis, jag är kluven i detta med att ha djur på zoo … Samtidigt är det viktigt att försöka rädda utrotningshotade arter … Och går inte det på annat vis … Då kan jag ändå förlika mig med att det måste finnas zoo …

Och Orsa Björnpark är allt annat än ett vanligt Zoo … Det är så mycket mer och absolut värt ett besök om ni har vägarna förbi lilla Orsa … 

// Maria

Finally i´m in two minds in this of having animals at the zoo … But it´s important to try saving endangered species … And if that´s not possible to do so in any other way … Then i can nevertheless reconcile myself that there must be zoos … 

And Orsa Bear Park is anything but an ordinary zoo … This park is so much more and is most certainly worth a visit if you ever are passing little Orsa … 

// Maria

 

Annonser
Det här inlägget postades i Wildlife. Bokmärk permalänken.

17 kommentarer till Orsa Björnpark … Orsa Bear Park …

 1. lindami73 skriver:

  Tack för ditt inlägg som väcker en längtan efter att besöka denna park!
  Vilda djur i en miljö som känns ”äkta” blir mer spännande.
  För handen på hjärtat….älghägnet i den vanliga djurparken…..hur nervpirrande är den egentligen?
  Och hur glada ser älgarna ut?
  Detta verkar vara något helt annat 🙂

  • mariayarri skriver:

   Vi har ett zoo ute på Frösön … Vilket jag sällan besöker just för att jag tycker miljön för djuren är så deprimerande …
   Här är miljön helt annorlunda , varje björnart har t ex egna vattendrag och små sjöar i sina hägn … Och hägnen är stora … Men visst ser det lite ledsamt ut med dessa enorma dubblerade stängsel runt varje hägn … Men jag inser att det behövs för allas säkerhet :).
   Klorna på Kodiakbjörnarna och Isbjörnarna var inte att leka med … Inte deras vikt och storlek heller … // Maria

 2. eva-britt sjöberg skriver:

  känner igen mej (har nog varit där tror jag !!!!!!) fint ställe,bra att ta en pauspromenad på om man åker förbi.Man får verkligen ”sträcka” på benen.Roligt att se djuren.

  • mariayarri skriver:

   🙂 Skulle tro att du känner igen dig … En alldeles lämplig bensträckar promenad upp till toppstugan … Även om det kändes som hjärtinfarkten var nära för en otränad kropp som min 😉 // Maria

 3. FeyGirl skriver:

  What a beautiful, wonderful post…. Here’s to continuing to do our ABSOLUTE best to protect these magnificent creatures. Sadly, the predators – the top of the food chain – have it the worst in the world of the humans, due to fear. I can’t fathom living in a world without them.

  • mariayarri skriver:

   Thank you Christina, for your kind words 🙂 … I can´t fathom a world without these magnificent predators either !… We humans are for sure the worst and most cruel predators of us all … I belive that this park is a perfect place to save these animals … And at the same time let us visitors learn about them … Cause we need to learn … // Maria

 4. Verkar vara ett ställe värt att besöka och det ser större ut än vad jag trodde, bra information. Får passa på att besöka det någon gång när jag har vägarna förbi där 🙂 Har du några bilder på facebook också? Ha en bra helg! Nu är kameran laddad för turer ut i naturen :-)//Roland

  • mariayarri skriver:

   Det är helt klart ett ställe värt att besöka … Dessa foton bortsett från toppstugan och Kodiakbjörnen är områden som ligger utanför Björnparken … La in dom mest för att jag ville visa hur vacker omgivningarna är runt om parken …
   Men i kommande inlägg blir det bilder av djuren …

   Har tyvärr inte Facebook … Jag vill försöka hålla mig utanför det så länge jag kan… En av anledningarna är det arbete som jag har … Så mina bilder finns bara i bloggen … ..
   Önskar dig en trevlig helg också, hoppas på att få ta del av dina bilder , själv laddar jag för 4 vaknätter 😦 … // Maria

 5. montucky skriver:

  What a splendid place! One of the best of its kind that I’ve seen. We have to do what we can to save the endangered species.

 6. mariayarri skriver:

  The surroundings outside the park is incredibly beautiful … But the park itself is built in the same kind of forest as the view photos … The only difference is that the park is a little more mountainous and that they created streams and small lakes to all of their bears …

  I totally agree with you , we must do what we can to save these endangered predators // Maria

 7. Mike Howe skriver:

  What a magnificent park, I had never heard of it which is hard to believe given how incredible it is. Thank you for the fascinating tour, this is a place that I must visit one day. It’s great to know that such wild places are still being cared for 🙂

  • mariayarri skriver:

   Hi Mark ! Orsa Bearpark is a fantastic place, and i love their ambition to save these endangered animals … And that they are teaching us visitors about them … I hope you someday got the opportunity to visit the park 🙂 !
   Thank you for visiting my blog and that you leave a comment . 🙂 // Maria

 8. adinparadise skriver:

  It’s such a beautiful park, Maria. The bears are able to live and hopefully breed in peace, away from those that might cause them harm. That’s really good. 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s