Sibirisk Tiger …. Siberian Tiger ….

Orsa Björnpark, toppstugan 2, 2...

Nedan för toppstugan … Har de Sibiriska Tigrarna ( Panthera Tigris ) eller Amur Tigern som den också kallas …  Sitt hägn …

Den Sibiriska Tigern är akut utrotningshotad … Det finns idag endast ungefär 350 – 500 (Antalet beror lite på vilken litteratur man studerar) vilt levande Tigrar …

Runt Tiger hägnet är det höga stängsel … Tigern har kraftiga bakben … Styrkan i benen gör att den kan hoppa 3 meter rakt upp i luften och uppåt 6 meter rakt fram …

Just below the top cabin … Have the Siberian Tigers ( Panthera Tigris ) or Amur Tigers as they also is known … Their enclosure …

The Siberian Tiger is critically endangered … Today, theres only 350 – 500 (The number depends on what literature you study) wild Tigers left …

The fences around the Tiger enclosure are very high … And that´s because the Siberian has powerful hind legs … This strength in their legs makes the Tiger able to jump 3 meters straight up in the air … And over 6 meters straight forward …  

Orsa Björnpark, Sibirisk Tiger 22, 22...

Om det fanns en Olympiad för djur … Borde den Sibiriska Tigern överlägset vinna iaf höjdhoppet … Och kunna få en framskjuten placering även i längdhopp 😉 …

If there was Olympic Games for animals … The Siberian Tiger, should by far, be the winner of high jump … And ought to get a prominent placement in the long jump 😉 …    

Orsa Björnpark, Sibirisk Tiger 15, 15...

Sibirisk Tiger finns idag, endast i ett område av världen … Det är i Östra Ryssland, i de bergiga områdena med löv och barr skogar … Mellan Amurfloden och Östra Stilla Havskusten … Och i nordöstra Kina …

The Siberian Tiger exist today, in only one area of the world … It´s in eastern Russia, in the mountain areas with leaves and  coniferous forests … Between Amur River and the East Pacific Coast … And in the nortern part of China … 

Orsa Björnpark, Sibirisk Tiger 12, 12...

Tigern lever på en plats där det är väldigt kallt på vintrarna … Därför har den Sibiriska Tigern ett tjockare fettlager och längre päls i jämförelse med andra Tigrar som lever i tropiska miljöer …

Deras stora tassa fungerar som snöskor då det är vinter …

In this area where the Tigers lives, the winters are very cold … Therefore, the Siberian Tiger has a thicker layer of fat and longer hair in their fur than Tigers living in tropical environments …

Their large paws acts as snowshoes in the winter …    

Orsa Björnpark, Sibirisk Tiger 13, 13...

Deras päls är ljusare – orange/brun. med inslag av vita fält … Ränderna är glesare och snarare bruna än svarta … Och något färre än hos andra Tigrar …

Deras ränder fungerar som kamouflage … Och det finns inte en Tiger som är exakt den andra lik … Så deras ränder kan jämföras med våra fingeravtryck …

Their fur is a bit lighter – orange/brown, with hints of white fields … Their stripes are more sparse and the colors of them,  brown rather than black … And a little less compared with other Tigers … 

Their stripes acts as camouflage … And there´s not one Tiger looking the same as another Tiger … So their stripes can be compared with our fingerprints … 

Orsa Björnpark, Sibirisk Tiger 14, 14...

Tigrarna har en del löshud under sin mage … Varför ? … I sin vilda miljö så jagar de ofta andra djur som sparkar mot tigerns mage … Istället för att de med sina sparkar skadar de vitala organen som finns i området runt magen så träffar de nu tigerns lösskinn …

De viktigaste bytesdjuren är kronhjort och vildsvin … En tiger gömmer gärna sina byten och lever av bytet i flera dagar …

The Tigers have some loose skin under their bellys … Why ? … In  its wild environment, the Tiger hunt prey species that often are kicking against the Tiger belly … And instead of causing damaging at vital organ in the belly area, the animal only hit the Tigers loose skin …  

Their main prey species is Red Deer and Wild Boar … Tigers like to hide their prey … And they can feed themselves on the prey for several days … 

Orsa Björnpark, Sibirisk Tiger 4, 4...

Den Sibiriska Tigern är världens största kattdjur … En fullvuxen hane kan bli 3 – 4 meter från svans till nos … Vikten på en hane är ca 350 kg … Honorna väger ungefär hälften …

En Sibirisk Tiger blir i vilt tillstånd ca 15 år … I fångenskap, några år äldre … 

The Siberian Tiger is the largest feline in the world … A full-grown male can be 3 – 4 meters from tail to nose … The weight is about  350 kilograms … The females weight is about half the males …

A wild Siberian Tiger can be about 15 years … In captivity, a few years older …  

Orsa Björnpark, Sibirisk Tiger 11, 11...

Största hoten mot Tigerns fortsatta existens är att tjuvjakt och skogsskövling …

Tigerns ben mals ner till ”medicin” som anses stärkande och bra för potensen  … Deras vackra päls säljs för dyra pengar …

Och vi kallar den Sibiriska Tigern för rovdjur ? … 

The major threats to the continued existence of the Siberian Tiger is poaching and deforestation … 

Tiger bones are ground down to be ”medicine” that humans belive to be strengthening and good for potency … And their beautiful fur is sold for a lot of money … 

And we call the Siberian for a predator ? ...

Orsa Björnpark, Sibirisk Tiger 3, 3...

En Sibirisk Tiger är inget flockdjur … De lever ensamma men de har ofta bra kontakt med andra Tigrar …

En tigerhanes revir är mycket stort, upp till 1000 km2 och sträcker sig ofta över flera honors revir …

Honan är dräktig i ca 3½ månad … Antalet ungar är vanligen 2 – 4 stycken vartannat år … Ungarna stannar hos mamman i ca 2 år … Honor söker ofta revir nära mamman  medan hannar söker revir på längre avstånd …

A Siberian Tiger isn´t a herd animal … Even if they live alone, the contact with other Tigers are good …  

The territory of the male Tiger is up to 1000 km2 and extends over several femal territories …

The female is in foal for about 3½ month … She usually gets 2 – 4 kids every two years … Tiger kids stay with their mother for 2 years … Females often seek territories close to their mother while males finds territories on a longer distance …  

Orsa BJörnpark, Sibirisk Tiger 18, 18...

Av de Sibiriska tigrar som idag finns kvar är 95 % i Ryssland … I den kinesiska delen av det aktuella området finns endast ca 20 tigrar …

I Jiliprovinsen i Kina och i gränsprovinsen Primorje på den ryska sidan, har myndigheterna enats om att skapa ett reservat för sibirisk tiger som går över gränsen mellan de båda länderna …

Det är ett undertecknat avtal  som öppnar upp för ett bättre tigerskydd i både Ryssland och Kina …

Russia has 95% of the remaining Siberian Tigers … In the Chinese part of the current area, there´s only about 20 Tigers left …

In the Jili province in China and in the border province Primorje on the Russian side, the authorities agreed to create a preserve for Siberian Tigers, walking across the border between the two countries …  

This signed agreement opens up for a better Tiger protection in both Russia and China …

Orsa Björnpark, Sibirisk Tiger 1, 1...

Reservatet gör att tigrarna kan röra sig över gränsen … Och ett större skyddat område som det här gynnar även andra hotade arter …

Som en del av avtalet mellan Primorje och Jilin kommer även ett omfattande informations och forskningssamarbete att inledas … Antalet tigrar och även dess bytesdjur skall räknas och övervakas bättre …

En stor del av resurserna kommer även att läggas på att förhindra tjuvjakt …

This nature reserve make it easier for the Tigers to move across the border … And a larger protected area like this, also give benefits to other endangered species …

As a part of the agreement between Primoje and Jilin, a comprehensive information and research started … The numbers of Tigers and their prey shall be counted and better monitored …

A large part of the resources will also be placed on preventing poaching …

Orsa Björnpark, Sibirisk Tiger 16, 16...

Överenskommelsen är en framgång för WWF´s arbete för att rädda världens tigrar från utrotning … WWF´s mål är att med hjälp av andra …  Se till att den Sibiriska Tigern dubbleras i antal till 2022 …

Bilderna i detta inlägg är inte de bästa men visar väl ändå lite hur vackra de här stora katterna är … // Maria …

The agreement represents a success for WWF´s work to save the Siberian Tigers from extinction … WWF´s plan is with help from others ….  And ensure that the Siberian Tiger will be duplicated in numbers until the year 2022 …

My photos in this post isn´t so good but they give a hint of how beautiful these big cats are … // Maria …

Annonser
Det här inlägget postades i Wildlife. Bokmärk permalänken.

16 kommentarer till Sibirisk Tiger …. Siberian Tiger ….

 1. Jane Lurie skriver:

  Very interesting and what beautiful cats. Thank you!

 2. lindami73 skriver:

  Vackert djur. Ser så from och vänlig ut där den ligger och myser. Tror dock inte att jag vill kela med dessa djur 🙂
  Tack för infon….visste inte att det fanns tigrar i Ryssland…eller så har jag glömt det 😉

 3. FeyGirl skriver:

  Just stunning…! What amazing images and creatures. To think that they’re suffering so throughout the world breaks my heart. But this place sounds wonderfyl!! They’re tuly magnificent, so very beautiful. Thanks for sharing and honoring them…

  • mariayarri skriver:

   I´m impressed with this park and their willingness to save these big predators … And yes , the Siberian Tiger is just magnificent ! You should have seen their paws … So, so big ! // Maria

 4. eva-britt sjöberg skriver:

  Vilka bra bilder det blev. Du tog dom ju på långt håll.Din kamera måste få toppbetyg.

 5. montucky skriver:

  What beautiful creatures they are! I hope we collectively will have the ability and the will to save them!

  • mariayarri skriver:

   I agree with you, i really hope that the Siberian Tiger can be saved … and that it´s not to late … It´s not so many left of them, in their living area … // Maria

 6. adinparadise skriver:

  He is so magnificent. That body looks really powerful. How tragic it will be if they become extinct.

 7. Bams Triwoko skriver:

  Wonderful ”big cat”… love it… 🙂

 8. lagottocattleya skriver:

  Ett av jordens vackraste djur, enligt mig. Jag älskar Tigern. Styrkan, skönheten och det de är byggda för. Vi hopplösa människor – vi förstår inte vad vi håller på att göra. Vi kommer aldrig att lära oss.

  Som ung hade jag en affisch på rummet med ett indianskt talesätt som sa att människan aldrig kommer att förstå. Inte förrän alla fiskar i haven är döda och alla fåglar faller ner från himlen. Och då är det försent. Det är en nordamerikansk indianstam som har spått och sagt detta om den vite mannen.

  Fantastiskt fint inlägg, Maria! Ha en skön helg!

  • mariayarri skriver:

   Det där ordspråket var klokt … Och tyvärr får de nog rätt om vissa av våra stora djur … Den här arten av Tiger är ju världens mest utrotningshotade djur …
   Äntligen har Ryssland och Kina tecknat ett avtal som förhoppningsvis kommer att underlätta för Tigern att få leva vidare men jag är rädd att det är försent …
   Ingen av de båda länderna är kända för att måna om sina vilda djur bortsett från Pandorna i Kina .

   Jag tror att det är WWF och övriga världens påtryckningar som till sist tvingade fram det här avtalet …

   Jag säger som dig , det är ett av jordens vackraste djur … Den har liksom allt 🙂
   Trevlig helg till dig och övriga familjen också 🙂 // Maria

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s