Snöleopard … Snow Leopard …

Orsa Björnpark, Snöleopard 14, 14...

Snöleoparden (Panthera Uncia Uncia ) … Är ytterligare ett utrotningshotat rovdjur som finns i Orsa Björnpark … Då de befinner sig i rätt oländig terräng så har det varit svårt att uppskatta deras antal men enligt de uppgifter som de uppgav i Orsa så finns det mellan 3500 – 7000 Snöleoparder kvar i vilt tillstånd …

Snöleoparden lever i bergsregioner i Himalaya och Centralasien … Fördelat på 12 olika länder … Under den mildare tiden på året finns Snöleoparden ovanför trädgränsen på upp till 6000 meters höjd … Under vintern tar den sig ner till lågläntare skogsområden på omkring 2000 meters höjd …

The Snow Leopard (Panthera Unica Unica) … Is another of the endangered predators found in Orsa Bear Park … In their natural environment their terrain is quite rugged  … And that´s one of the reasons why its difficult to estimate their number … But according to the information they provided in Orsa, it is between 3500 – 7000 Snow Leopards left in the wild … 

Snow Leopard lives in the mountain region of the Himalayas and Central Asia … It´s scattered across 12 countries … During the years milder season,  Snow Leopard stays above the tree line of up to 6000 meters altitude … In wintertime, they search their way down to forest areas of about 2000 meters altitude …    

Orsa Björnpark, Snöleopard 5, 5...

Snöleoparden är den mest okända av de stora kattdjuren … Dels för att den håller sig de otillgängliga bergsområdena men också för att den är nattaktiv …

Mankhöjden är 60 – 70 cm … Vikten för en hane 45 – 50 kg och för en hona ca 35 – 40 kg …Själva kroppen är 120 – 160 cm lång …

Sen tillkommer deras ca 1 meter långa svans … Svansen har en rad funktioner för Snöleoparden … Dels är den ett styr och balans hjälpmedel när den måste hoppa långt mellan klippavsatserna … Eller när den ska fälla ett byte, då den kan hoppa mellan 6 – 15 meter ! …

Snow Leopard is the most unknown of the big cats … Partly because they lives in the inaccessible mountain area but also because they are night actives … 

Height at withers is 60 – 70 centimeters … The weight for a male is 45 – 50 kilograms and for a female cat, 35 – 40 kilograms … Their body is 120 – 160 centimeters long …  

Except for their body length, they have a 1 meter long and rather thick tail … This tail has a range of features … Firstly, it has a steering and balance function which they need to jump far between the rock outcrops … Or when they catch a prey … These giant cats can actually jump between 6 – 15 meters ! …   

Orsa Björnpark, Snöleopard 1, 1...

En annan av svansens funktioner är att Snöleoparden den skyddar utsatta ställen på kroppen för kyla … Såsom ansikte och nos … Näshåligheten på en Snöleopard är extra stor för att klara kylan … Och när svansen läggs mot nosen fungerar den lite som en värmeväxlare … Vintertid kan det bli -50 C …

Även tassarnas undersida är klädda med hår … Det har två fördelar … Dels isolerar det mot kyla … Dels hjälper håren på tassarna till att fördela tyngden bättre i lös snö … 

Till skillnad från de andra kattdjuren kan den inte ryta …

Another tail funktion is that Snow Leopards protects vulnerable parts of their body from cold … Such as their face and nose … Their nose cavity is extra large to be able to withstand the cold … And when they lays their tail to the nose … It becomes like a heat exchanger … In wintertime it can be about -50 degrees Celcius …

Their paw underside is covered with hair… The 2 advantages of that is … It isolates from cold … And the hairy paws distribute weight better in loose snow … 

Unlike other cats, Snow leopard can´t roar … 

Orsa Björnpark, Snöleopard 12, 12...

Snöleopardens största hot mot utrotning är såklart människan …

Nu har människans utbredning, i de marker där Snöleoparden bor fört med sig att deras bytesdjur kraftigt minskat i antal … Gnagarna utrotas med diverse giftiga medel … Halvåsnans och vildhästens föl som varit viktiga bytesdjur är i stort sett utrotade av oss som går på 2 ben …  

Snöleoparden tvingas därför att jaga tamboskap när deras normala byten alltmer försvinner från deras jaktmarker … Och skjuts då av de bönder som bor och verkar i bergstrakterna … Dels för den förlust av tamboskap som de orsakar … Men också för att bönderna får en hög inkomst då de säljer en död Snöleopard på den ”svarta marknaden”  … 

Snow Leopard greatest threat to extinction is of course we human beings … 

Human spread, in the land where the Snow Leopard lives have brought with them that Snow Leopards prey, greatly diminished in number … Rodents eradicated with various toxic agents …  Half donkey and wild horse foals that were important prey Snow Leopard are basically exterminated by us human … 

Snow Leopard is therefore forced to hunt domestic livestock when their normal prey increasingly is disappearing from their hunting grounds … And they  get killed by the farmers who live and work in the mountains … Partly because of the loss of domestic livestock that they cause … And then there´s the fact that farmers get a high income when they sell a dead Snow Leopard at the ”black market” … 

Orsa Björnpark, Snöleopard 13, 13...

Snöleoparder är inga flockdjur … De söker upp andra snöleoparder då det är parningssäsong … Den infaller rätt sent på vintern … Efter 90 – 100 dagar föds ungarna … Vanligen 2 – 3 stycken som sen stannar hos sin mamma i 18 – 22 månader … Hankatterna lämnar ofta mamman tidigare än honorna men när ungarna lämnar mamman har hon lärt dem att helt klara sig själva …

En Snöleopard i fångenskap kan bli ca 15 år … I vilt tillstånd räknas den bli ca 15 – 20 år … 

Snow Leopards are no pack animals … They only search for other Snow Leopards when it´s mating season … Which occurs rather late in winter … Their kittens are born after 90 – 100 day … Usually 2 – 3 kittens, that stays with their mom for 18 – 22 months … Male cats often leave their mom earlier than females … Before the kittens leave their mom, she teach them well,  so they can fend for themselves … 

In captivity,  their lifespan is about 15 years … In the wild, they live for 15 – 20 years … 

Orsa Björnpark, Snöleopard 11, 11...

Snöleoparden är idag starkt utrotningshotad …

Den jagas för sin unika och vackra päls … Och som andra stora rovdjur så jagas den för sitt skelett och sina tänder som sedan mals ner och används till ” potenshöjande” läkemedel, som framför allt säljs i Asien …

Inom den traditionella kinesiska naturmedicinen så tror de att ämnen från Snöleoparden kan bota vissa sjukdomar … 

För att rädda Snöleoparden helt från utrotning så finns idag ca 700 stambokförda djur på olika djurparker världen över … Det är det enda sättet att bevara den från total utrotning … 

Snow Leopards is today highly eradiction threatened …

It´s hunted for their unique and beautiful fur … And like other large predators hunted for their bones and teeth … These parts ground down and used as key ingredients to ” medicine for erectile dysfunction ”  … Medicine that is mainly sold in Asia … 

And in the traditional Chinese medicine, they belive that ingredients from Snow Leopard can cure some diseases … 

In order to save the Snow Leopard from completely extinction … There are currently around 700 pedigreed animal in various zoos around the world … It´s the only way to preserve the Snow Leopard from total extinction …

Orsa Björnpark, Snöleopard 13, 13, 13...

WWF lägger stor möda på att bevara och skydda snöleoparderna genom att upprätta områden där snöleoparderna får vara ifred … Och genom att skapa en plan för hur de kan skyddas under en längre tid …

De försöker att lära människor i snöleopardens område om de natur-och miljöproblem som finns där och hur de kan lösas … UTAN ATT DÖDA DESSA VACKRA STORA KATTER ! … 

// Maria

WWF has put great effort to preserve and protect the Snow Leopards by establish areas where Snow Leopards can be left alone … And by creating a plan for how they can be protected over a long time forward … 

They try to teach people in Snow Leopard areas how the natural and environmental problems can be solved … WITHOUT KILLING THESE BEAUTIFUL BIG CATS ! …

// Maria

Annonser
Det här inlägget postades i Wildlife. Bokmärk permalänken.

22 kommentarer till Snöleopard … Snow Leopard …

 1. montucky skriver:

  What beautiful creatures!

 2. lindami73 skriver:

  Fina bilder Maria! Vackra djur. Makalöst ledsamt att dom inte kan få vara ifred 😦
  Människan har mycket att lära.
  Man är rädd för vargar och andra farliga djur….men människan är det absolut farligaste djuret!

  Djur och människor bör kunna leva i harmoni med varandra.

  • mariayarri skriver:

   Jo, nog är vi människor det grymmaste rovdjuret av alla …
   När jag först kom till deras hägn så gick de knappt att se där de låg i gräset … De smälter verkligen in i sin miljö … Men de är verkligen vackra katter om än i big size format 🙂
   // Maria

 3. adinparadise skriver:

  Beautiful photos, Maria. I’m so glad that these magnificent creatures are being preserved. It’s really sad to know that people would want to kill them.

 4. We were in Nepal last year – there is a lot of pressure to hunt them to provide income for extremely poor families. I agree though this is no excuse for killing them. There has to be another solution to provide job/sustainable life for people in the himalaya.

  • mariayarri skriver:

   I know that these families are poor and i feel so sorry for them and their situation … But i think and i hope that WFF and the goverments in these 12 countries that Snow Leopard live in can give people another income which shall be equivalent of what they get from a dead Snow Leopard …

   But we Swedes are no better … During the 60`s, we hunted and kill all of our wolfs … And now when its established in Sweden again, its a huge debate in our media about the Wolf shall be a part of our Swedish wildlife again or not … // Maria

 5. eva-britt sjöberg skriver:

  facineras av att det blev så bra bilder trots avståndet till dom. det var verkligen svårt att upptäcka dom i hägnet.

 6. allmycke skriver:

  Jag får nog se till att planera in en visit till björnparken nästa gång jag åker söderut… Dina bilder är jättefina och blir än bättre med dina kommentarer.

  • mariayarri skriver:

   Björnparken är absolut värd ett besök . Egentligen gillar jag inte djurparker men den här är inte en park som alla andra. Den har ett tänk och ett syfte som jag gillar.
   Tack för berömmet av mina bilder och mina texter. // Maria

 7. Lotta skriver:

  Jättefina bilder!!! Undrar varför de inte kan ryta?? Kram

  • mariayarri skriver:

   Ja det kan man undra men tydligen är det så att de stora katterna saknar nåt som kallas tungben ,,, Vilket gör att de kan ryta medans de mindre katterna såsom Snöleoparden liknar dina små katter och spinner och kurar ihop sig ungefär som dom brukar göra.
   // Maria

 8. Dan skriver:

  Underbara djur. Jag som har två och ibland tre katter i sängen försöker förstås att tänka mig hur en sådan skulle vara i sängen 🙂 säkert väldigt trångt och varmt….svansen skulle typ vara lagom..jag har tyvärr inga sådana i närheten och avundas dig och andra som får se dem i verkligheten. Får jag ”låna hem bilderna och se hur de blir efter lite pse? Använder de naturligtvis inte själv men skickar de till dig om du vill se hur de blev.

  • mariayarri skriver:

   Visst är dom fina de här stora katterna! Tyvärr missade jag att få se den Persiska leoparden, Lodjuren, Järven och Vargarna men jag ska åka ner igen om ett tag och hoppas då på att få med mig lite bilder av dom hem …
   Du, deras svans var den tjockaste jag sett ! Dessutom rätt lång … Imponerande är ordet.

   Klart att du kan låna hem bilderna , spännande att se vad som går att göra . // Maria 🙂

 9. mariayarri skriver:

  Lägg ut dom i din blogg eller skicka dom till mig.

 10. lagottocattleya skriver:

  Fantastiskt fint inlägg igen, Maria! Snöleoparden är ett av de vackraste djuren på jorden, tycker jag. Kanske delvis för att den är så stor och sällsynt, men också för dess egenskaper. Jag visste inte att de inte kunde ryta, men det var inte överraskande ändå – jag har svårt att tänka mig dem ryta!

  Deras öde är ohyggligt tragiskt, och egentligen förstår jag inte hur de ska klara sig. Trots alla insatser är det, som du säger, människan som måste få en utkomst så att hon klarar sig utan denna jakt. Samhället måste förändras och gamla föreställningar måste också genom utbildning och annat bort. Den gamla folktron…Svårt.

  Det är underbart att se dem röra sig och leka, men samtidigt tragiskt när djuren inte kan leva och jaga som den är född till.

  • mariayarri skriver:

   Det är enorma summor som finns i tjuvjakten av dessa stora katter … Svårast att ändra på är nog tyvärr folktron …. Jag tycker att de kunde dela ut gratis Viagra istället för att döda de här vackra kattdjuren …
   Det läkemedlet har iaf en bevisad potenshöjande effekt ….

   Och får bönderna en motsvarande summa som en död Snöleopard uppbringar … Ja , då har de ingen anledning att döda djuren längre … Att skydda deras tamboskap måste vara det enklaste av problemen att åtgärda …

   // Maria

   • lagottocattleya skriver:

    Gratis Viagra tycker jag verkar vara en utmärkt lösning…och jag förstår inte att inte ecoturism skulle kunna inbringa en del.

   • mariayarri skriver:

    Ecoturism skulle kunna inbringa en hel del … Men tyvärr bor ju Snöleoparden i 12 olika länder … Länder som styrs av regeringar som inte är intresserade av Ecoturism …
    Ett elände är vad det är, tror att Snöleoparden löper minst lika stor risk att utrotas helt som den Sibiriska Tigern … // Maria

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s