Ilska, Sorg och Förnekelse … Anger, Sorrow and Denial …

Tjärn 1, 1...

Som jag skrev tidigare så är mamma inne i en sämre fas av sin Alzheimer sjukdom … Med allt  vad det innebär av humörsvängningar …

Det är inte alltid så lätt att veta om det är symtom på hennes demens … Eller om hon är deprimerad … Personligen tror jag att det är en kombination …

I wrote earlier that my mother is in a worse shape of her Alzheimer´s disease … With all the mood swings that it implies … 

It´s not always easy to know if it´s symptoms of her dementia … Or if she is depressed … Personally, i think its a combination …  

Tjärn 8, 8...

Vem skulle inte bli ledsen och förtvivlad i de stunder jag förstår att min sjukdom … Inte har något botemedel … Att jag kommer att förvandlas till en person som inte längre kommer att känna igen mina döttrar, barnbarn, barnbarns barn …

Att jag fått en sjukdom som jag sett andra få men aldrig själv trott att jag skulle bli drabbad av … Eller kan det möjligen vara så att jag är feldiagnostiserad …

Who would not be sad and desperate in the moments that i understand that my disease  … Don´t have a cure … That i´ll turn into a person who no longer will recognize my daughters, grandchild or great-grandchild … 

The fact that i have a disease that i`ve seen others get but never, ever thought that myself would be afflicted by … Or could it possibly be that i´m misdiagnosed … 

Gul Näckros 2, 2...

Alzheimer är en grym sjukdom … Den tar mamma ifrån mig lite i taget  … Kvar blir bara utsidan, som även den börjat präglas av sjukdomen …

Som jag ser det utifrån där mamma befinner sig idag, så delar jag in hennes sjukdom i 3 olika faser … Ilska – Sorg – Förnekelse … Hon pendlar väldigt mycket mellan dessa 3 faser …

Alzheimer´s is a cruel disease … It take mother away from me little by little … What remains is the outside, which also begun to characterizied by the disease …   

As i see it from where mother is today , her dementia has 3 different phases … Anger – Sorrow – Denial … She commutes a lot between these 3 phases … 

Gul Näckros 3, 3...

ILSKA : Ibland är hon klar över vilken sjukdom hon har och blir arg över varför hon skulle drabbas av det här …

Den ilskan kan jag förstå och också bemöta, även om det i längden är ett påfrestande inslag i vår relation … Oavsett det, så är ändå ilska på nåt vis alltid lättare att bemöta än den själsliga smärtan som tar sig uttryck i tårar och ffa ångest …

Utifrån mitt sätt att se på ilska, så är det ofta ett beteende som gör att man ändå kämpar emot sin sjukdom … Vilket gör att ilskan i sig är lättare att acceptera och förhålla sig till …

ANGER: Sometimes she is clear over what disease she has and get angry why she needed to get afflicted by this … 

I can understand the anger and also respond, even if it in the length has a distressing feature of our relationhip … Regardless of that, anger is always easier to deal with than the menthal pain that manifests in tears and anxiety …  

Based on my way of looking at anger, it´s often a behaviour that makes you still struggling against your disease … Which make the anger itself easier to accept and relate to …  

Vit Näckros 11, 11, 11...

SORG: Värre är de stunder då hon inser hur sjukdomen kommer att påverka henne … Då blir hon verkligen så ledsen, rädd och ångestfylld …

Som jag önskar i de lägena att jag kunnat ta bort hennes själsliga smärta men det går ju inte … Det som kan lindra lite i de lägena är att ta med henne ut och åka bil … Då går det att avleda henne korta stunder …

SORROW: Worse is the moments when she realize how her disease is going to affect her … That is something that really makes her sad, afraid and anxious … 

In these moments, i really wish that i would be able to remove all of her emotional pain, but that´s not … I can remove small parts of her sad mood if i take her out for a ride in my car … But even then, i can only divert her for short moments …  

Vit Näckros 16, 16...

Skräcken jag ser i hennes ögon då hon är i den här fasen är hemsk … Och om jag tycker att det är hemskt … Hur ska inte hon då uppleva det …

När hon blir så här ledsen och ångestfylld då försvinner hennes lilla kämpaglöd helt …

Kvar finns bara funderingarna på den skrämmande framtiden … En framtid som varken hon eller jag vet nåt om … Och tankarna på döden … För döden är ett ofta förekommande samtalsämne i denna fas …

The fear i can see in her eyes when she is in this sorrow phase is horrible … And if i think that it´s horrible … I can´t even imagine how she is experience this … 

When she gets sad and anguished, all of her little fighting spirit completely disappears …

The only thing that i s left is her thoughts of her frightening future … A future that neither she nor i know anything about … And the thoughts of death … Death is a frequent topic of conversation in this phase …    

Vit Näckros 19, 19...

Jag hörde en intervju med författarinnan Astrid Lindgren några år innan hon dog … Reportern frågade vad Astrid och hennes syster brukade prata om … Döden, döden, döden svarade Astrid med ett skratt …

Lite så är innehållet i mammas samtal med mig också …

I heard an interview with children´s author Astrid Lindgren, a few years before she died … The reporter asked Astrid about what she and her sister used to talk about … Astrid replied to that question with a little laugh and then she said; death, death, death … 

A little like that, is the conversation my mother have with me …

Vit Näckros 29, 29...

FÖRNEKELSE: Vissa dagar förnekar mamma helt att hon har en demens sjukdom … Då visar hon den ena artikeln efter den andra om Stroke … Maria, du ser väl här, symtomen stämmer in på mig … Stroke går att behandla …

DENIAL: Some days, mother completely denies that she has dementia … These days, she shows me article after article about Stroke … Maria, look here, these symptoms apply to me … Stroke can be treated …   

Vit Näckros 31...

Vad säger man då … Lugnast är väl att hålla med men jag brukar inte alltid göra det … Jag tror inte på att ljuga för henne i det här fallet … Även om sanningen gör ont … 

Istället försöker jag lugnt och så enkelt jag kan förklara att vissa av symtomen är lika men att hon genomgått tester för att utesluta just Stroke … Och för den delen en rad andra svåra sjukdomar också …

What do you say then … The most calm thing is just to agree with her, but i usually don´t do that … I don´t belive in lying to her in this case … Even if the truth hearts … 

Instead, i try to calmly and as simply as i can explain that some of the symptoms are similar but that she undergone several tests to rule out just Stroke … And for that matter a number of other hard diseases too …  

Vit Näckros 3, 3...

Jag försöker verkligen att ta fram det som kan vara positivt … Att med hjälp av bromsmedicinen så kan hon ändå leva ett bra liv trots att minnet sviktar emellanåt …

Dessutom så forskas det mycket om just Alzheimer vilket gör bromsmedicinerna bättre och mer effektiva även om sjukdomen inte går att bota …

I really try to bring up the positive things … With aid from the brake medicine she still can live a good life even though her memory fails sometimes … 

And the research in particular about Alzheimer is making the anti retroviral drugs better and more afficient, even if the disease is not curable …  

Vit Näckros 17, 17, 17...

I den fas där hon befinner sig idag, så kan det vara bra att träna minnet i att titta på kort och försöka komma på vilka som är med på bilden … Nåt som min pappa gillade och mamma så smått börjar att uppskatta … Så jag kommer nog att försöka att göra fotoalbum med henne också …

Men jag måste säga att det är en utmaning att komma på positiva saker att säga om Alzheimer …

In the phase that mother is today i think that its good to train her memory with for example look at photos she been taken and try to remember who´s in the photo … Something that my father liked to do and my mother gradually beginning to appreciate … So i´ll probably try to make a photo album with her as i did with my father … 

But i must say that is not so easy to say something positive about a disease like Alzheimer … 

Vit Näckros 9, 9...

I den här fasen så kommer också mycket av det hon vill göra fram … Innan det är försent …

Nu senast var det att hon ville baka tunnbröd, både den mjuka och den hårda varianten … Mamma har ju varit otroligt duktig på att baka innan hon blev sjuk …

In this phase, much of what she wants to do in the future comes up … Before it´s going to be to late …

Recently, it was that she wanted to bake flat bread, both the soft and the hard version of that bread … Mother was incredibly good at baking before her dementia was a part of her daily life …   

Vit Näckros 8, 8...

På nåt vis så ska vi nog baka igen, mamma och jag … Ska kolla med nån av mina väninnor som har tillgång till en vedeldad ugn i närheten av där vi bor …

För det funkar inte att vara på ett ställe med mycket folk, te x Jamtli … Som jag sagt förut, mamma klarar inte av för många intryck i nuläget … Och precis som barnen så blir hon fort trött och behöver vila …

Somehow we´ll bake again mother and i … I´ll just check out with someone of my friends who have access to a wood-fired oven in the vincinity that we live …  

Because it doesn´t work to be in a place, for example Jamtli, where it´s a lot of people … As i said before, mother can´t handle when it´s to many stimuli around her nowadays … And just like children, she quickly gets tired and have to rest …  

Tjärn 2...

Att beskriva Alzheimer i ord är inte lätt … Att beskriva den i bilder är minst lika svårt … För det är en rätt ödslig och diffus sjukdom … Med inslag av svårmod …

Trots ljuset så har de här bilderna ett litet drag av svårmod över sig, i vart fall för mig …  

Svårmodet är väl mitt eget antar jag … En känsla,  som kan komma över mig ( men inte så ofta ) … Då jag är ute vid nån av mina favorittjärnar eller sjöar en ljus sommarkväll och lyssnar till Storlommens ödsliga läte …

// Maria … 

To describe Alzheimer in words is not so easy … And to try describing it in photos is just as difficult … Because the disease is desolate and diffuse … With touches of melancholy … 

Despite the light in these photos, they have little trait of gloom over themselves, at least for me … 

This gloom is my own, i guess  … A feeling, ( but not so often ) comes over me … When     i´m out at one of my favorite tarns or lakes a bright summer evening … Listening to the Black-Throated Diver with its desolate cry … 

// Maria … 

Annonser
Det här inlägget postades i Att vara anhörig ... To be a relative .... Bokmärk permalänken.

22 kommentarer till Ilska, Sorg och Förnekelse … Anger, Sorrow and Denial …

 1. eva-britt sjöberg skriver:

  håller med dej om det du skrivit och att vi också dras med i mammas sinnesstämningar, det är en jobbig tid för oss alla tre framöver men som tur är finns det solglimtar emellanåt

 2. lagottocattleya skriver:

  Underbara näckrosbilder till din känslofyllda text. De går så väl tillsammans. Så smärtfyllt att din mor också måste genomgå detta. Du är fantastisk, Maria.

  • mariayarri skriver:

   Du är snäll du Ann-Christin ! Jag gillar stillheten i skogen som oftast blir kvällstid, den ger mig tid att summera dagen…
   Jo, det är synd om mamma, annat kan jag inte säga men jag är glad att hon ändå börjar att acklimatisera sig i det nya boendet … Men det kommer att ta längre tid än jag trodde i början … // Maria 🙂

 3. lindami73 skriver:

  Det är jobbigt det ni går igenom. Så mycket sorg och ångest som blandas med stunder då allt nästan kanske är som vanligt.
  Men gläds åt de stunder då ljuset finns där 🙂
  Styrkekram!

 4. allmycke skriver:

  Jag kan inte sätta mig in i hur det är att ha en dement förälder eftersom min pappa är så frisk trots sina 85 år. Din text och dina bilder är så fina och, du skriver om din mamma med värme men din egen smärta är påtaglig. Hoppas att du kan ta tillvara de fina ögonblicken med din mamma och minnas dem senare i livet.

  • mariayarri skriver:

   Det är en gåva att få vara pigg och frisk i den åldern din pappa befinner sig, jag hoppas verkligen att jag också får vara det om jag når den åldern …
   Jo jag försöker ta tillvara på och spara alla bra minnena av mamma. Jag skriver vanlig dagbok också och där finns allt med // Maria :))

 5. It’s all very distressing and such a swing of emotions. Do make sure that you get some support yourself too – I guess that blogging is a kind of therapy too – but you do need to share how you feel with others. I guess you can just cherish the lucid days and try and ride through the not so good days. Keep taking photos – they are fabulous and very calming 🙂

  • mariayarri skriver:

   Yes, blogging is a kind of ”therapy” … But my best support i have from my nearest end dearest friends … And of course from my beloved Yarri, he is one in a billion dog for me 🙂 …
   I really like to take photos … And i hope that i can give me time to take a course in photograph, so that i can learn me some more … // Maria 🙂

   • Glad to hear you have friend and of course Yarri – dogs are great to talk to when you’re feeling frazzled. Love you photos 🙂

   • mariayarri skriver:

    I´m so glad that you like my photos 🙂 … And i agree with you, our dogs are the best we can talk to … And when i look into Yarris beautiful eyes, he always make me smile 🙂 // Maria

 6. montucky skriver:

  It’s very sad that your mother has that, but she is lucky to have you and your patience and love.

  • mariayarri skriver:

   Yes it´s sad , if i had a wish that could get me anything that i want … I should wish that mother was restored as whole again, as she was before Alzheimer …
   Thank you so much for your kind words. // Maria

 7. Color Odyssey skriver:

  Loved all the photos of Lilies…reminded me of paintings of Monet’s Lilies, so beautiful! 🙂

 8. Clowie skriver:

  It’s a horrible disease. It must be very difficult to see someone you love affected by it.
  The photographs you’ve used in this post are beautiful.

 9. Lena Samuelsson skriver:

  Du skriver så bra , jag kan se situationerna framför mig , alla förklaringar och på rätt nivå vid rätt tillfälle …… Stackars er allihopa, gäller att håll fast vid det positiva . Förstår att du hämtar styrka i naturen , det gör jag också 🙂 Fina Näckrosor ….. de växer inte i saltvatten kan jag bara tala om 😉 Kram till dig och de dina

  • mariayarri skriver:

   Jo det positiva stunderna får man verkligen ta till vara på och minnas . Jag spar mycket av dom i min vanliga dagbok.
   Nu när pappa inte finns längre så är det ganska intressant att backa tillbaka i de böckerna lite … Just för att minnas …
   Visst är de väl fina, Näckrosorna …
   Kram tillbaka Lena, nu är det inte så länge kvar tills vi ses ! 🙂 // Maria

 10. Vilka fina bilder du lagt in för din mamma. Måste vara väldigt jobbig situation. För dig och för henne och alla omgivning. Orättvist. Bilderna ger något speciellt över detta.

  • mariayarri skriver:

   Tack, vad roligt att du också gillar mina bilder av Näckrosorna … Situationen som sådan är rätt jobbig men jag lär mig hela tiden saker om sjukdomen också … Svårast, som med alla sjukdomar är ju själva bemötandet … Där blir man aldrig fullärd … // Maria 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s