Tännforsen … Tännforsen …

Tännforsen 15, 15...

Nu har jag förflyttat mig till Tännforsen … Det ni ser på bilden här är fallets början … Ni kommer att få följa med mig, i bild och text, till det här fantastiska fallet når sitt slut …

Now i have moved myself to Tännforsen … What you see in this picture is the beginning of the halyard  … I´m going to take you with me, in photos and text, until the stunning waterfall ends .. 

Tännforsen 16, 16...

Geologiskt sett, är Tännforsens historia flera hundra miljoner år gammal … Som turistattraktion har den inte funnits riktigt lika länge …

Geologically speaking, is the history of Tännforsen, several hundred million years old … As a tourist attraction, Tännforsen is quite younger …

Tännforsen 10, 10...

Det första genombrottet som turistattraktion kom 1835 … I och med öppnandet av den upprustade Mellanriksvägen över Skalstugan  …

The first breakthrough as a tourist attraction came in 1835 … With the opening of the renovated trunk road over Skalstugan … 

Tännforsen 7, 7...

På den tiden åkte folket båt över Tännsjön, där fallet börjar …  Över till den norra sidan av Tännforsen … Det var mestadels överklassen som kunde göra såna turer …

Det fanns inte så många andra som hade tillräckligt med tid och pengar att resa enbart för nöjes skull …

At that time, people went by boat across Tännsjön, where the halyard begins … Over to the north side of Tännforsen … It was mostly upper class people who could do that kind of tours …

There were not so many common people who had enough time or money, to spend on tours, for just pleasure …

Tännforsen 8, 8...

1906 ändrades förutsättningarna för att besöka Tännforsen … Svenska Turistföreningen byggde inte bara Tännforsens turiststation, utan även en bekväm körväg till denna plats …

During 1906, the conditions were changed for visiting Tännforsen … Swedish Tourist Association, just didn´t built Tännforsens tourist station … They also did a comfortable drive road to this place… 

Tännforsen 13, 13...

Turiststationen byggdes på södra sidan av fallet och det blev den vy som vi besökare i framtiden skulle få över Tännforsen …

Tourist station was build on the south side of the waterfall and that became the view, as we visitors of the future would see over Tännforsen … 

Tännforsen 18, 18...

Priset för att bygga hela turiststationen var 3520 kronor … Vägens totala kostnad var 6639 kronor och 97 öre … Säkerligen en hel del pengar på den tiden … Eller vad tror ni ? … 

The price to build this tourist station was 3520 Swedish crowns … And the cost for building the road  was 6639 Swedish crowns and 97 cents … Surely a lot of money at that time … Or what do you think ? … 

Tännforsen 12, 12...

Nu när det fanns en farbar väg … Kunde ett besök från Duved -Tännforsen – Duved, göras på tre timmar jämfört med de tidigare fem …

Fortfarande var det de välbärgade som tog sig till Tännforsens turiststation … Men det dröjde inte särskilt länge innan vanligt folk också började komma hit …

Now that there was a passable road … Could a visit from Duved to Tännforsen and back to Duved again be done in three hours instead of previous five …

Still, it was the wealthy people who made tours to Tännforsens tourist station … But it did not take very long before common people also started coming here … 

Tännforsen 39, 39...

Tännforsen ökade snabbt i Svenska Turistföreningens statistik över besökare … 1912 fanns 2042 namn uppskrivna i turiststationens gästbok …

Tännforsen increased rapidly in the Swedish Tourist Association´s visitor statistics … in 1912, there were 2042 names in the tourist stations guest book … 

Tännforsen 17, 17...

Precis som vid Ristafallen har området kring Tännforsen  en för länet ovanlig fauna … Det kan vi tacka Tännforsens höga och jämna luftfuktighet för … Annars hade vi aldrig kunnat hitta de exklusiva växt och djurarter som faktiskt finns här …

De två viktigaste grupperna är lavar och mossor … Men även en grupp kortvingar (en typ av skalbaggar) är specifikt knutna till Tännforsens fauna …

As with Ristafallet, is the fauna that surrounds Tännforsen, unusual to be located in western Jämtland … And for that, we can thank Tännforsens consistently high atmospheric humidity for … Otherwise we never ever been able to find the exclusive plant and animal species that actually exist here …

The two most important groups are the lichens and mosses … But even a group of short wings (a kind of beetle) is specifically linked to Tännforsens fauna …

 Tännforsen 24, 24...

Här finns organismer vars närmaste släktingar man normalt hittar i trakter med jämn temperatur … Speciellt då i oceaniska områden och i tropikerna …

Here we have organisms  whose closest relatives normally can be found in areas with constant temperatures … As in  Oceanic areas or in the Tropics …

Tännforsen 41, 41...

En grupp av oceaniska lavar som finns vid Tännforsen bildar ett växtsamhälle som kallas ”Lunglavsamhället” … Det säregna är att detta lavsamhälle inte bara hittas på lövträd … Vilket är det normala, utan även på granar …

A group of Oceanic lichens found at Tännforsen, forms a plant community known as ”The lung lichen community” … The special thing here is that the lichens not only appear on deciduous trees … Which is normal, but also on needle trees … 

Tännforsen 49, 49...

Tännforsen är Sveriges största vattenfall … Den totala fallhöjden är 38 meter … Varav lodrät fallhöjd är 32 meter … Tillsammans med bredden på 60 meter ger detta en lodrät fall yta på 1920 kvadratmeter …

Tännforsen is Sweden’s largest waterfall … The total drop is 38 meters of which 32 meters are vertical … Together with the width of 60 meters, it gives a vertical droparea of 1920 square meters … 

Tännforsen 71, 71...

Mängden vatten som forsar fram varierar kraftigt mellan årstiderna … Ett normalt år, når vattenflödet sin toppnivå under andra halvan av maj … Då 200-400 kubikmeter vatten forsar över fallets nacke varje sekund …

The amount of water varies widely between seasons … In a normal year, the water flow reaches its peak during May-June … when 200 – 400 cubic meters of water rushes over the edge …

Tännforsen 38, 38...

Det största vattenflöde som uppmätts under 1900-talet är över 800 kubikmeter per sekund … Det var under vårfloden 1995 … Och den mängden vatten hade fyllt Globen i Stockholm på 15 minuter …

The highest level measured during the 1900s is 8000 cubic meters per second … It was during spring flood in 1995 … And this amount would fill the Globe Arena in Stockholm within fifteen minutes …

Tännforsen 53, 53, 1...

Minst är flödet under December och Februari … Då Tännforsen täcks av en tjusig isskrud …

The lowest flow is between December and February when the fall is covered by a beautiful coat of ice …

Tännforsen 55, 55, 1...

Tännforsen är som sagt Sveriges största vattenfall … Under vintern faller av naturliga skäl inte särskilt mycket vatten …

Tännforsen is as i said Sweden´s largest waterfall … During winter, is it naturally not much water falling … 

Tännforsen 54, 54...

Istället fryser vattnet då till vackra is formationer och bildar grottor i fallet … När mörkret faller på tänds belysningen så att fallet lyses upp …

Instead, water freezes to beautiful ice formations and forming caves in the waterfall … As darkness falls, lamps turns on and lit up the waterfall … 

Tännforsen 58, 58...

Tännforsen är en del av Indalsälven och förbinder sjöarna Tännsjön, (ovan fallet) … Och Östra Noren, (nedan fallet) …

Många av de vattenfall som funnits längs Indalsälven finns inte längre kvar … Istället står där våra kraftverk … Som försörjer oss med el …

Tännforsen is a part of Indalsälven and connects the lakes Tännsjön (above the halyard) … And Östra Noren (at the ending of the halyard) …

Many of the waterfalls along Indalsälven no longer exists … Instead of beautiful waterfalls there is now standing power plants … Which is supplying us with electricity …

Tännforsen 41, 41...

Under stora delar av 1900-talet har Tännforsen varit föremål för en energiutvinningsdebatt … Starkast blev den debatten under krigsåren på 1940-talet …

During much of the 1900s, Tännforsen has been a subject for an energy debate … The strongest debate was in the early years of world war II …

Tännforsen 29, 29...

Tillfälliga kraftverksutbyggnader tilläts i våra älvdalar, med stöd av dåvarande krigstidslag … För att kunna ge vårt land energiförsörjning i en svår, oviss krigstid …

Här vill jag tillägga … Naturligtvis så var Sverige inte drabbat på samma vis som de länder, vilka tvingades in i detta meningslösa och vidriga krig, och som dödade så många oskyldiga människor … Men oron för kriget fanns nog ändå … 

Temporary power plants expansions were allowed in our river valleys, with the support from that times war laws … In order to give our country energy supply in a difficult, uncertain time of war … 

I would like to add … Of course, Sweden were not affected in the same way as the countries which were forced into this senseless and heinous war, that killed so many innocent people … But the concern about the war was still there …  

Tännforsen 30, 30...

När turen kom till Tännforsens utbyggnad …Tyckte folket att det fick vara nog … Efter hårda protester och många turer gav staten 1940 Tännforsen skydd mot utbyggnader under de närmaste 30 åren …

When it came to Tännforsens expansion … Had the people got enough … And started fierce protests and after a lot of twist and turns, the Swedish state gave up their fight … And in 1940, the state gave Tännforsen protection against energy expansion for the coming 30 years … 

Tännforsen 34, 34...

1971, när skyddet slutade gälla, hade regeringen och vattenexploatörerna gett upp kampen helt … Och då beslutades att Tännforsen skulle få bli ett naturreservat …

1971, when the protection validity ended, had Swedish government and water exploiters finally given up the fight … And then it was decided that Tännforsen should become a nature reserve …  

Tännforsen 60, 60...

Vilket den fortfarande är … Sen får vi hoppas att ingen någonsin kommer att riva upp det beslutet … 

Which it still is … And hopefully no one is going to tear up that decision … 

Tännforsen 51, 51...

Nu är vi då vid fallets slut … Och jag hoppas att jag kunnat förmedla en aning om hur vacker Tännforsen är …

Now we are at the end of the halyard … And i hope that i been able to convey an idea of how beautiful Tännforsen is  …  

Tännforsen 50, 50...

Min plan är att även åka upp till Tännforsen kommande vinter … Jag vill absolut fota forsen en mörk, kall vinterkväll … 

Vi hörs ! // Maria 🙂

My plan is to also visit Tännforsen coming winter … I definitely want to photograph the rapids a dark, cold winter evening … 

See ya ! … // Maria 🙂 

Annonser
Det här inlägget postades i Foton - Årstider ... Photos - Seasons .... Bokmärk permalänken.

24 kommentarer till Tännforsen … Tännforsen …

 1. Lena Samuelsson skriver:

  Ja det var vackert ! känndes nästan som jag var där 🙂 Kram

  • mariayarri skriver:

   Ja visst är den fin, Tännforsen ! … Du skulle ha hört vad det dånade när man gick ut på spången nedanför fallet … Yarri höll på att sånär dö av skräck 😦 … // Maria 🙂

 2. janolundberg skriver:

  Spännande och intressant story, ska absolut ta mig dit någon gång.
  Ha de bra!
  //Janne

  • mariayarri skriver:

   Hej Janne ! Klart att du ska åka upp till Jämtland 🙂 …
   Jag ska definitivt upp till fallen i vinter och fota under kväll och nattetid … Vid Ristafallen fanns dessutom isklättring, nåt jag alltid velat testa …
   Värre blir det för en klaustrofob som mig, att kravla runt i kalkstensgrottan … Men rädslor är till för att övervinnas 😉 … // Maria 🙂

   • janolundberg skriver:

    Ska bli spännande att se dina kommande bilder (kanske lite på isklättring med).
    //Janne

   • mariayarri skriver:

    Ja, jag ser verkligen fram emot vintern nu … Ska bli så kul att åka upp dit 🙂 … Och förhoppningsvis har jag med mig några bilder som blir så pass bra att jag vill lägga ut dom i bloggen … Har lite funderingar på att införskaffa en systemkamera till dess, men är lite osäker på märke ( även om det i nuläget lutar åt en Nikon ) … // Maria 🙂

 3. Dan skriver:

  Tack för att du tog mig med dit. Fina bilder.

 4. adinparadise skriver:

  Wonderful photos, Maria. What a lot of water! 🙂

  • mariayarri skriver:

   Thank you! … It was definitely a lot of water …. You would have heard how it boomed … // Maria 🙂

   • adinparadise skriver:

    I can only imagine. Maybe it’s something like I heard at Victoria Falls in Zimbabwe. 🙂

   • mariayarri skriver:

    No, its not that big … Victoria falls are one of the biggest waterfalls in the world … Tännforsens width is 60 meters compared to Victoria falls who has a width of 1,7 kilometers …
    And Tännforsens hight is 38 meters compared with Victoria´s 108 meters …
    But still , Tännforsen is big and beautiful ! … // Maria 🙂

 5. lindami73 skriver:

  Vackert, mäktigt och lite skrämmande på samma gång. Vill helst inte åka båt över det där vattnet 😉 Du har möjligtvis inga vinterbilder?

  Kan tänka mig att vintertid kan detta om möjligt vara ännu vackrare 🙂

  • mariayarri skriver:

   Nu behöver man inte åka båt dit … Det finns en jättefin väg … Sen är det bara att följa en iordningställd led … 🙂
   Tyvärr har jag inga vinterbilder men jag ska som sagt åka dit i vinter och fota … Och blir de bilderna bra så kommer jag att lägga ut en del av dom i bloggen …
   Jag tror som dig att det är än vackrare under vintern … // Maria 🙂

 6. dadirri7 skriver:

  a stunning place, magnificent forest and awe-inspiring water!

 7. restlessjo skriver:

  I never saw so much water in one place, Maria! (excepting the ocean, of course 🙂 )
  Nice to meet you. I was directed here by Ad in Paradise, wise woman that she is. Your shots of the rapids are fabulous. Thank goodness the area is now preserved.

  • mariayarri skriver:

   Nice to meet you too and welcome to my blog 🙂 … There was a lot of water which came over the waterfalls neck … And i´m so glad that this area is preserved 🙂

   ”Ad” is a wise and a very kind woman … And i´m so glad that she think that my blog is something to recomend … // Maria 🙂

 8. RoSy skriver:

  Fabulous shots of the waterfall in action!

 9. lagottocattleya skriver:

  Underbara bilder! Där har du verkligen fångat skönheten i vattenkaskader och fall. Och storyn! Jag visste en del om forsen sen tidigare, men du hittar alltid nya och intressanta fakta.

  Jag ser verkligen fram emot vinterbilderna också. Det måste vara otroligt spännande att se forsen först som i dessa bilder och sedan i stelnad skönhet.

  • mariayarri skriver:

   Tack ! … Ja, det ska bli så roligt att åka upp dit i vinter … Det är säkert en fin upplevelse … Sen gäller det ju att kunna fånga den på bild också 😉 … // Maria 🙂

 10. montucky skriver:

  What an awesome place! I enjoyed all of your excellent photos and especially your narrative too! I’m so glad that that place will be preserved! It is priceless!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s