Herr och fru Tjäder … Mr and mrs Western Capercaillier …

Stubbe 5,1...

I helgen var jag ute och försökte hämta lite energi … Det gör jag bäst genom att vara ute i skog och mark … Den här helgen med mr Pentax som sällskap … Yarri hade lite semester i Oviken förra helgen …

Last weekend I tried to get some energy into my body and soul … The best place for me to do that is in the forest … With mr Pentax as my only companion …
Yarri was on a vacation in Oviken last weekend 😉 …

Stubbe 8,1...

Det finns så mycket att se … Tankarna fick irra på lite som de ville …

Försöker träna på att använda ytterligare några sinnen … Ta djupa andetag och känna på vårens klara dofter … Lyssna efter vilka fåglar jag kan höra … Känner jag möjligen igen nåt kvitter …

There is so much to see … I allowed my thoughts to wandering just the way they wanted …

I´m trying to use some more of my senses … Took a deep breath and just smelled the clear scent of spring … Listening to birdsong … Maybe I can recognize which bird is singing …

Stubbe 9,1...

Jag har idag svårt att höra vissa fåglar efter att jag fick tinnitus i höstas … Men jag har lärt mig att det är bra att försöka lägga fokus på något annat än pipandet som ständigt finns i mina öron …

Jag brukar försöka träna på att vara medvetet närvarande då jag är ute på mina fototurer … Sen jag fick tinnitus så är det mer nödvändigt än tidigare …

Last October i got tinnitus … And after that, I´ve got lots of problem … But I´ve learned that its good for me to focus on something else than the noise I constantly hear in both of my ears …
So birds singing is much more pleasant for me to lay focus on … Even if its not so easy going as it was before …

And this focus leads me, to be more consciously present … Something that is good for my tinnitus … And hopefully will make me feel better in the long run …

Tjäderhöna 9,1...

Helt plötsligt när jag är som mest fokuserad på att  vara i nuet så dyker fru Tjäder upp …

Hennes fjäderdräkt har ett flertal färger … spräckligt brun/svart  –  rostfärgat/gult – grått och vitt … Strupen och bröstet är orange/brunt …

Stjärten är rostbrun med grova svarta tvärband och ett smalt vitt yttre stjärtband … 

Tjäderhönan mäter i genomsnitt 54–63 cm  på längden … Vingspannet är ca 95 cm … Nu ska man ju inte prata om damers vikt men tjäderhöns väger ungefär 1,5 – 2,5 kg … Genomsnittsvikten har nån räknat ut att den är 1.8 kg …

All of a sudden … When I´m totally focused on being consciously present … Mrs Western Capercaillie pops up infront of me …

Her plumage has several colors … Speckled brown / black … Rust colored / yellow … Grey and white … Her throat and chest is orange and brown …

Her tail is rusty brown, with thick black cross straps … And a narrow white outer tail bands …

Mrs Capercaillie´s body from beak to tail, is approximately 54–64 cm long … The wingspan is 70 cm … It´s not polite to talk about ladies weight but Capercaillie hens weighs 1.5–2.5 kg , with an average of 1.8 kg …

Tjäderhöna 4,1...

Tjäderhönan lägger 8–9 på marken … Äggen är gulaktiga med små bruna fläckar …

Äggläggningen är i södra och mellersta Sverige som regel avslutad omkring mitten av maj … Något senare i den norra delen av vårt avlånga land …

Ungarna, som kommer fram efter 3 veckors ruvning, är i början mycket känsliga för köld och väta … Vädret under första hälften av juni har därför stor betydelse för tillgången på ungtjäder under året …

Det här var en mindre bra bild … Väldigt oskarp … Tjädrar liksom många andra fåglar är skygga och vaksamma för minsta ljud och rörelser … Jag använder mig aldrig av gömslen när jag är ute … Då får man ta det här med oskarpa bilder …

In the southern and middle parts of Sweden, nesting is mostly completed in the middle of May … A bit later in the northern part of our country …

About three days after copulation, the hen starts laying 8-9 eggs on the ground … Her eggs are yellowish with small brown spots on … The chicks, who arrive after 3 weeks of incubation, is initially very sensitive to cold and wet weather …

Therefor has the weather in the first half of June of so great importance for how many of those chicks that will continue to stay alive …

This photo above is very blurry and unsharp … Capercaillies as well as many other bird are shy and watchful for the slightest sound and movement … I never use hiding places when I´m out in the forrest or up in the mountains taking photos … So I just have to get used to my sometimes very unsharp photos 😉 …

Tjädertupp 10,1,1...

Här har vi då herr Tjädertupp … Tetrao urogallus  … Artnamnet urogallus betyder ”Uroxetupp ” ….

Den vuxna tuppens huvud, nacke, framrygg, strupe och den övre delen av bröstet är fint vattrade i svart, ljusgrått och mer eller mindre skimrande i blått …

Bröstets främre del är grönaktig med stark metallglans … Resten av bröstet, buken, undergumpen och de undre stjärttäckarna är svartaktiga med vit vattring och sparsamma vita fläckar …

Mindre vita täckfjädrar bildar en vit tydlig fläck framför skulderfjädrarna …

And here we have mr Capercaillie himself … Tetrao urogallus … also known as the Wood groouse … Heather coock … or just Capercaillie … Capercaillies are the largest member of the Grouse family …

The adult rooster´s head, neck, front back, throat and the upper part of his chest is finely colored in black, light grey and is more or less shimmering in blue …

His breast front is greenish with a metallic shimmering sheen … Rest of his chest, abdomen and lower undertail coverts are blackish with a white water ring and sparse white spots …

Small white coverts form a distinct white spot, in front of his liabelities springs …

Tjädertupp 6,1...

Ögonbrynen är röda och svullna … Näbben är gul/vit hos de äldre tupparna … De yngres näbbar är mörkare i färgen …

Stjärten är svart, ofta med vita horisontella fläckar på mitten

Bakryggen, skulderfjädrar, vingtäckare och armpennor är bruna med svart och ljusgrå vattring  … Handpennorna är gråbruna …

The eyebrows are red and swollen … The elderly cocks have a yellow / white beak … While the youngsters have a more dark colored beak …

Capercaillies tail is black … Often with white spots on the the horizontal part…

His back, shoulder feathers, wing coverts and wing pens are brown with a black and grey water ring … Their hand pens are brown …

Tjädertupp 8,1...

Längden är ca 74 – 90 cm … Vingspannet ca 115 cm …

Vanligen väger en tupp ca 3,5 – 4.7 kg men det finns tuppar som vägt runt 7 kg …

Their length is about 74 – 90 cm … Wingspan about 115 cm …

Male Capercaillies weighs about 3.5 – 4.7 kg … But there are roosters that can weigh up to 7 kg , but those roosters are very rare …

Tjäderspel 3,1 ...

Det känns bra att få se en spelande tjädertupp med sin fru …

Tjädern föredrar skog som är över 70 år … Helst över 90 år … Och den typen av skog försvinner ofta i och med de industrialiserade skogsbruket … Allt yngre skogar avverkas i takt med att den äldre skogen försvinner …

Idag avverkar vi  65-70-åriga skogar … Vilka rent biologiskt ses som ungskogar … Det betyder att tjädern får allt svårare att finna lämpliga miljöer för sin överlevnad …

It feels so good that one still can see mr Capercaillie who is courting his wife …

Because Capercaillies prefers a forest that is over 70 years old … Ideally, over 90 years old … And that type of forest have often been lost in the industrialized forestry … At least here in Sweden … Increasingly of our younger forest are felled … In pace that the older forest is disappearing …

Today, we are making deforestation of a 65 – 70 year old forest … What purely biological is seen as a young forest … And that means that our Capercaillies, increasingly having big problems to find a suitable habitat for their survival … 

Tjädertupp 2,1...

Tjädern har i Tyskland, Norge och Sverige för länge sen använts i folkmedicin …

I Småland ansågs tjäderfett vara läkande vid brännsår …

I Norge och delar av Sverige ansågs man skyddad mot ormbett, trolldom och knivhugg om man bar ett tjäderhjärta om armen …

Capercaillies in Germany, Norway and Sweden have a history many years ago as a medicine …

In Sweden ( Småland ) they used Capercaillie fat on their burns …

In Norway and parts of Sweden, people had a Capercaille heart that they attached at their arm … To protect them from snakebites, sorcery and not to get stabbed …

Tjäderspel 4,1 ...

I Bayern ( sydöstra Tyskland ) ansågs de små stenar som finns i tjäderns mage vara bra mot ögonsjukdomar … För kramper hos spädbarn har man gett de torkade och pulveriserade innehållet i tjädermagen eller tjädertungan från en spelande tjäder …

Om man lade en tjäderfjäder under en havande kvinnas säng så skulle hon med lätthet föda sitt barn …

In Bavaria ( south-eastern Germany ) they thought that the small stones that you can find in a Capercaillie stomach, was a good medicin treatment with eye diseases .

They also meant that if you dried and powdered contents from the Capercaillies stomach and did the same with the tounge from a male courting Capercaillie … It could treat convulsions in infants …

And to put a Grouse feather in a pregnant womans bed … Would make her childbirth easy with no pain …

Tjäderhöna 1,1...

Fru tjäder gör sitt bästa för att ge mig en bra bild …

Mrs Capercaillie doing her best to give me a good photo …

Tjädertupp 9,1...

Men herr tjäder vill absolut inte vara med på bild längre …

Så jag säger allra ödmjukast tack till honom och hans fru för ett fantastiskt underhållande skådespel …

Mr Capercaillie is certainly not interested of continue being my photo model …

So I say my most humble ” Thank you mrs and mr Capercaillie for a fantastic spectacle and entertainment …

Utsikt mot Indalsälven 2,1...

Det är sen kväll nu … Och vi har börjat att få vårt fina sommar ljus häruppe …

Och med den här bilden på en fantastisk utsikt  så säger jag tack och hej från de stora skogarna för denna gång …     //  Maria 🙂  …

Now it´s evening … The nordic summer light is in its beginning …

And with this photo of a fabulous view, I say thank you and goodbye from the vast forest … For now …

I hope you english readers have patience with my bad english grammar …

// Maria 😉   …

Annonser
Det här inlägget postades i Foto - Natur, Wildlife. Bokmärk permalänken.

18 kommentarer till Herr och fru Tjäder … Mr and mrs Western Capercaillier …

 1. Dan skriver:

  Stora fina fåglar som jag aldrig har sett. Jo på tv 😁 men där får man oftast se någon som är för närgången mot en människa. Vanar de nångång? så du tycket det är bäst att hålla avstånd?

 2. mariayarri skriver:

  Visst är de stora fåglar … Och ett visst avstånd håller jag men mest för att inte de ska bli så störda … För 10 talet år sen så kom det en spelgalen tupp till samma plats i 4 år … Han var jag noga med att hålla avstånd till … Han kom springande emot mig och slog med sina vingknogar … Men de allra flesta tjädrar är fredliga och väldigt skygga … // Maria 🙂

  • Dan skriver:

   Skönt att höra. Jag vill ju helst bara tänka goda positiva tankar om djur och natur.

   • mariayarri skriver:

    Djur och natur är positivt ,,, Det finns bara en negativ varelse i naturen och det är människan …Inte alla … Men tillräckligt många för att de skall ställa till alltför mycket skada lite varstans i världen … // Maria 🙂

 3. Ulla-Maria Jonsson skriver:

  Vackra bilder.

  • mariayarri skriver:

   Tack Ulla-Maria! … Jag hoppas att det blir fler bra bilder under vår och sommar … Tjäderspel utan gömsle blir som det blir … Ömsom bra och mindre bra bilder …
   // Maria 🙂 …

 4. A very good idea to get out into nature with your camera. I’m sorry about the tinnitus. My daughter has also suffered from this condition for many years. The Capercaillie is what we would call a Wood Grouse. You got some good shots before he decided to give up on you. 🙂 I love your beautiful evening photo. Hope Yarri has a good vacation. xx

 5. mariayarri skriver:

  Nature is healing in so many ways for me … Always been and always will be …
  Tinnitus is nothing that I ever could think it was … I lost my sleep for 6 months … And that can really break down the strongest of people …
  And I only work night shift, which I have done for the last 19 years now … So a good sleep and then be able to turn the clock around is a must for me …
  I´m so sorry that your daughter got tinnitus too …

  Wood Grouse … So that is his name over there … Do you have them in your state ? … Or are they more common in the west and northern part of the US?

  XX from me // Maria 🙂

 6. ensamlivblog skriver:

  hej basta,

  Jag ville meddela dig om att jag har råkat radera min förra blog som var ensamlivet.wordpress.com. Otur jag har. Men jag har startat en ny  blog och jag skriver samma saker som jag skrev i min förra blog dvs. om ensamheten och livet. Jag hoppas att du hänger med i min nya blog och fortsätter stötta mig som du gjorde. Jag behöver er hjälp  för att jag ska få styrka att skriva mer om känslor. Vi hörs i min nya blog -https://ensamlivblog.wordpress.com/

  /puspita

  • mariayarri skriver:

   Hej Puspita! … Fy så trist att du av misstag raderade din blogg … Självklart kommer jag att kika in hos dig och stötta i den mån jag kan och i nuläget ffa orkar … Livet är nog den mest spännande resan vi gör … Även om den innehåller jobbiga saker som vi lätt kunnat varit utan … Det gäller bara att försöka hitta en acceptans till det som händer … Och sen försöka hitta nya spår och vägar utefter det …
   Kram till dig … // Maria 🙂

 7. Gnarled and decaying trees can be picturesque, as you’ve shown.

 8. Jag skriver:

  Vad fantastiskt det måste vara att träffa på dessa fåglar i skogen. Självklart blir många bilder oskarpa men flera bra bilder tog du. Jag gillar också bilderna på den torra veden i skogen, de är som skulpturer.

 9. Leya skriver:

  Vilken fin upplevelse – en som jag nog aldrig kommer att få. och vackra är de! Naturen är den bästa healern, så är det.

 10. Been thinking about you and Yarri. How are you both? Sending hugs and wishing you a bright 2018. Sylvia xx

  • mariayarri skriver:

   Hi dear Sylvia!
   Much has happened since we last heard from each other. Yarri is no longer with me🐕. He got acute pancreatitis so I let hon fell asleep the 30’th of September 2016💙. He become 11 years, 3 month and 4 days .
   I miss him every single day 💖

   3 weeks after Yarris death, my mother took her last breath . I was together with her day and night her last week in life 🕊.

   So autumn of 2016 went Into the mood of sorrow. I still can’ t write a post in my blog . It’s so strongly associated with Yarri and my mom.
   I miss them both so much and thank God for all the good memories I have of them.

   I don’t know if you have Instagram or facebook but I’m in both of them.
   You can search for Maria Sjöberg .

   Hope everything is OK with you. I really miss the contact I had with you Sylvia.

   Lots of warm hugs from me to you 🕊💗🕊 // Maria

   • My dear Maria, I’m so sorry to hear of all your sadness. Yes, you must miss your dear mother and your best friend Yarri, so very much. I send you lots of hugs and sympathy as well as good thoughts for this year. I will now look for you on Facebook. xx

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s