Året 2014 – I bild och text … The year of 2014 – In photos and text …

Frösön 60, 60...

Januari:  I början av månaden hade vi snö och kyla … Precis som det ska vara i Jämtland den här tiden på året … 

January … In the beginning of the month, it were rather cold and snowy … As it shall be, this time of the year in Jämtland … 

Tännforsen 221,221...

Februari: En månad som innehöll plusgrader … Ishalka … Blåst …

Den här är isformationer från Tännforsen …

February: A month that contained lots of plus degrees … Ice slipping … Rain … And windy weather …

This photo is showing ice formations from Tännforsen … 

Yarri och Rita 19,19...

Mars:  Yarri och Rita … En fin vårvinterdag ute på Andersön …  

Mars: Yarri and Rita … A sunny and beautiful spring winter day at Andersön …

Yarri 6,6...

April: Jag kan känna lukten av vår … 

April: I can smell the scent of spring in the air ….

Fåglar 97,97...

Maj: Fågelaktivitet …

Maj: Bird activity …

Utsikt från Sommarhagen 6,6...

Juni: Utsikt från Pettersson-Berger´s Sommarhagen … 

June: View from Pettersson-Berger´s Sommarhagen … 

Par 1,1...

Juli:  Vi hade ovanligt varmt i Jämtland under Juli månad … Vilket gjorde att många passade på att vara ute och njuta av de ljumma kvällarna …

July: The month of July, were unusually warm here in Jämtland … And a lot of people took the opportunity to spend these warm evenings outdoor …

Alpackor 33,33...

Augusti: Alpacka ungar …

August: Alpaca kids …

Frösön 10,10...

September:  Sen kväll uppe vid Frösö Kyrka … Utsikten över Storsjön och Oviksfjällen är som balsam för själen …

September: Late evening at the church of Frösön … The view with Storsjön and the mountains of Oviken in front of me …Is like balm for the soul …

Frost 38,38...

Oktober:  Iskristaller …

October:  Ice crystals …

Copperhill - Åre 15,15...

November: Mycket regn och slask var det under November månad … Men just den här dagen hade det snöat och temperaturen visade på minus 5 grader …

November: Lots of rain and slush … Was the distinctive weather for the month of November … But this particular day … We got some snow, and temperature were 5 degrees below zero …

Frösön 55, 55.55...

December: Äntligen blev det vinter … 

December:  Finally we got winter …

Yarri 28,28...

Jag älskar den här bilden på Yarri … Så fylld av liv och glädje … Så den får symbolisera att vi nu tar fart och går in i ett nytt år … 2015 … Ett år som jag tror kommer att bli lite lugnare än föregående … I vart fall för min egen del …  

Ha det bäst ! … // Maria  :) 

I love this photo of Yarri … So filled up with life and joy … So therefor … I let him be the one to symbolizing that we starts a journey that we don´t know so much about … Into a new year … 2015 …
A year that I hope for my own part, will be a little bit quieter than last year … 

Wish you all the best ! …Maria:)  

Publicerat i Foton - Årstider ... Photos - Seasons ... | 26 kommentarer

God Jul …. Merry Christmas …

Jag och Yarri 73,71...

GOD JUL !

ÖNSKAR

MARIA OCH YARRI

Jag och Yarri 32,1...

MERRY CHRISTMAS

FROM

MARIA AND YARRi

Publicerat i Uncategorized | 23 kommentarer

Bilder från Mammas 75-årsdag … Photos from mum´s 75:th birthday celebration …

Födelsedagsblommor 5,5..

Mamma fyllde 75-år i mitten av Augusti …

En dag som hon firade med sin sambo Kalle … Oss, sina döttrar … Sitt barnbarn och barnbarns barn … Alla sina syskon med respektive … Kalles brorsdotter … Och ett av sina många syskonbarn …

Och med hennes tillåtelse så lägger jag nu in bilder från den dagen …

Mother celebrated her 75:th birthday in the middle of August …

She celebrated this day with Kalle; her life partner … Us, her daughters … Her only grandchild and great grandchild … All of her siblings with their respective … Kalles niece … And one of her many nephews …

And she gave me her permission to put in some of the photos from that day in my blog …

Födelsedagsblommor 7,7...

Jag vill visa att Alzheimer kan vara mer än bara sorg och tårar … Saknad … Förtvivlan … Ilska … Och hopplöshet …

I want to show that Alzheimer can be so much more than just sorrow and tears … Missing … Despair … Anger … And hopelessness …

Mamma 7,7...

Så här kommer en serie av bilder som innehåller … Glädje … Värme … Gemenskap … Skratt … Syskonkärlek … Sammanhållning …

So here is a serie of photos from that day containing … Joy … Warmth … Family community … Laughter … Sibling love … Cohesion …

Devin, Sandra, Eva och mamma 1,1...

Mammas barnbarn Sandra och barnbarnsbarn Devin …

Mother´s grandchild Sandra and her great grandson Devin …

Devin, Sandra och Mamma 3,3...

Kom upp från Jönköping … En resa på ca 80 mil … För att överraska sin mormor och gammelmormor … Något de verkligen lyckades med … 

Had been driving all night from Jönköping … A trip of about 80 swedish miles … To surprise their grandmother and great grandmother … And that was something they really managed to do …

Devin 2,2,2...

Devins besök var nog den finaste present mamma kunde få … 

Devins visit was probably the nicest gift mother ever could get …

Mamma och Elisabeth 2,2...

Mammas yngsta syster Elisabeth …

Mother´s youngest sister Elisabeth …

Ann-Mari, Mamma och Elisabeth 1,1...

Mammas äldsta syster Ann-Mari … Mamma … Elisabeth … 

Mother´s oldest sister Ann-Mari … Mother … Elisabeth …

Bosse och Mamma 2,2...

Yngsta bror Bosse och mamma …  

Youngest brother Bosse and mother …

Mamma, Pelle och Ann-Mari 1,1...

Mamma … Pelle, hennes näst äldsta broder … Ann-Mari … 

Mother … Pelle, her second oldest brother … Ann-Mari …

Elisabeth, Kjell, Bosse, Mamma och Pelle 2,2...

Elisabeth … Mammas äldsta bror Kjell som också är den äldsta i syskonskaran … Bosse … Mamma och Pelle …

Elisabeth … Kjell, mother´s oldest brother and which also is the eldest of the siblings … Bosse … Mother and Pelle …

Elisabeth, Kjell, Bosse, Mamma, Pelle och Ann-Mari 2,2...

En glad syskonskara …  Som har en otrolig sammanhållning …  

A happy sibling group photo … Who always have had  an incredible cohesion … 

Bosse, Mamma och Elisabeth 5,5...

Bosse … Mamma … Elisabeth …

Bosse … Mother … Elisabeth …

Ann-Mari, Mamma och Kalle 5,2...

Kalle, mammas sambo … Som i December fyller 88 år …

Kalle, mother´s life partner … He´s going to celebrate his 88:th birtday this December

Ann-Mari, Mamma och Kalle 3,3...

Kalle hjälper mamma att läsa vad som står på gratulationskortet …

Kalle helps mother to read what is written on the congrats card …

Ann-Mari, Mamma och Kalle 2,2...

Mamma öppnar presenten från Kalle …

Mother opens her gift from Kalle …

Ann-Mari och Mamma 6,6...

Presenten … En CD spelare som hon kan ha bredvid sin säng och ligga och lyssna på musik …

The gift … A CD player that she can have beside her bed … Listening to her favorite music …

Gun och Mamma 3,3...

Kalles brorsdotter Gun och mamma …

Kalle´s niece Gun and mother …

Devin, Sandra, Eva, Mamma och jag 2,2...

Devin , vill inte vara med på bild … Hans mamma Sandra … Min syster Eva … Mamma … Och jag själv , som gärna hade gjort likadant som Devin gör …  

Devin, who obviously do not want to be photographed … His mother Sandra … My sister Eva .. Mother … And me, who gladly would have done the same thing as Devin does at this photo … 

Lisa 13,13...

Mamma och Kalles katt Lisa … Som bor med dem på äldreboendet …  

Mother and Kalles cat Lisa … Which is allowed to live with them at the elderly home …

Födelsedagsblommor ...

Mammas bra stunder är numer inte många och långa … Men den här dagen var en bra dag … Hennes bästa på mycket länge … En dag som mamma kommer att kunna plocka fram glimtar av när hon mår lite bättre …

Mother´s good moments are nowadays not so many and long … But this day were indeed a good day … Her best during a long, long time … A day that I hope mother will be able to pick up memory glimpses from … When she has a better day …

Devin, Sandra, mamma och jag 1,1...

För det är ju så …  Att oavsett om du är den som är drabbad av Alzheimer … Är nära anhörig … Eller vän …  Som resenär och medresenär på den här demensresan … Behöver vi fina minnen eller fragment av minnen att plocka fram … För att orka med när de dåliga stunderna på resan kommer …

Så tack till er alla … Som gjorde mammas födelsedag till en oförglömlig dag …

Regardless if you are the one afflicted with Alzheimer’s … Or next of kin … Or friend … As a passenger and fellow passenger on this dementia journey … You need to have those happy memories or fragment of memories to pick up … To cope up with the bad days …

So thanks to all of you … That gave mother this memorable day ! …

Mamma 6,6...

Finaste och bästa mamma …

Vi i hörs ! … //  Maria :

My beloved and dear mother …

See ya ! … //  Maria:)

Publicerat i Att vara anhörig ... To be a relative ... | 28 kommentarer

Fjärilar … Butterflies …

Fjäril 26,26,,,

Skogsgräsfjäril – Erebia ligea …  

Är en medelstor fjäril …Vingspannet är ca 36 och 48 millimeter … Ögonfläckarna på ovansidan vingarna och har som syfte att skrämma rovdjur som vill äta fjärilen …

The Arran Brown – Erebia ligea …

Is a medium-sized butterfly with a wingspan of between 36 to 48 milimeters … Is a medium-sized butterfly with a wingspan of between 36 to 48 millimeters …
Their eye spots on the upper side wings … Has a function that intends to scare predators … so that they don´t want to eat the  butterfly …

Fjäril 42,42...

Precis som andra fjärilar så genomgår den under sitt liv 4 olika stadier … Ägg … Larv … Puppa … Imago = Fullvuxen …  En sån här förvandling kallas fullständig metamorfos … 

Like other butterflys they undergoes 4 different stages during their lifes … Eggs … Larva … Pupa … And Imago = fully grown … A transformation like this is named complete metamorphosis …

Fjäril 8,1...

Flygtiden är en period som infaller i Juli – Augusti då fjärilen är fullvuxen … Det är  under denna period som fjärilarna parar sig … Honan lägger sen ett och ett ägg på ett grässtrå … 

Larven kläcks sen under våren och livnär sig då på olika slags gräs …

Flight time, is a period that occurs July – August when the butterfly is fully grown … Butterflies mate during these weeks … The female butterfly lay her eggs … One by one on a blade of grass …

Butterflies larvae hatched late in next spring … And feed themselves by eating different kind of grass …

Fjäril 27,27...

Den här larven växer långsamt och förpuppas först i början av nästa års sommar … Och efter ytterligare 2 veckor så kläcks den då fullbildade fjärilen …

This larva grows slowly … And pupate not until the beginning of next years summer … And after another 2 weeks … It hatch as a fully formed butterfly …

Fjäril 41,41...

Jag hade ingen aning om att det tar två år för denna fjäril att utvecklas från ägg till fullvuxen … Alltid lär man sig nåt nytt …

I had no idea that it take 2 years for the Arran Brown to become a fully grown butterfly … You can always learn something new …

Fjäril 95,95...

Och vem har vi då här … Jag gissar att det kan vara en Brunfläckig Pärlemorfjäril –  Boloria selene … Men det är en mycket osäker gissning … 

And who is this … My guess is that it can be the Small Pearl-bordered Fritillary – Boloria selene … But that is a very unsure guess …

Fjäril 74,74...

Oavsett vilken slags fjäril det är … Så tycker jag att den är väldigt fin …

No matter what kind of butterfly this is … I think it is a real beauty …

Fjäril 4,4...

Jag är fascinerad av hur fint mönstrade de flesta fjärilar är … T om deras antenner har ett slags mönster …

I´m fascinated by how beautiful patterns most butterflies have … Even their antennas has a kind of pattern …

Fjäril 78,78...

Fjärilar är inte helt enkla att fota …

Butterflies are not entirely easy to shoot …

Fjäril 77,77...

De är lättskrämda …

They are easily frightened …

Fjäril 79,79...

Vilket gör att de inte sitter stilla särskilt länge … I alla fall inte så länge som jag vill …

So they will not sit down for so long  … At least not as long as I want …

Fjäril 43,43...

Så det gäller att vara snabb med avtryckarfingret  ;) …

Den här skrämdes iväg av Yarri … Jag tar med bilden som ett exempel på hur de flesta av mina fjärilsbilder såg ut … Efter 2 timmars fotograferande …

So one has to be quick with the trigger finger😉 …

This butterfly was scared away by Yarri … And I let this photo get a spot in this post, just to show how most of my photos looked like … After 2 hours of photo shooting …

Fjäril 46,46...

Fjärilsfotografering är inte nummer 1 på Yarris favorit aktivitetslista … Att sitta stilla … Vara tyst … En dag som denna då det var 29 graders värme och stekande solsken … Är inget han jublar över …  Men att vara hemma själv är ett ännu värre alternativ enligt Yarri … 

Så med en vattenskål bredvid sig och tillgång till en skuggig plats … Så fogar han sig i sitt öde … Högljutt suckande …

Butterfly photography is not number 1 on Yarris favourite activity list … To sit without movements … And be quiet … A day like that day when it was 29 degrees C and with a scorching sunshine … Isn´t anything he feel any rejoicing over … But being home all by himself … Is according to Yarri, an even worse alternative …

So a bowl filled with icecold water … A shady area next to me …
Got him to accept his destiny … With a very loud sigh …

Fjäril 60,60...

Den här väntan … Är verkligen ett ypperligt tillfälle i att träna sig i den medvetna närvaron …

För jakten efter den perfekta bilden … Är inte alltid det viktigaste … Utan mer som en fin bonus …

This kind of waiting … Is really a great opportunity to train oneself in conscious presence …

For the pursuit of the perfect image … Isn´t always the most important thing … It´s more like a very nice bonus…

Fjäril 59,59...

Det intressanta är att få ta del av vad som händer i Fjärilarnas värld …

It is interesting to check out what happens in the Butterfly world …

Fjäril 63,63...

Vilket är lätt att missa … Om man som jag inte är så jättebra på kamerans teknik … Och istället för att observera det jag skall fota … Börjar fundera över kamerans alla knappar och deras funktioner …

Which is easy to miss … If one is like me = not so good in camera technology … And instead of observing whatever I will photograph … Start to think about all the button functions my camera has …

Fjäril 87,87...

Så numer struntar jag i den tekniska biten … Den får jag lära mig när jag går den där fotokursen som jag verkligen skulle behöva gå …

Viktigare är att lära sig av olika djurs beteende … Och för mig funkar det lärandet bäst om jag är medvetet närvarande …

So nowadays, I don´t care so much about the technical part … That is something I can learn when I take this camera course that I really need …

More important right now is to learn as much as can about various animals behaviour … And for me … Is that kind of learning, best functioning … If I´m consciously present …

Fjäril 31,31...

Den här blå fjärilen passar absolut inte färgmässigt in i samlingen av övriga foton i detta inlägg …

Men mitt medvetet närvarande jag och mitt av tryckar finger var för en gångs skull helt synkroniserade när den flög förbi  ;)  …  Och detta blev resultatet av den ytterst kortvariga synkroniseringen … För övrigt också den sist bilden jag tog den här dagen av fjärilarna … 

Vi hörs ! … // Maria :) 

This blue butterfly … Is certainly not suited tinctorially into this post, together with the other butterfly photos …

But for a moment were my consciously present …and my trigger finger totally in sync when this little fellow flew pass me😉 … And this photo, is the result of that very brief synchronization … Which by the way was the last photo I took that day of the butterflies …

See ya ! … // Maria :) 

Publicerat i Wildlife | 36 kommentarer

The Virtual Blog Tour …

Udden 5,5...

Hi ! … This post is a bit different from my ordinary posts … Because it is a tiny little part in what I think will become a world wide blog tour … And that´s why this post is written all in english … But that is only for this post … Next time is my post written both in swedish and english …

Leya at http://lagottocattleya.wordpress.com/ invited me to take part in a Virtual Blog Tour,  Monday 18:th of August, 2014 … Thank you for inviting me! …

A-C is a woman with many talents … Of wich blogging is one … Photographing is another … She like to travel … And she  gladely share her travel experiences with us followers … In posts containing fantastic photos and informative text … 

She has a passion for nature and all the things that goes along with that … Which can be seen in her Warden Spirits blog … This passion is something we both share … 

Then we have Totti … Her beautiful Lagotto … You can meet him in all of her 3 blogs … So check them out … 

What is Virtual Blog Tour … 

It´s a relatively new project for bloggers …  The rules are fairly simple :

 • Compose a one-time post which is posted on Monday … (date will be given to you from whoever passes on the tour)
 • Answer four questions about our creative process which lets other bloggers and visitors know what inspires us to do what we do …
  1. What am I working on? 
  2. How does my work differ from others of its genre?
  3. Why do I write/create what I do? 
  4. How does your writing/creating process work?  
 • Then pass the tour on to up to four other bloggers … Get their permission first and give them rules and specific Monday they are to post …     

Now, I´ll do my best to answer those 4 questions below…

Sommarhagen 16,16...

1.  I always loved being out in nature … So nature is the red thread in my blog … Despite if I write about my parents … Or the Wildlife … 

Älgar 1,1...

Another thing that i´m passionated about is the landscape Jämtland … And its history … So one can say that a tiny part of this blog is to get other people aware of this fantastic landscape, where I live  …

Udden 6,6,...

2.   I share my blog with my presious Yarri … He is my everything and I love him so incredible much  …

Yarri 27,27...

He is always with me … Except for when i´m at the hospital  … Yarri has a lot to say about the time we share … And the objects we take photos of … And happily share his thoughts in his part of our blog …

Yarri och gräsänder 5,5...

3.  I´ve been working within healthcare for almost 32 years now … But I never ever really understood the problems you can  meet on the way as a next of kin … Especially when your parents get old and sick … Health care is not so given, as you could belive …

Solnedgång 61,61...

I started this blog when my father got a vascular dementia caused by a cerebral hemorrage … And then my mother got diagnozed with Alzheimer´s dementia …

Solnedgång 39,1...

Having parents with two different kind of dementia isn´t easy … Especially not for them … For me as a daughter, it has been like being on a roller coaster journey …

This journey isn´t always happy … It contains a lot of sorrow … Anger … Hopelessness … Despair … Education … Acceptance … And how strange it might sound … Also a lot of joy …

Solnedgång 40,40...

Being a traveller on this dementia journey is a chance to learn new things together with your parent … And to accept that the relationship we had … From now on and forward … Is going to take a new and not so straight direction …

Väg 1,1...

I´m trying to express and share my feelings … experiences … Without self-pity … My father isn´t with me any more … But my mother is … So my journey continues … And so does my blog … At least during this year … 

Grässtrå 3,3...

4.   My mood decides most of the time what my posts is going to be about … I try to compose a text that is understandably … Not just for me … And then I try to find photos that suits my text … 

But I can also do the opposite … Like in my last post about the Great grey Owl … In that post I started with my photos …  And then I start searching for a informative text …

Blommor 1,1,1...

Now I  have the pleasure of introducing you to Kathryn at  http://vastlycurious.com/  

… She says ”  I see beauty in the ordinary and mundane … A single note can twist my soul … I crave the aesthetics of life and my singular purpose is to create so my authentic soul can sing and dance again! ”  … 

In her blog you find beautiful photos of landscape … Nature … Architecture … Different kind of art … Music … Interesting text … 

She lives in the Netherlands … A country that I for one is not so familiar with … Though I live in Europe … So I´m glad that I´ve  found her blog … And I hope that you are going to find it to … 

Thank you for joining us on Monday the 25 of August Kathryn …  We’re looking forward to your contribution … 

// Maria:)  …  

Publicerat i Uncategorized | 10 kommentarer

Lappuggla … Great Grey Owl …

Lappuggla 5,5...

Lappuggla – Strix Nebulosa Lapponica – vilket betyder, dimmigt färgad uggla från Lappland …

För några veckor sedan när jag var ute så träffade jag på den här Lappugglan … En uggla som är rätt fredlig av sig … Mot oss människor …

Om den inte har ungar att försvara … När ungarna kläckts är honan mycket aggressiv … Och går omedelbart till attack med både klor och vingknogar mot en inkräktare …

Great Grey Owl – Strix Nebulosa Lapponica … Which means a foggy grey owl from Lappland … 

I met this owl a few weeks ago … This owl is most of the time quite peaceful toward us humans … 

Except for the short period they have chicks … Cause when their chicks has been hatched … The female owl become being very aggressive … And immediately start attacking all intruders with her claws and her wing knuckles … 

Lappuggla 6,6...

Lappugglan är en av Sveriges största ugglor … Endast Berguven är större …  Storleken är delvis en synvilla och beror på den yviga fjäderdräkten …

The Great Grey Owl is one of Swedens biggest owls … Only the Eurasian Eagle-Owl is bigger … The size of this Great Grey Owl is partly an optical illusion,  because of their bushy plumage …

Lappuggla 9,9...

Lappugglan är anpassad till arktiskt  klimat … Fjäderdräkten skyddar mycket bra mot kyla … Även ben och fötter är klädda med fjädrar …

Bäst trivs den i de nordligaste barrskogsklädda delarna av Sverige …

The Great Grey Owl is adapted to an arctic climate … Their plumage protects them very well against the cold … Even their legs and feets are covered with feathers …  

It thrives best in the northern coniferous forest-covered parts of Sweden …  

Lappuggla 7,7...

Lappugglans längd är ca 130 – 150 cm … Vikten varierar mellan 1 – 1,5 kg …  Honan är större och tyngre än hanen …

Livslängden på de här ugglorna i vilt tillstånd är ca 12 – 15 år … I djurparker har de blivit så gamla som 27 år …

Their length is approximately 130 – 150 centimeters … Weight varies at 1 – 1,5 kilograms … The female owl is larger and heavier than the male … 

Wild owls have a lifetime for about  12 – 15 years … In Zoos they can become as old as 27 years … 

Lappuggla 8,8...

De lever främst av sorkar och näbbmöss … Men även lämlar och andra möss …

Lappugglor kan flyga nästan ljudlöst … Och kan på så sätt överraska sina byten …

Liksom många andra ugglor varierar lappugglan kraftigt i antal år från år …               beroende på tillgången av gnagare …

Their favorite food is voles and  shrews … Lemmings and other mice slips also down into their stomach … 

The Great Grey Owl can fly almost silently … A trait that they use to surprise their prey … 

Like many other owls, they varies in number from year to year … Depending on the availability of rodents … 

Lappuggla 3,3...

Häckar gör den vanligtvis i  gamla  Ormvråksbon eller Hökbon …  Men den kan även häcka i höga och grova stubbar …

De blir könsmogna vid 2 – 3 års ålder … Parningstiden är i April – Maj … De lägger vanligen 2 – 6 ägg som de sen ruvar i 28 – 36 dagar …

Ungarna är flygfärdiga vid 2 månaders ålder …

They usually nesting in old Common Buzzard or Hawk nests … But they can also nesting in high and coarse stubs … 

The Great Grey Owl is sexually mature at 2 – 3 years of age … Their mating season is in April – May … They usually lay 2 – 6 eggs which they incubate for 28 – 36 days … 

At the age of 2 months, their chicks is ready to fly … 

Lappuggla 4,4...

Typiska kännetecken för den här ugglan är ett rätt stort och runt huvud … Stora askgrå ringar runt ögonen … En tjock hals …

Lappugglans omfångsrika ansikte gör att den kan fånga upp ljud väldigt bra …  Synen är lika bra som hörseln …

Typical characteristics for this owl is a rather large and round head … Big  livid circles around their eyes … A thick neck …

This voluminous head is helping the owl capture up sounds very well … And their eyesight is as good as their hearing …  

Lappuggla 10,10...

Jag försöker alltid att läsa på lite om mina foto objekt när jag kommer hem … Den sortens kunskap är inte så tung att bära med sig …

Det var i alla fall ett trevligt uggle möte för mig, Yarri och Mr Pentax😉  …

Nu ska jag klura på vad mitt nästa inlägg ska innehålla … Jag har många bilder … Men så ska det till en text också …

Ha det bra tills nästa gång vi hörs ! … // Maria:)

I always try to read a little about my photo objects when I get home … This type of knowledge isn´t that heavy to carry … 

It was indeed a pleasant owl meeting for me, Yarri and Mr Pentax😉  … 

Now I have to figure out what my next posts shall contain … I have lots of photos … But I still struggles, to find suitable text to my photos …  

Until next time … Take care ! … // Maria:)

Publicerat i Wildlife | 37 kommentarer

Sommarbilder från Frösön … Summer photos from Frösön …

Frösön 46,46...

Hej ! …

Det finns många saker i mitt liv som måste skötas om just nu … Tyvärr hamnar skötseln av min blogg allt som oftast  längst ner på min ” att göra lista” …

Lusten att skriva har inte funnits där … Orsaken till det är mer än en … Och det är väl egentligen största anledningen till att det inte görs några inlägg från mig … 

Hi ! …

There´s a lot of thing in my life that needs to be cared for… Unfortunately,  my blog always seems to be at the bottom of my ” to do list ” …

For several reasons … My desire to write a post haven´t been there, as it use to be … And that´s maybe the main reason to why there is no posts from me …

Frösön 65,65...

Nu har jag iaf tagit mig i kragen och knåpat ihop ett inlägg … Denna gång med sommarbilder från Frösön …

Frösön, Storsjöns största ö … En plats där jag bodde under 18 år … Och fortfarande ofta åker ut till … I sällskap med Yarri och Mr Pentax …

Today, I have cobbled together a post … With summer photos from Frösön … 

Frösön, the biggest island in our lake Storsjön … I lived there for 18 years … And I still visit this beautiful island … With my companions Yarri and mr Pentax …

Frösön 76,76...

Jag tycker om att sitta i Yarris sällskap … Leka med hans silkesmjuka öron … Och i tankarna filosofera över stort och smått här i livet …

I like to sit in Yarris company … Just playing with his silky ears … And in my thoughts, philosophize over life´s small and big things …  

Frösön 75,75...

Det blir lite som en tyst mental terapi att bara låta tankarna irra iväg lite som de vill … 

När tankarna har förirrat sig klart … Försöker jag träna mig i medveten närvaro … Eller i Mindfullness, som det så fint heter på fackspråk …

That is a bit like a silent menthal therapy, let my thoughts wander away as they want …

And when i´m, done with that …I try to take 15 minutes to train me in concious presence … Or Mindfulness, as it´s called in jargon …

Frösön 34,34...

En som inte behöver träna på medveten närvaro är Yarri … Han liksom andra hundar har det naturligt i sina gener …

One that don´t need to practice Mindfulness, is Yarri … He , like all other dogs … Has concious presence , in his genes …

Frösön 10,10...

Till skillnad från djuren … Har vi människor en förmåga att röra oss mellan flera olika tidszoner …

Vi fantiserar och dagdrömmar om framtiden … Och med stigande ålder tänker vi ofta på och drömmer oss tillbaka till tider som varit …

Unlike animals … Have humans an ability to move between several different time zones …

We fantasizes and daydreams about our future … And with age, we often think and daydream us back to the days that been …

Frösön 4,4...

Just denna förmåga att flytta sig mellan tidszoner kan ställa till problem …

Mest för att vi hamnar i  situationer då vi ältar tidigare händelser och upplevelser … Det kan vara saker vi sagt … Saker vi gjort … Eller negativa händelser som vi varit med om  …

This ability to travel between time zones … Can cause problems …

Most of us will sometimes end up in situations where we both brood and dwell on over previous events and experiences … And that can be about things we said …  We´ve done … Or other negative things that we´ve experienced in our lives …

Frösön 18,18...

Min erfarenhet är att ältandet i sig sällan leder till något positivt … Eftersom jag inte kan göra om det som en gång hänt i mitt liv … 

To dwell on over things that been … Seldom leads me in a positive direction … Since I can´t undo things that already happened in my life …

Frösön 12,12...

När jag är ute i skog och mark … Upplever jag oftast ett inre lugn … 

Naturen och djuren har alltid påverkat mig så … Ända  sedan jag var liten … Långt, långt innan jag visste att det ens fanns nåt som hette Mindfulness …  

When i´m out in the nature … I often experience an inner peace inside of me …

Nature in generally and animals in particular has always affected me like that … Ever since I was a little girl … Long, long before I even knew that there was something called Mindfulness … 

Frösön 22,22...

Den här typen av mental träning … Gör att jag idag ser mer klarsynt på … Har en annan förståelse för … Och acceptans till min egen levnads historia …

This kind of menthal training … Make it easier for me today, to … Look more perceptive on … Have a different understanding to … And acceptance towards my own history … 

Frösön 16,16...

Min levnadshistoria … Har format mig till den jag är idag … Och det är också den som delvis påverkar min syn på framtiden …

The story of my life … Has shaped me into the person I am today … And it also affected my view of the future …  

Frösön 33,33...

Att hitta en balans och acceptans i hur jag ska förhålla mig till min egen framtid … Det är svårt … Framtiden är ett oskrivet blad … 

Skrämmande … Men på samma gång också väldigt spännande … 

Finding a balance and acceptance of how I should approach myself for my future …  That´s not so easy … Future is a blank slate …

Scary … But in the same time very exciting … 

Frösön 13,13...

Så med åldern har jag lärt mig … Att det  är lugnast att ta dagen som den kommer … Inte fundera så mycket på det jag inte vet något om … Utan istället vara medvetet närvarande i det som händer nu … 

So, with age I´ve learned … That it´s much more easy going, to take the days as they comes … Not worry over things I don´t know anything about … Instead try to be more consciously present in whats going on right now …

Frösön 24,24...

Och det är att njuta av min semester som precis börjat … För den har jag verkligen längtat efter … Och att kunna utnyttja semesterveckorna maximalt tillsammans med Yarri …

// Maria:)  

And that is to enjoy my holiday, that just started … Something I really been longing for …   I´m also going to spend maximum with quality time,  with my precious Yarri … 

// Maria :) 

Publicerat i Uncategorized | 25 kommentarer

När det inte längre finns några svar … When there´s no more answers …

Vissnad blomma 2,2...

Livet går upp och ner för de flesta av oss …. För mig så går det lite väl mycket upp och ner i nuläget …  Att vara dotter till en mamma som har Alzheimer är som att befinna sig i en ständigt pågående åktur i en berg och dalbana …

Life goes up and down for most of us … At the moment, my life is little bit to much up and down … Being a daughter to a mother with Alzheimer´s disease is like being in a continuously ongoing ride in a roller coaster … 

Gräs 2, 2...

Jag följer liksom med i alla mammas toppar och dalar … Och de ändras ganska snabbt …

It´s like I emotionally follow my mothers ups and downs … And these ups and downs change pretty quickly …

Växter 28,28...

Lika glad som jag blir för hennes bättre dagar … Lika ledsen blir jag när hon mår sämre …

As happy I am, for her better days … Just as sad I am, when she is worse …

Växter 49,1...

Jag vet att detta är en obotlig sjukdom … Men ändå tänds den där lilla gnistan av hopp, varje gång mamma har en period med lite förbättring … 

I know that it´s an incurable disease … But still, lit that little spark of hope … When mother has a period with small improvements …

Gräs 11...

Det är inte så att jag tror att mamma skall bli helt frisk …

Its not that I think that she is going to be completely well again …

Blommor 3,3...

Mitt hopp handlar mer om att hon ska få stanna i den fas där hon inte har så mycket vanföreställningar och hallucinationer … Symtomen som ger henne så mycket plågsam rädsla och ångest …

My hope is more that I want her to be allowed staying in the phase where she don´t have so much delusions and hallucinations … Those symtoms that give her so much excruciating fear and anxiety …

Blommor 4,4...

Jag har också blivit medveten om att en stor del av mammas rädsla i nuläget handlar om döden … Ett ämne som hon och jag pratat mycket och ofta om under det senaste året … Och fortsätter att prata om … 

I´ve become more aware that mother´s fear at this moment is about death … A subject she and I been talking a lot about during this previous year … And still talks about …

Gräs 5,5...

När vi har pratat så har det mestadels handlat om hur vi själva vill ha det när döden är ett faktum … Men det har alltid varit ur ett perspektiv som ligger långt fram i tiden … I alla fall är det så jag har tänkt …

When we previous have been spoken about death … Our conversation have mostly been about how we want things to be … When death is a fait accompli… And out of a perspective that is far away in the future … Anyway, that is what I thought and wanted it to be …

Växter 30,30...

Mamma har förstått att döden kan vara närmare än vad vi velat tro … För på äldreboenden är döden alltid närvarande … Ungefär som en ständigt oinbjuden gäst som håller sig lite i bakgrunden …

Och när vi minst anar … Gör den sig påmind, om sin närvaro … För att sedan snabbt dra sig tillbaka till bakgrunden igen … Som en svart skugga … 

Mother has realized that death can be closer to us than either of us wanted to believe … In elderly homes … Death is always present … Like a constant uninvited guest who stays a bit in the background …

And when we least expect … Quickly reminds us of its presence … And then equal quick, retreated into the background again … As a black shadow …

Växter 17,17...

Mamma påtalade en dag,  för inte alltför länge sedan … ”Maria, nu har det försvunnit 5 från vår avdelning sedan vi flyttade in för 1 år sedan” …

Jag förstod inte riktigt vad hon menade, så jag frågade … ”Hur menar du nu” ? … Och då svarade hon … ”De har åkt iväg till himlen” … ”Tänk om det är min eller Kalles tur nästa gång” …

Not too long ago, mother said to me … ”Maria, now it has disappeared 5 of us since we moved in to this elderly home , 1 year ago” …

I didn´t quite understand so i asked her , ” How do you mean, tell me” … And she answered … ”They all gone away to heaven” … ”I´m afraid that it can be mine or Kalle´s turn next time” …

Växt 1,3...

Döden blir självklart mer påtaglig då ens kamrater vid middagsbordet plötsligen är borta från en dag till en annan …

For obvious reasons, death will become more noticeable when one´s peers at the dinner table suddenly is gone from one day to another …

Växter 6,6...

Mamma säger ofta till mig att livet är orättvist … Jag kan bara hålla med henne om det …

Mother often tell me that life isn´t fair … And I can only agree with her …

Växter 7,1...

Hon frågar gång på gång … Varför skulle jag drabbas av det här … Varför finns det ingen hjälp att få … 

She ask, again and again … Why must I be the one suffering from this? … Why isn´t there any cure …

Växter 35,35...

Döden stör min och mammas relation … Den skapar rädsla och förvirring hos henne … Och för all del även hos mig själv … 

Death, is bothering mine and mother´s relation … It creates so much fear and confusion within her … And by all means, even within myself …

Växter 33,33...

Jag tror att de flesta av oss gärna lever våra liv som att döden inte finns … Vi vill iaf inte kännas vid den … Och varför skulle vi göra det … Om det nu inte är alldeles nödvändigt … 

I think that most of us, is living our lives like death don´t exist … Anyway, we try to pretend that it don´t exist … And why should we ? … Unless its absolutely necessary …

Växter 49,49...

Men till slut kommer vi alla till en punkt i livet … Där vi måste försöka hitta ett förhållningssätt gentemot den … Och det är väl i det läget som jag och mamma befinner oss idag …

All of us … Is eventually going to reach a point in life … Where we just have to find a way, how to relate against death … And that´s the point in life, where mother and I, stands today …

Växter 45,45...

Det hade underlättat en hel del … Om vi hade haft ett slags facit för döden … Där alla svaren på våra frågor stod … 

Nu finns inget facit, så jag försöker relatera till mitt arbete …Där jag ofta pratar om döden … Utifrån olika perspektiv … Där inget samtal är det andra likt …

It had facilitated a lot … If we had the answer key at death … Where we could have read the answers to our questions …

Well, there is no answer key, so instead I try to relate to my work … Where I often talk about death … From different perspective … No conversation is the other alike …

Växter 47,47...

Jag tror att ett sätt att förhålla sig till döden är att tillåta sig att ge det samtalsämnet utrymme … Och att verkligen ta sig tid när ämnet kommer upp … Vara en närvarande lyssnare … Bekräfta vad som sägs …

Min erfarenhet är att det kan dämpa oron … Även om vi inte har alla svar …

I belive that a way of relate to death, is allowing yourself to give conversation space … See to that you really have time for listening … Be a present listener … Confirm what is said in this conversation …

My experience is that these things may allay some concerns … Even if I/we don´t have all answers to give …  

Växter 23,1...

Så jag försöker samla ihop och ta med mig mina kunskaper om samtalsmetodik, in i de samtal jag idag har med min mamma … Det går … Även om det inte är lätt …

So I try to gather up, my professional knowledge about conversational methodology … And take that back with me in my conversations with mother … It goes … Even if it not so easy …

Växter 10,10...

Det svåra är att se mammas själsliga smärta … Jag kan inte ta bort smärtan … Men jag kan finnas … Jag kan ge beröring … Hålla hennes händer … Ge henne en kram … Torka hennes tårar då hon är ledsen … 

The hard part is to see mom´s spiritual and emotional pain … I can´t take away that awful pain … But I can be with her … Give her physical contact … Hold her hands … Give her a hug … Wipe her tears away when she cries …

Växter 1,2...

Jag är aldrig rädd att visa henne mina tårar … För då blir hon den som kan ge tröst … Det här är ett sätt för oss att dela vår sorg … En sorg … Inför en framtid vars innehåll vi inte vet något om … 

I´m not afraid to show her my tears too … Then she can be the one who can give comfort … It´s a way for us to share our sorrow … A sorrow … Toward a future and its contents, either of us don´t know anything about how its going to be …

Växter 3,2...

Utifrån det jag skrivit om i dagens inlägg … Så inser jag att det lilla ordet varför … Blivit så stort för mig … Att jag inte längre har några svar att ge min mamma … 

// Maria    

Based on the content in todays post … I suddenly realize, that the tiny little word why … Has become so big for me … So big, that there is no longer any answers to give my mom …

// Maria        

Publicerat i Att vara anhörig ... To be a relative ... | 44 kommentarer

En dag utan vettigt innehåll …. A day without no sensible content …

Yarri 48,48...

Hej ! … Det var ett tag sen jag skrev något i våran blogg … Jag hoppas att ni inte tror att jag bara ligger och latar mig om dagarna … För så är det verkligen inte  …

Hi ! … It´s been a while since I last wrote a post in our blog …I hope you understand that I don´t spend my days lounging and lazy myself … Cause I don´t ! …

Yarri 45,45...

Mycket av min tid går som vanligt åt till att hålla reda på Maria …  Till skillnad från Moi så behöver hon av nån anledning inte bära koppel … Och om det vill jag bara säga en sak … Om hon varit kopplad , ja då hade mitt arbete med att hålla reda på henne avsevärt underlättats … 

My daily main employment is keeping track of Maria … Unlike Moi, she don´t wear a leash … But I must say that a leash, had facilitated my work … 

Yarri 51,51...

Fast de senaste veckorna har jag haft det lite lugnare … Ni som brukar läsa min blogg vet ju att Maria ofta brukar säga att jag går i en Snigels tempo !! … Ganska oförskämt av henne att säga så, om ni frågar mig … 

Though  the past few weeks has been a bit easier for me to catch up with her … Those of you that read my blog, know that Maria often say´s that my pace is quite as slow as a Snail !! … Indeed a rude thing to say, if you ask me … 

Yarri 44,44...

Men jag kan meddela att hon går ännu långsammare än mig … I alla fall just nu … Hon har ont i sin rygg och smärtan går tydligen ner i fötterna för hon har en linkande och hasande gångstil …

But for your information I can tell that she now is walking even slower than me … In any case nowadays … She has pain in her back … And that pain apparently goes from the back down to her feet … Which give her the most peculiar hobbling and shuffling way of walking…

Yarri 6, 6...

Men kallar jag henne för Snigel, nu när hon går långsammare än mig … Nej, för jag är en mycket empatisk Drever … Som dessutom är för väluppfostrad för att komma med såna onödiga insinuationer …

Have I ever during these days compared her with a Snail, when she obviously is able to walk slower than I do … No I haven´t said one beep about it, because i´m a very empathetic Drever … And my manners, don´t allow me think and speak of such unnecessary insinuations …

Yarri 70,70...

Nu har hon förutom ryggvärk blivit förkyld och febrig … Nu är feber inte hennes enda symtom … Jag blir mycket störd i min sömn pga hennes hostande … 

Besides back ache, she´s managed to catch a cold which make her feverish … But she has more symtoms than just fever …Coughing, my sleep is nowadays very disturbed because of that …

Yarri 12, 12...

För att inte tala om hennes nysande … Fast rätt benämning på hennes nysning är nog snarare ett slags trumpetande … Med en ljudnivå som skulle få en Elefant att gråta av avundsjuka …

Not to mention her sneezing … But i must say that a rather more fair description of that sound is, trumpeting … And that trumpeting has a noise level, that probably would get an elephant to cry of envy …

Yarri 7, 7...

Så min nattsömn är minst sagt störd … Vilket gör att jag är rätt utschasad  … Och på sikt kan det även påverka mitt utseende … Brist på skönhetssömn ni vet …

So my night sleep is disturbed, to say the least … Which make me real exhausted  …  And  i´m afraid that it eventually can have effect on my looks … You know, lack of beauty sleep …

Yarri 68,68...

Men med en sjukling i familjen som ser ut som en vandrande vålnad … Och dessutom låter som en lungsjuk … Så trodde jag att hon skulle låta mig sova ut … Om inte annat så utifrån min sömnstörning, menar jag …

With a sick person in the family, which by the way more and more looks like a wandering ghost … And sounding like a consumptive … I thought my chanses to sleep out must be real good … I mean … If nothing else, considering on my sleep disorder…

Yarri 61,61...

Men inte … Vem ringer på vår dörr och ropar Yarri … KOM!  … Tidigt igår morse … OK då, 9;30 om man nu ska vara petig …

Jo min svärmor … Kerstin, ni vet hon som bor hos Rita … Tydligen hade hon och Maria kommit överens om att jag skulle agera manligt sällskap på hennes och Ritas morgon promenad …

But no … Who do you think is calling at our door and shouts Yarri … Come on! … Early yesterday morning … OK, if one must be picky, the clock were 9;30 am …

Well, it was my dear mother in law … Kerstin, who lives with my girlfriend Rita …   I   don´t know when but it were obvious that she and Maria, agreed that I should act manly companion on hers and Rita´s morning walk …

Yarri och Rita 5,5...

Vilket uppvaknande … Maria som inte har nån vidare matlust verkar tro att det är någon åkomma som även drabbat mig … För tror ni inte hon sa till Kerstin att jag minsann fick vänta med frukosten tills jag kom hem igen … Vad sägs om det ! …

Such awakening … Maria who have a lack of appetite seem to think that this symtom has affected Moi too … So I heard her say to Kerstin: ” Yarri can wait with his breakfast until you bring him home again ” … What do you say about that ! …

Kerstin o hundarna 2,2...

Bara för att jag oftast äter frukost vid 11 tiden annars … Vilket har sin förklaring i att jag brukar gå upp då … Innebär inte det att jag kan frukostera tidigare om så skulle behövas … Och det hade behövts i morse …

I normally sleep until 11 o´clock am … So that´s why I eat breakfast or brunch at that time … But it doesn´t mean that I can´t eat earlier if needed ! … And that would have been needed this morning …

Yarri och Rita 9,9...

Nåja, jag finner mig i det mesta … Rita och jag fick lite egen tid eller vad man nu ska kalla det … När Kerstin hela tiden hänger med som ett irriterande häftplåster och lägger sig i var vi ska gå … Och bestämmer vilka vi får prata med och inte …

Maria är precis likadan, så jag och Rita konstaterade att det där måste vara nån slags gammal nedärvd instinkt hos tvåbeningar … 

Well, I accept most situations … A positive thing was that Rita and I got some ”time of our own” … Or whatever you name it … When we constantly have Kerstin hanging after us, like an irritant adhesive plaster … And always interferes in which path we walk … And decides to whom we are allowed to say hi to or not …

Maria is exactly the same, so Rita and I has figured out that this must be a very old inherited instinct among humans …

Yarri 8, 8...

När jag kom hem igen så fick jag i alla fall min sen länge efterlängtade frukost … Och när jag var klar med den så kröp jag ner i vår säng igen …

Jag ville inte vara i vägen för Maria som hasade runt i lägenheten med dammsugaren … En tingest som jag för övrigt gör mitt bästa i att ignorera …

Back home, i finally got my long awaited breakfast … And when I was finished with my eating, I crawled into our bed again … In hope of getting a little power nap …

Then there was in fact so, that i didn´t want to get in the way for Maria … When she shuffled around the apartment with the vaccum cleaner … A very annoying thing that I do my very best to ignore …

Yarri 2, 2...

När jag precis hade somnat så hör jag Maria kraxa … Yarri, kom hit … Jag försökte att inte låtsas om henne … Men för husfridens skull så hoppade jag till slut ner från sängen och gick in i köket …

Där Maria satt på kökssoffan med en annan otrevlig tingest i handen … KLO TÅNGEN ! …

Just as I fallen asleep, I hear Maria croak … Yarri, come here … I tried doing my best to ignore her … But for the sake of domestic peace … I once again jumped down from our cosy bed and went into the kitchen to check out whats going on …

And I immediately discovered Maria sitting on the kitchen sofa with another nasty thing in her hand … THE SCISSOR SHE USE WHEN SHE CUT MY CLAWS ! …

Rita, vackert ansikte..

Kloklippning är i alla fall bättre än bad…

Hann knappt tänka klart den tanken … Så får jag höra … Yarri, du luktar … Hur nu Maria kan känna det med sin nos, som för tillfället är helt ur funktion … Rita klagade minsann inte på min doft när vi var ute … Och hennes näsa är mycket välfungerande …

Clipping my claws is anyway better than taking a bath …

Just as I started thinking that thought … I hear … You smell Yarri … Coming from Maria which by the way has a nose that generally is useless … And with her cold, her nose skills is even worse …
Rita didn´t complain at all of my perfume when we were out … And she has a very good and well functioning nose …

Yarri nyvaken 1...

De är lika bra att du tar ett bad också nu när vi ändå inte har nåt annat vettigt för oss idag … INGET VETTIGT ??!! …

Yarri, we have nothing that make sense for us to do today, and for that reason we can equally give you a refreshing bath … NO SENSE ??!! … 

Jag o Yarri 13; 13...

Jag kan rabbla upp ett flertal saker som är viktigare är att bada …

Sova t ex … Jag tycker det är synnerligen viktigt att få tid till min skönhetssömn … Vilket någon annan i vår familj också borde vara … Intresserad av alltså …

I for one, can rattle off several things, which is so much more important than taking a bath …

I give you one example of that and it is sleeping … I think its extremely important for me to make sure that I have plenty of time for my beauty sleep … Which I think that the other part of our little family also should be … Interested in, if you know what I mean …

Rolig bild av hund som skriver dagbok..

Jag insåg att inga argumentationer från min sida skulle bita på Maria … Men jag tänkte flera saker … Som jag inte tänker gå in på här … Med hänsyn till viss person … Om ni förstår vem jag menar …

I quickly realized that no argumentation from my part would bite on Maria … But i can tell you that I thought several things … Thoughts that isn´t suitable to write in this blog … And the reason for that is that i´m a well behaved gentleman … And I take account of a certain person … And i think you know whom that may be …

Styrka...

Så vips befann jag mig i badkaret … Med vattnet droppande från min päls … Och schamponerad med Aloe Vera …

All of a sudden i found myself sitting in the bath tub … With water dripping from my fur … A fur which is full of Aloe Vera shampoo …

Yarri 4,4...

Det finns säkert somliga av er som tänker … Det måste väl vara skönt att bli schamponerad och masserad … Masserad, absolut men fy för schampoo …

There are probably some of you readers that are thinking … It must be nice to get Aloe Vera in ones fur and then be massaged … Massages, yes absolutely but yikes for shampoo …

Yarri 14,14...

Ni kanske tror att 1 schamponering räcker … För flera år sedan då jag var en valp … Ja, då trodde jag också det … Nu snart 9 år senare så vet jag att mitt bad innehåller 3 schamponeringar … 2 med Aloe Vera schampoo och en avslutande med mitt Eucalyptus schampo …

Och för kännedom … Det är inte jag som valt dessa dofter ! …

You might think that 1 shampooíng is enough … Several years ago, when I was a little Drever puppy … I thought so too … But now that i´m older and wiser … I´ve learned that bathing me and my fur takes 3 shampooing … 2 with Aloe Vera and we finishing my fur wash with the Eucalyptus shampoo …

And for information … Its not I that have choosen those schampoo scents ! …

Yarri 29,29...

Bad … Om det ändå räckte med att bada … I sin ensamhet … Men nej då, Maria är som alltid med eftersom hon inte tror att jag klarar av detta på egen hand … Och det kan jag till viss del hålla med om …

If it only was enough taking a bath in his solitude … But oh no … Maria is of course with me … She doesn´t think that i´m able schampoo myself … And I must admit that she has a point there …

Yarri 7,7...

Men vad mr Pentax har därinne att göra är mer än vad jag förstår … Varför är det bara mina baddagar som ska förevigas … Kan jag ju undra …

But then we have mr Pentax and I can´t figure out why he always must be in my proximity when i´m taking a bath … I really can´t understand that … And why is it always my bathing day that must be perpetuated in a photo … That is something to wonder about …

Yarri 17,17...

Nåväl , badet kan jag väl på nåt vis ändå genomlida … Mr Pentax närvaro likaså … Men usch och fy för hårtorken !!!… Jag har sagt det förr och jag säger det igen … MÅ SKAPAREN AV DENNA FRUKTANSVÄRDA UPPFINNING HEMSÖKAS AV ALL VÄRLDENS HUNDLOPPOR UNDER RESTEN AV SIN LEVNAD !! …

Well, somehow I guess that I can suffer me through this bath … Even mr Pentax presence … But YIKES for the hairdryer !!!!! … I´ve said it before and i´m saying it again … MAY THE CREATOR OF THIS TERRIBLE INVENTION, ALWAYS BE HAUNTED BY ALL THE WORLD DOG FLEAS FOR THE REST OF HIS LIFE !! …

Yarri 37,37...

Efter 3 timmar var jag  som en ny Drever … Enligt Maria … Synd jag inte kan säga detsamma om henne … Där krävs i nuläget betydligt mer än en kloklippning och ett bad … För att hon skall bli som en ny Maria igen …

Vi hörs ! … // Yarri ;) 

3 hours later, i looked like a new Drever … According to Maria … To bad that I can´t say the same thing about her … For information … She requires much more than a claw clipping and and a bath … For her to be like a new Maria again …

// See ya ! … Yarri😉

Publicerat i Yarri - Min älskade hundtuss ... Yarri - My beloved dog ... | 40 kommentarer

Glad Påsk … Easter Greetings …

Yarri 2,2, 200...

Vi vill önska en fin Påsk ledighet till våra läsare ! …

We wish all of our readers a joyful Easter holiday ! …

Brunänder 13,13,100...

 

Vi hörs ! … // Maria och Yarri

See ya ! … // Maria and Yarri

Publicerat i Uncategorized | 23 kommentarer