Herr och fru Tjäder … Mr and mrs Western Capercaillier …

Stubbe 5,1...

I helgen var jag ute och försökte hämta lite energi … Det gör jag bäst genom att vara ute i skog och mark … Den här helgen med mr Pentax som sällskap … Yarri hade lite semester i Oviken förra helgen …

Last weekend I tried to get some energy into my body and soul … The best place for me to do that is in the forest … With mr Pentax as my only companion …
Yarri was on a vacation in Oviken last weekend 😉 …

Stubbe 8,1...

Det finns så mycket att se … Tankarna fick irra på lite som de ville …

Försöker träna på att använda ytterligare några sinnen … Ta djupa andetag och känna på vårens klara dofter … Lyssna efter vilka fåglar jag kan höra … Känner jag möjligen igen nåt kvitter …

There is so much to see … I allowed my thoughts to wandering just the way they wanted …

I´m trying to use some more of my senses … Took a deep breath and just smelled the clear scent of spring … Listening to birdsong … Maybe I can recognize which bird is singing …

Stubbe 9,1...

Jag har idag svårt att höra vissa fåglar efter att jag fick tinnitus i höstas … Men jag har lärt mig att det är bra att försöka lägga fokus på något annat än pipandet som ständigt finns i mina öron …

Jag brukar försöka träna på att vara medvetet närvarande då jag är ute på mina fototurer … Sen jag fick tinnitus så är det mer nödvändigt än tidigare …

Last October i got tinnitus … And after that, I´ve got lots of problem … But I´ve learned that its good for me to focus on something else than the noise I constantly hear in both of my ears …
So birds singing is much more pleasant for me to lay focus on … Even if its not so easy going as it was before …

And this focus leads me, to be more consciously present … Something that is good for my tinnitus … And hopefully will make me feel better in the long run …

Tjäderhöna 9,1...

Helt plötsligt när jag är som mest fokuserad på att  vara i nuet så dyker fru Tjäder upp …

Hennes fjäderdräkt har ett flertal färger … spräckligt brun/svart  –  rostfärgat/gult – grått och vitt … Strupen och bröstet är orange/brunt …

Stjärten är rostbrun med grova svarta tvärband och ett smalt vitt yttre stjärtband … 

Tjäderhönan mäter i genomsnitt 54–63 cm  på längden … Vingspannet är ca 95 cm … Nu ska man ju inte prata om damers vikt men tjäderhöns väger ungefär 1,5 – 2,5 kg … Genomsnittsvikten har nån räknat ut att den är 1.8 kg …

All of a sudden … When I´m totally focused on being consciously present … Mrs Western Capercaillie pops up infront of me …

Her plumage has several colors … Speckled brown / black … Rust colored / yellow … Grey and white … Her throat and chest is orange and brown …

Her tail is rusty brown, with thick black cross straps … And a narrow white outer tail bands …

Mrs Capercaillie´s body from beak to tail, is approximately 54–64 cm long … The wingspan is 70 cm … It´s not polite to talk about ladies weight but Capercaillie hens weighs 1.5–2.5 kg , with an average of 1.8 kg …

Tjäderhöna 4,1...

Tjäderhönan lägger 8–9 på marken … Äggen är gulaktiga med små bruna fläckar …

Äggläggningen är i södra och mellersta Sverige som regel avslutad omkring mitten av maj … Något senare i den norra delen av vårt avlånga land …

Ungarna, som kommer fram efter 3 veckors ruvning, är i början mycket känsliga för köld och väta … Vädret under första hälften av juni har därför stor betydelse för tillgången på ungtjäder under året …

Det här var en mindre bra bild … Väldigt oskarp … Tjädrar liksom många andra fåglar är skygga och vaksamma för minsta ljud och rörelser … Jag använder mig aldrig av gömslen när jag är ute … Då får man ta det här med oskarpa bilder …

In the southern and middle parts of Sweden, nesting is mostly completed in the middle of May … A bit later in the northern part of our country …

About three days after copulation, the hen starts laying 8-9 eggs on the ground … Her eggs are yellowish with small brown spots on … The chicks, who arrive after 3 weeks of incubation, is initially very sensitive to cold and wet weather …

Therefor has the weather in the first half of June of so great importance for how many of those chicks that will continue to stay alive …

This photo above is very blurry and unsharp … Capercaillies as well as many other bird are shy and watchful for the slightest sound and movement … I never use hiding places when I´m out in the forrest or up in the mountains taking photos … So I just have to get used to my sometimes very unsharp photos 😉 …

Tjädertupp 10,1,1...

Här har vi då herr Tjädertupp … Tetrao urogallus  … Artnamnet urogallus betyder ”Uroxetupp ” ….

Den vuxna tuppens huvud, nacke, framrygg, strupe och den övre delen av bröstet är fint vattrade i svart, ljusgrått och mer eller mindre skimrande i blått …

Bröstets främre del är grönaktig med stark metallglans … Resten av bröstet, buken, undergumpen och de undre stjärttäckarna är svartaktiga med vit vattring och sparsamma vita fläckar …

Mindre vita täckfjädrar bildar en vit tydlig fläck framför skulderfjädrarna …

And here we have mr Capercaillie himself … Tetrao urogallus … also known as the Wood groouse … Heather coock … or just Capercaillie … Capercaillies are the largest member of the Grouse family …

The adult rooster´s head, neck, front back, throat and the upper part of his chest is finely colored in black, light grey and is more or less shimmering in blue …

His breast front is greenish with a metallic shimmering sheen … Rest of his chest, abdomen and lower undertail coverts are blackish with a white water ring and sparse white spots …

Small white coverts form a distinct white spot, in front of his liabelities springs …

Tjädertupp 6,1...

Ögonbrynen är röda och svullna … Näbben är gul/vit hos de äldre tupparna … De yngres näbbar är mörkare i färgen …

Stjärten är svart, ofta med vita horisontella fläckar på mitten

Bakryggen, skulderfjädrar, vingtäckare och armpennor är bruna med svart och ljusgrå vattring  … Handpennorna är gråbruna …

The eyebrows are red and swollen … The elderly cocks have a yellow / white beak … While the youngsters have a more dark colored beak …

Capercaillies tail is black … Often with white spots on the the horizontal part…

His back, shoulder feathers, wing coverts and wing pens are brown with a black and grey water ring … Their hand pens are brown …

Tjädertupp 8,1...

Längden är ca 74 – 90 cm … Vingspannet ca 115 cm …

Vanligen väger en tupp ca 3,5 – 4.7 kg men det finns tuppar som vägt runt 7 kg …

Their length is about 74 – 90 cm … Wingspan about 115 cm …

Male Capercaillies weighs about 3.5 – 4.7 kg … But there are roosters that can weigh up to 7 kg , but those roosters are very rare …

Tjäderspel 3,1 ...

Det känns bra att få se en spelande tjädertupp med sin fru …

Tjädern föredrar skog som är över 70 år … Helst över 90 år … Och den typen av skog försvinner ofta i och med de industrialiserade skogsbruket … Allt yngre skogar avverkas i takt med att den äldre skogen försvinner …

Idag avverkar vi  65-70-åriga skogar … Vilka rent biologiskt ses som ungskogar … Det betyder att tjädern får allt svårare att finna lämpliga miljöer för sin överlevnad …

It feels so good that one still can see mr Capercaillie who is courting his wife …

Because Capercaillies prefers a forest that is over 70 years old … Ideally, over 90 years old … And that type of forest have often been lost in the industrialized forestry … At least here in Sweden … Increasingly of our younger forest are felled … In pace that the older forest is disappearing …

Today, we are making deforestation of a 65 – 70 year old forest … What purely biological is seen as a young forest … And that means that our Capercaillies, increasingly having big problems to find a suitable habitat for their survival … 

Tjädertupp 2,1...

Tjädern har i Tyskland, Norge och Sverige för länge sen använts i folkmedicin …

I Småland ansågs tjäderfett vara läkande vid brännsår …

I Norge och delar av Sverige ansågs man skyddad mot ormbett, trolldom och knivhugg om man bar ett tjäderhjärta om armen …

Capercaillies in Germany, Norway and Sweden have a history many years ago as a medicine …

In Sweden ( Småland ) they used Capercaillie fat on their burns …

In Norway and parts of Sweden, people had a Capercaille heart that they attached at their arm … To protect them from snakebites, sorcery and not to get stabbed …

Tjäderspel 4,1 ...

I Bayern ( sydöstra Tyskland ) ansågs de små stenar som finns i tjäderns mage vara bra mot ögonsjukdomar … För kramper hos spädbarn har man gett de torkade och pulveriserade innehållet i tjädermagen eller tjädertungan från en spelande tjäder …

Om man lade en tjäderfjäder under en havande kvinnas säng så skulle hon med lätthet föda sitt barn …

In Bavaria ( south-eastern Germany ) they thought that the small stones that you can find in a Capercaillie stomach, was a good medicin treatment with eye diseases .

They also meant that if you dried and powdered contents from the Capercaillies stomach and did the same with the tounge from a male courting Capercaillie … It could treat convulsions in infants …

And to put a Grouse feather in a pregnant womans bed … Would make her childbirth easy with no pain …

Tjäderhöna 1,1...

Fru tjäder gör sitt bästa för att ge mig en bra bild …

Mrs Capercaillie doing her best to give me a good photo …

Tjädertupp 9,1...

Men herr tjäder vill absolut inte vara med på bild längre …

Så jag säger allra ödmjukast tack till honom och hans fru för ett fantastiskt underhållande skådespel …

Mr Capercaillie is certainly not interested of continue being my photo model …

So I say my most humble ” Thank you mrs and mr Capercaillie for a fantastic spectacle and entertainment …

Utsikt mot Indalsälven 2,1...

Det är sen kväll nu … Och vi har börjat att få vårt fina sommar ljus häruppe …

Och med den här bilden på en fantastisk utsikt  så säger jag tack och hej från de stora skogarna för denna gång …     //  Maria 🙂  …

Now it´s evening … The nordic summer light is in its beginning …

And with this photo of a fabulous view, I say thank you and goodbye from the vast forest … For now …

I hope you english readers have patience with my bad english grammar …

// Maria 😉   …

Publicerat i Foto - Natur, Wildlife | 18 kommentarer

Förändring av bloggen … Blog changes …

Skata 3,3...

Det är över 1 år sedan jag skrev något i min blogg … Det har varit och är fortfarande för svårt att fortsätta skriva om mammas demenssjukdom … Varje gång jag satt mig för att skriva så har orden bara försvunnit … Det har varit helt omöjligt att formulera tankar och funderingar … Och tillslut har det lett fram till att jag inte velat öppna bloggen alls …

For over a year, I haven´t been able to write one singel word in my blog … It´s been and still is to pain ful to continue write anything about mother´s  dementia … Every time I tried to create a blogpost,  my words has dissapeared and just get blown away by the wind … It´s been totaly impossible to make  a sensible content of my thoughts in a blog post … And finally it led me to a point were i couldn´t even open my blog …

Större Hackspett 5,5...

Nu har jag ändå kommit fram till att jag vill återuppta min blogg … Och i viss mån även mitt skrivande … Men inte som tidigare …

Min blogg kommer att bli mer av en fotoblogg innehållande bilder från Jämtlands djur och naturliv … 

Jag kommer säkert fortsätta besöka små byar här i länet som jag tycker kan få visas upp i bild … Eller platser som har en intressant historia att berättas …

Och självklart så kommer Yarri att göra sina små inlägg då och då … Där han delger sina egna små Drever funderingar över livet i stort och smått …

However … I finally got myself into a point in life where I decided to reopen my blog again … And my writing … My ”new” blog are going to be more of a photo blog …

Containing motifes from Jämtlands wildlife …

Besides that, I´m, pretty sure that I will continue visit our small vilages and old places with an interesting history … Which I can share with photos and text  in my blog …

And Yarri is of course going to have his own part in our blog … Were he can share his very own thoughts of how he sees life with an Drever´s eye

Större Hackspett 1,1...

I framtiden kommer jag att skriva om mammas sjukdom igen … Och hur det var att försöka förstå och hantera mammas och hennes sambos åldrande på äldreboendet …

Att åldras tillsammans är inte alltid enkelt … Det kan vara väldigt svårt … Men det skrivs sällan om vilka svårigheterna kan vara …

I know that I will continue write my story about mother and her dementia … And how hard and difficult it was to understand and to manage mother´s and her life partner Kalle´s aging at their elderly home …

Aging together; isn´t always easy … It can be very hard … Some of the difficulties there is , we rarely talk about …Often bacause of tabus and shame …

Trädkrypare 4,4...

Just nu är det för smärtsamt att berätta om hur allt blev … Kalle dog under hösten men min mamma finns fortfarande kvar …

Det är länge sen hon gav mig sitt tillstånd att få skriva om hennes sjukdom … Men av olika skäl så får den berättelsen vänta med att berättas … Jag tror också att det är mammas önskan …

It´s painful to describe how everything went … Kalle died last year, the 19:th of October … But my mother lives with their cat Lisa at the elderly home

Mother gave me her permission to tell her story many years ago … But for various reasons, her story have to wait being told … And I´m very sure that it´s mother´s wish too …

Skata 2,2...

Jag avslutar nu med att hälsa gamla och nya läsare / följare välkomna till min nya blogg som blir mer fotoinriktad …  //  Maria 🙂

I´ll quit this blog post by wishing old and new readers / followers welcome to my ny photo blog …  //  Maria  🙂 

Publicerat i Att vara anhörig ... To be a relative ..., Natur - foto | 22 kommentarer

Året 2014 – I bild och text … The year of 2014 – In photos and text …

Frösön 60, 60...

Januari:  I början av månaden hade vi snö och kyla … Precis som det ska vara i Jämtland den här tiden på året … 

January … In the beginning of the month, it were rather cold and snowy … As it shall be, this time of the year in Jämtland … 

Tännforsen 221,221...

Februari: En månad som innehöll plusgrader … Ishalka … Blåst …

Den här är isformationer från Tännforsen …

February: A month that contained lots of plus degrees … Ice slipping … Rain … And windy weather …

This photo is showing ice formations from Tännforsen … 

Yarri och Rita 19,19...

Mars:  Yarri och Rita … En fin vårvinterdag ute på Andersön …  

Mars: Yarri and Rita … A sunny and beautiful spring winter day at Andersön …

Yarri 6,6...

April: Jag kan känna lukten av vår … 

April: I can smell the scent of spring in the air ….

Fåglar 97,97...

Maj: Fågelaktivitet …

Maj: Bird activity …

Utsikt från Sommarhagen 6,6...

Juni: Utsikt från Pettersson-Berger´s Sommarhagen … 

June: View from Pettersson-Berger´s Sommarhagen … 

Par 1,1...

Juli:  Vi hade ovanligt varmt i Jämtland under Juli månad … Vilket gjorde att många passade på att vara ute och njuta av de ljumma kvällarna …

July: The month of July, were unusually warm here in Jämtland … And a lot of people took the opportunity to spend these warm evenings outdoor …

Alpackor 33,33...

Augusti: Alpacka ungar …

August: Alpaca kids …

Frösön 10,10...

September:  Sen kväll uppe vid Frösö Kyrka … Utsikten över Storsjön och Oviksfjällen är som balsam för själen …

September: Late evening at the church of Frösön … The view with Storsjön and the mountains of Oviken in front of me …Is like balm for the soul …

Frost 38,38...

Oktober:  Iskristaller …

October:  Ice crystals …

Copperhill - Åre 15,15...

November: Mycket regn och slask var det under November månad … Men just den här dagen hade det snöat och temperaturen visade på minus 5 grader …

November: Lots of rain and slush … Was the distinctive weather for the month of November … But this particular day … We got some snow, and temperature were 5 degrees below zero …

Frösön 55, 55.55...

December: Äntligen blev det vinter … 

December:  Finally we got winter …

Yarri 28,28...

Jag älskar den här bilden på Yarri … Så fylld av liv och glädje … Så den får symbolisera att vi nu tar fart och går in i ett nytt år … 2015 … Ett år som jag tror kommer att bli lite lugnare än föregående … I vart fall för min egen del …  

Ha det bäst ! … // Maria  🙂 

I love this photo of Yarri … So filled up with life and joy … So therefor … I let him be the one to symbolizing that we starts a journey that we don´t know so much about … Into a new year … 2015 …
A year that I hope for my own part, will be a little bit quieter than last year … 

Wish you all the best ! …Maria 🙂  

Publicerat i Foton - Årstider ... Photos - Seasons ... | 26 kommentarer

God Jul …. Merry Christmas …

Jag och Yarri 73,71...

GOD JUL !

ÖNSKAR

MARIA OCH YARRI

Jag och Yarri 32,1...

MERRY CHRISTMAS

FROM

MARIA AND YARRi

Publicerat i Uncategorized | 23 kommentarer

Bilder från Mammas 75-årsdag … Photos from mum´s 75:th birthday celebration …

Födelsedagsblommor 5,5..

Mamma fyllde 75-år i mitten av Augusti …

En dag som hon firade med sin sambo Kalle … Oss, sina döttrar … Sitt barnbarn och barnbarns barn … Alla sina syskon med respektive … Kalles brorsdotter … Och ett av sina många syskonbarn …

Och med hennes tillåtelse så lägger jag nu in bilder från den dagen …

Mother celebrated her 75:th birthday in the middle of August …

She celebrated this day with Kalle; her life partner … Us, her daughters … Her only grandchild and great grandchild … All of her siblings with their respective … Kalles niece … And one of her many nephews …

And she gave me her permission to put in some of the photos from that day in my blog …

Födelsedagsblommor 7,7...

Jag vill visa att Alzheimer kan vara mer än bara sorg och tårar … Saknad … Förtvivlan … Ilska … Och hopplöshet …

I want to show that Alzheimer can be so much more than just sorrow and tears … Missing … Despair … Anger … And hopelessness …

Mamma 7,7...

Så här kommer en serie av bilder som innehåller … Glädje … Värme … Gemenskap … Skratt … Syskonkärlek … Sammanhållning …

So here is a serie of photos from that day containing … Joy … Warmth … Family community … Laughter … Sibling love … Cohesion …

Devin, Sandra, Eva och mamma 1,1...

Mammas barnbarn Sandra och barnbarnsbarn Devin …

Mother´s grandchild Sandra and her great grandson Devin …

Devin, Sandra och Mamma 3,3...

Kom upp från Jönköping … En resa på ca 80 mil … För att överraska sin mormor och gammelmormor … Något de verkligen lyckades med … 

Had been driving all night from Jönköping … A trip of about 80 swedish miles … To surprise their grandmother and great grandmother … And that was something they really managed to do …

Devin 2,2,2...

Devins besök var nog den finaste present mamma kunde få … 

Devins visit was probably the nicest gift mother ever could get …

Mamma och Elisabeth 2,2...

Mammas yngsta syster Elisabeth …

Mother´s youngest sister Elisabeth …

Ann-Mari, Mamma och Elisabeth 1,1...

Mammas äldsta syster Ann-Mari … Mamma … Elisabeth … 

Mother´s oldest sister Ann-Mari … Mother … Elisabeth …

Bosse och Mamma 2,2...

Yngsta bror Bosse och mamma …  

Youngest brother Bosse and mother …

Mamma, Pelle och Ann-Mari 1,1...

Mamma … Pelle, hennes näst äldsta broder … Ann-Mari … 

Mother … Pelle, her second oldest brother … Ann-Mari …

Elisabeth, Kjell, Bosse, Mamma och Pelle 2,2...

Elisabeth … Mammas äldsta bror Kjell som också är den äldsta i syskonskaran … Bosse … Mamma och Pelle …

Elisabeth … Kjell, mother´s oldest brother and which also is the eldest of the siblings … Bosse … Mother and Pelle …

Elisabeth, Kjell, Bosse, Mamma, Pelle och Ann-Mari 2,2...

En glad syskonskara …  Som har en otrolig sammanhållning …  

A happy sibling group photo … Who always have had  an incredible cohesion … 

Bosse, Mamma och Elisabeth 5,5...

Bosse … Mamma … Elisabeth …

Bosse … Mother … Elisabeth …

Ann-Mari, Mamma och Kalle 5,2...

Kalle, mammas sambo … Som i December fyller 88 år …

Kalle, mother´s life partner … He´s going to celebrate his 88:th birtday this December

Ann-Mari, Mamma och Kalle 3,3...

Kalle hjälper mamma att läsa vad som står på gratulationskortet …

Kalle helps mother to read what is written on the congrats card …

Ann-Mari, Mamma och Kalle 2,2...

Mamma öppnar presenten från Kalle …

Mother opens her gift from Kalle …

Ann-Mari och Mamma 6,6...

Presenten … En CD spelare som hon kan ha bredvid sin säng och ligga och lyssna på musik …

The gift … A CD player that she can have beside her bed … Listening to her favorite music …

Gun och Mamma 3,3...

Kalles brorsdotter Gun och mamma …

Kalle´s niece Gun and mother …

Devin, Sandra, Eva, Mamma och jag 2,2...

Devin , vill inte vara med på bild … Hans mamma Sandra … Min syster Eva … Mamma … Och jag själv , som gärna hade gjort likadant som Devin gör …  

Devin, who obviously do not want to be photographed … His mother Sandra … My sister Eva .. Mother … And me, who gladly would have done the same thing as Devin does at this photo … 

Lisa 13,13...

Mamma och Kalles katt Lisa … Som bor med dem på äldreboendet …  

Mother and Kalles cat Lisa … Which is allowed to live with them at the elderly home …

Födelsedagsblommor ...

Mammas bra stunder är numer inte många och långa … Men den här dagen var en bra dag … Hennes bästa på mycket länge … En dag som mamma kommer att kunna plocka fram glimtar av när hon mår lite bättre …

Mother´s good moments are nowadays not so many and long … But this day were indeed a good day … Her best during a long, long time … A day that I hope mother will be able to pick up memory glimpses from … When she has a better day …

Devin, Sandra, mamma och jag 1,1...

För det är ju så …  Att oavsett om du är den som är drabbad av Alzheimer … Är nära anhörig … Eller vän …  Som resenär och medresenär på den här demensresan … Behöver vi fina minnen eller fragment av minnen att plocka fram … För att orka med när de dåliga stunderna på resan kommer …

Så tack till er alla … Som gjorde mammas födelsedag till en oförglömlig dag …

Regardless if you are the one afflicted with Alzheimer’s … Or next of kin … Or friend … As a passenger and fellow passenger on this dementia journey … You need to have those happy memories or fragment of memories to pick up … To cope up with the bad days …

So thanks to all of you … That gave mother this memorable day ! …

Mamma 6,6...

Finaste och bästa mamma …

Vi i hörs ! … //  Maria :

My beloved and dear mother …

See ya ! … //  Maria 🙂 …

Publicerat i Att vara anhörig ... To be a relative ... | 28 kommentarer

Fjärilar … Butterflies …

Fjäril 26,26,,,

Skogsgräsfjäril – Erebia ligea …  

Är en medelstor fjäril …Vingspannet är ca 36 och 48 millimeter … Ögonfläckarna på ovansidan vingarna och har som syfte att skrämma rovdjur som vill äta fjärilen …

The Arran Brown – Erebia ligea …

Is a medium-sized butterfly with a wingspan of between 36 to 48 milimeters … Is a medium-sized butterfly with a wingspan of between 36 to 48 millimeters …
Their eye spots on the upper side wings … Has a function that intends to scare predators … so that they don´t want to eat the  butterfly …

Fjäril 42,42...

Precis som andra fjärilar så genomgår den under sitt liv 4 olika stadier … Ägg … Larv … Puppa … Imago = Fullvuxen …  En sån här förvandling kallas fullständig metamorfos … 

Like other butterflys they undergoes 4 different stages during their lifes … Eggs … Larva … Pupa … And Imago = fully grown … A transformation like this is named complete metamorphosis …

Fjäril 8,1...

Flygtiden är en period som infaller i Juli – Augusti då fjärilen är fullvuxen … Det är  under denna period som fjärilarna parar sig … Honan lägger sen ett och ett ägg på ett grässtrå … 

Larven kläcks sen under våren och livnär sig då på olika slags gräs …

Flight time, is a period that occurs July – August when the butterfly is fully grown … Butterflies mate during these weeks … The female butterfly lay her eggs … One by one on a blade of grass …

Butterflies larvae hatched late in next spring … And feed themselves by eating different kind of grass …

Fjäril 27,27...

Den här larven växer långsamt och förpuppas först i början av nästa års sommar … Och efter ytterligare 2 veckor så kläcks den då fullbildade fjärilen …

This larva grows slowly … And pupate not until the beginning of next years summer … And after another 2 weeks … It hatch as a fully formed butterfly …

Fjäril 41,41...

Jag hade ingen aning om att det tar två år för denna fjäril att utvecklas från ägg till fullvuxen … Alltid lär man sig nåt nytt …

I had no idea that it take 2 years for the Arran Brown to become a fully grown butterfly … You can always learn something new …

Fjäril 95,95...

Och vem har vi då här … Jag gissar att det kan vara en Brunfläckig Pärlemorfjäril –  Boloria selene … Men det är en mycket osäker gissning … 

And who is this … My guess is that it can be the Small Pearl-bordered Fritillary – Boloria selene … But that is a very unsure guess …

Fjäril 74,74...

Oavsett vilken slags fjäril det är … Så tycker jag att den är väldigt fin …

No matter what kind of butterfly this is … I think it is a real beauty …

Fjäril 4,4...

Jag är fascinerad av hur fint mönstrade de flesta fjärilar är … T om deras antenner har ett slags mönster …

I´m fascinated by how beautiful patterns most butterflies have … Even their antennas has a kind of pattern …

Fjäril 78,78...

Fjärilar är inte helt enkla att fota …

Butterflies are not entirely easy to shoot …

Fjäril 77,77...

De är lättskrämda …

They are easily frightened …

Fjäril 79,79...

Vilket gör att de inte sitter stilla särskilt länge … I alla fall inte så länge som jag vill …

So they will not sit down for so long  … At least not as long as I want …

Fjäril 43,43...

Så det gäller att vara snabb med avtryckarfingret  😉 …

Den här skrämdes iväg av Yarri … Jag tar med bilden som ett exempel på hur de flesta av mina fjärilsbilder såg ut … Efter 2 timmars fotograferande …

So one has to be quick with the trigger finger 😉 …

This butterfly was scared away by Yarri … And I let this photo get a spot in this post, just to show how most of my photos looked like … After 2 hours of photo shooting …

Fjäril 46,46...

Fjärilsfotografering är inte nummer 1 på Yarris favorit aktivitetslista … Att sitta stilla … Vara tyst … En dag som denna då det var 29 graders värme och stekande solsken … Är inget han jublar över …  Men att vara hemma själv är ett ännu värre alternativ enligt Yarri … 

Så med en vattenskål bredvid sig och tillgång till en skuggig plats … Så fogar han sig i sitt öde … Högljutt suckande …

Butterfly photography is not number 1 on Yarris favourite activity list … To sit without movements … And be quiet … A day like that day when it was 29 degrees C and with a scorching sunshine … Isn´t anything he feel any rejoicing over … But being home all by himself … Is according to Yarri, an even worse alternative …

So a bowl filled with icecold water … A shady area next to me …
Got him to accept his destiny … With a very loud sigh …

Fjäril 60,60...

Den här väntan … Är verkligen ett ypperligt tillfälle i att träna sig i den medvetna närvaron …

För jakten efter den perfekta bilden … Är inte alltid det viktigaste … Utan mer som en fin bonus …

This kind of waiting … Is really a great opportunity to train oneself in conscious presence …

For the pursuit of the perfect image … Isn´t always the most important thing … It´s more like a very nice bonus…

Fjäril 59,59...

Det intressanta är att få ta del av vad som händer i Fjärilarnas värld …

It is interesting to check out what happens in the Butterfly world …

Fjäril 63,63...

Vilket är lätt att missa … Om man som jag inte är så jättebra på kamerans teknik … Och istället för att observera det jag skall fota … Börjar fundera över kamerans alla knappar och deras funktioner …

Which is easy to miss … If one is like me = not so good in camera technology … And instead of observing whatever I will photograph … Start to think about all the button functions my camera has …

Fjäril 87,87...

Så numer struntar jag i den tekniska biten … Den får jag lära mig när jag går den där fotokursen som jag verkligen skulle behöva gå …

Viktigare är att lära sig av olika djurs beteende … Och för mig funkar det lärandet bäst om jag är medvetet närvarande …

So nowadays, I don´t care so much about the technical part … That is something I can learn when I take this camera course that I really need …

More important right now is to learn as much as can about various animals behaviour … And for me … Is that kind of learning, best functioning … If I´m consciously present …

Fjäril 31,31...

Den här blå fjärilen passar absolut inte färgmässigt in i samlingen av övriga foton i detta inlägg …

Men mitt medvetet närvarande jag och mitt av tryckar finger var för en gångs skull helt synkroniserade när den flög förbi  😉  …  Och detta blev resultatet av den ytterst kortvariga synkroniseringen … För övrigt också den sist bilden jag tog den här dagen av fjärilarna … 

Vi hörs ! … // Maria 🙂 

This blue butterfly … Is certainly not suited tinctorially into this post, together with the other butterfly photos …

But for a moment were my consciously present …and my trigger finger totally in sync when this little fellow flew pass me 😉 … And this photo, is the result of that very brief synchronization … Which by the way was the last photo I took that day of the butterflies …

See ya ! … // Maria 🙂 

Publicerat i Wildlife | 36 kommentarer

The Virtual Blog Tour …

Udden 5,5...

Hi ! … This post is a bit different from my ordinary posts … Because it is a tiny little part in what I think will become a world wide blog tour … And that´s why this post is written all in english … But that is only for this post … Next time is my post written both in swedish and english …

Leya at http://lagottocattleya.wordpress.com/ invited me to take part in a Virtual Blog Tour,  Monday 18:th of August, 2014 … Thank you for inviting me! …

A-C is a woman with many talents … Of wich blogging is one … Photographing is another … She like to travel … And she  gladely share her travel experiences with us followers … In posts containing fantastic photos and informative text … 

She has a passion for nature and all the things that goes along with that … Which can be seen in her Warden Spirits blog … This passion is something we both share … 

Then we have Totti … Her beautiful Lagotto … You can meet him in all of her 3 blogs … So check them out … 

What is Virtual Blog Tour … 

It´s a relatively new project for bloggers …  The rules are fairly simple :

 • Compose a one-time post which is posted on Monday … (date will be given to you from whoever passes on the tour)
 • Answer four questions about our creative process which lets other bloggers and visitors know what inspires us to do what we do …
  1. What am I working on? 
  2. How does my work differ from others of its genre?
  3. Why do I write/create what I do? 
  4. How does your writing/creating process work?  
 • Then pass the tour on to up to four other bloggers … Get their permission first and give them rules and specific Monday they are to post …     

Now, I´ll do my best to answer those 4 questions below…

Sommarhagen 16,16...

1.  I always loved being out in nature … So nature is the red thread in my blog … Despite if I write about my parents … Or the Wildlife … 

Älgar 1,1...

Another thing that i´m passionated about is the landscape Jämtland … And its history … So one can say that a tiny part of this blog is to get other people aware of this fantastic landscape, where I live  …

Udden 6,6,...

2.   I share my blog with my presious Yarri … He is my everything and I love him so incredible much  …

Yarri 27,27...

He is always with me … Except for when i´m at the hospital  … Yarri has a lot to say about the time we share … And the objects we take photos of … And happily share his thoughts in his part of our blog …

Yarri och gräsänder 5,5...

3.  I´ve been working within healthcare for almost 32 years now … But I never ever really understood the problems you can  meet on the way as a next of kin … Especially when your parents get old and sick … Health care is not so given, as you could belive …

Solnedgång 61,61...

I started this blog when my father got a vascular dementia caused by a cerebral hemorrage … And then my mother got diagnozed with Alzheimer´s dementia …

Solnedgång 39,1...

Having parents with two different kind of dementia isn´t easy … Especially not for them … For me as a daughter, it has been like being on a roller coaster journey …

This journey isn´t always happy … It contains a lot of sorrow … Anger … Hopelessness … Despair … Education … Acceptance … And how strange it might sound … Also a lot of joy …

Solnedgång 40,40...

Being a traveller on this dementia journey is a chance to learn new things together with your parent … And to accept that the relationship we had … From now on and forward … Is going to take a new and not so straight direction …

Väg 1,1...

I´m trying to express and share my feelings … experiences … Without self-pity … My father isn´t with me any more … But my mother is … So my journey continues … And so does my blog … At least during this year … 

Grässtrå 3,3...

4.   My mood decides most of the time what my posts is going to be about … I try to compose a text that is understandably … Not just for me … And then I try to find photos that suits my text … 

But I can also do the opposite … Like in my last post about the Great grey Owl … In that post I started with my photos …  And then I start searching for a informative text …

Blommor 1,1,1...

Now I  have the pleasure of introducing you to Kathryn at  http://vastlycurious.com/  

… She says ”  I see beauty in the ordinary and mundane … A single note can twist my soul … I crave the aesthetics of life and my singular purpose is to create so my authentic soul can sing and dance again! ”  … 

In her blog you find beautiful photos of landscape … Nature … Architecture … Different kind of art … Music … Interesting text … 

She lives in the Netherlands … A country that I for one is not so familiar with … Though I live in Europe … So I´m glad that I´ve  found her blog … And I hope that you are going to find it to … 

Thank you for joining us on Monday the 25 of August Kathryn …  We’re looking forward to your contribution … 

// Maria 🙂  …  

Publicerat i Uncategorized | 10 kommentarer

Lappuggla … Great Grey Owl …

Lappuggla 5,5...

Lappuggla – Strix Nebulosa Lapponica – vilket betyder, dimmigt färgad uggla från Lappland …

För några veckor sedan när jag var ute så träffade jag på den här Lappugglan … En uggla som är rätt fredlig av sig … Mot oss människor …

Om den inte har ungar att försvara … När ungarna kläckts är honan mycket aggressiv … Och går omedelbart till attack med både klor och vingknogar mot en inkräktare …

Great Grey Owl – Strix Nebulosa Lapponica … Which means a foggy grey owl from Lappland … 

I met this owl a few weeks ago … This owl is most of the time quite peaceful toward us humans … 

Except for the short period they have chicks … Cause when their chicks has been hatched … The female owl become being very aggressive … And immediately start attacking all intruders with her claws and her wing knuckles … 

Lappuggla 6,6...

Lappugglan är en av Sveriges största ugglor … Endast Berguven är större …  Storleken är delvis en synvilla och beror på den yviga fjäderdräkten …

The Great Grey Owl is one of Swedens biggest owls … Only the Eurasian Eagle-Owl is bigger … The size of this Great Grey Owl is partly an optical illusion,  because of their bushy plumage …

Lappuggla 9,9...

Lappugglan är anpassad till arktiskt  klimat … Fjäderdräkten skyddar mycket bra mot kyla … Även ben och fötter är klädda med fjädrar …

Bäst trivs den i de nordligaste barrskogsklädda delarna av Sverige …

The Great Grey Owl is adapted to an arctic climate … Their plumage protects them very well against the cold … Even their legs and feets are covered with feathers …  

It thrives best in the northern coniferous forest-covered parts of Sweden …  

Lappuggla 7,7...

Lappugglans längd är ca 130 – 150 cm … Vikten varierar mellan 1 – 1,5 kg …  Honan är större och tyngre än hanen …

Livslängden på de här ugglorna i vilt tillstånd är ca 12 – 15 år … I djurparker har de blivit så gamla som 27 år …

Their length is approximately 130 – 150 centimeters … Weight varies at 1 – 1,5 kilograms … The female owl is larger and heavier than the male … 

Wild owls have a lifetime for about  12 – 15 years … In Zoos they can become as old as 27 years … 

Lappuggla 8,8...

De lever främst av sorkar och näbbmöss … Men även lämlar och andra möss …

Lappugglor kan flyga nästan ljudlöst … Och kan på så sätt överraska sina byten …

Liksom många andra ugglor varierar lappugglan kraftigt i antal år från år …               beroende på tillgången av gnagare …

Their favorite food is voles and  shrews … Lemmings and other mice slips also down into their stomach … 

The Great Grey Owl can fly almost silently … A trait that they use to surprise their prey … 

Like many other owls, they varies in number from year to year … Depending on the availability of rodents … 

Lappuggla 3,3...

Häckar gör den vanligtvis i  gamla  Ormvråksbon eller Hökbon …  Men den kan även häcka i höga och grova stubbar …

De blir könsmogna vid 2 – 3 års ålder … Parningstiden är i April – Maj … De lägger vanligen 2 – 6 ägg som de sen ruvar i 28 – 36 dagar …

Ungarna är flygfärdiga vid 2 månaders ålder …

They usually nesting in old Common Buzzard or Hawk nests … But they can also nesting in high and coarse stubs … 

The Great Grey Owl is sexually mature at 2 – 3 years of age … Their mating season is in April – May … They usually lay 2 – 6 eggs which they incubate for 28 – 36 days … 

At the age of 2 months, their chicks is ready to fly … 

Lappuggla 4,4...

Typiska kännetecken för den här ugglan är ett rätt stort och runt huvud … Stora askgrå ringar runt ögonen … En tjock hals …

Lappugglans omfångsrika ansikte gör att den kan fånga upp ljud väldigt bra …  Synen är lika bra som hörseln …

Typical characteristics for this owl is a rather large and round head … Big  livid circles around their eyes … A thick neck …

This voluminous head is helping the owl capture up sounds very well … And their eyesight is as good as their hearing …  

Lappuggla 10,10...

Jag försöker alltid att läsa på lite om mina foto objekt när jag kommer hem … Den sortens kunskap är inte så tung att bära med sig …

Det var i alla fall ett trevligt uggle möte för mig, Yarri och Mr Pentax 😉  …

Nu ska jag klura på vad mitt nästa inlägg ska innehålla … Jag har många bilder … Men så ska det till en text också …

Ha det bra tills nästa gång vi hörs ! … // Maria 🙂

I always try to read a little about my photo objects when I get home … This type of knowledge isn´t that heavy to carry … 

It was indeed a pleasant owl meeting for me, Yarri and Mr Pentax 😉  … 

Now I have to figure out what my next posts shall contain … I have lots of photos … But I still struggles, to find suitable text to my photos …  

Until next time … Take care ! … // Maria 🙂

Publicerat i Wildlife | 37 kommentarer

Sommarbilder från Frösön … Summer photos from Frösön …

Frösön 46,46...

Hej ! …

Det finns många saker i mitt liv som måste skötas om just nu … Tyvärr hamnar skötseln av min blogg allt som oftast  längst ner på min ” att göra lista” …

Lusten att skriva har inte funnits där … Orsaken till det är mer än en … Och det är väl egentligen största anledningen till att det inte görs några inlägg från mig … 

Hi ! …

There´s a lot of thing in my life that needs to be cared for… Unfortunately,  my blog always seems to be at the bottom of my ” to do list ” …

For several reasons … My desire to write a post haven´t been there, as it use to be … And that´s maybe the main reason to why there is no posts from me …

Frösön 65,65...

Nu har jag iaf tagit mig i kragen och knåpat ihop ett inlägg … Denna gång med sommarbilder från Frösön …

Frösön, Storsjöns största ö … En plats där jag bodde under 18 år … Och fortfarande ofta åker ut till … I sällskap med Yarri och Mr Pentax …

Today, I have cobbled together a post … With summer photos from Frösön … 

Frösön, the biggest island in our lake Storsjön … I lived there for 18 years … And I still visit this beautiful island … With my companions Yarri and mr Pentax …

Frösön 76,76...

Jag tycker om att sitta i Yarris sällskap … Leka med hans silkesmjuka öron … Och i tankarna filosofera över stort och smått här i livet …

I like to sit in Yarris company … Just playing with his silky ears … And in my thoughts, philosophize over life´s small and big things …  

Frösön 75,75...

Det blir lite som en tyst mental terapi att bara låta tankarna irra iväg lite som de vill … 

När tankarna har förirrat sig klart … Försöker jag träna mig i medveten närvaro … Eller i Mindfullness, som det så fint heter på fackspråk …

That is a bit like a silent menthal therapy, let my thoughts wander away as they want …

And when i´m, done with that …I try to take 15 minutes to train me in concious presence … Or Mindfulness, as it´s called in jargon …

Frösön 34,34...

En som inte behöver träna på medveten närvaro är Yarri … Han liksom andra hundar har det naturligt i sina gener …

One that don´t need to practice Mindfulness, is Yarri … He , like all other dogs … Has concious presence , in his genes …

Frösön 10,10...

Till skillnad från djuren … Har vi människor en förmåga att röra oss mellan flera olika tidszoner …

Vi fantiserar och dagdrömmar om framtiden … Och med stigande ålder tänker vi ofta på och drömmer oss tillbaka till tider som varit …

Unlike animals … Have humans an ability to move between several different time zones …

We fantasizes and daydreams about our future … And with age, we often think and daydream us back to the days that been …

Frösön 4,4...

Just denna förmåga att flytta sig mellan tidszoner kan ställa till problem …

Mest för att vi hamnar i  situationer då vi ältar tidigare händelser och upplevelser … Det kan vara saker vi sagt … Saker vi gjort … Eller negativa händelser som vi varit med om  …

This ability to travel between time zones … Can cause problems …

Most of us will sometimes end up in situations where we both brood and dwell on over previous events and experiences … And that can be about things we said …  We´ve done … Or other negative things that we´ve experienced in our lives …

Frösön 18,18...

Min erfarenhet är att ältandet i sig sällan leder till något positivt … Eftersom jag inte kan göra om det som en gång hänt i mitt liv … 

To dwell on over things that been … Seldom leads me in a positive direction … Since I can´t undo things that already happened in my life …

Frösön 12,12...

När jag är ute i skog och mark … Upplever jag oftast ett inre lugn … 

Naturen och djuren har alltid påverkat mig så … Ända  sedan jag var liten … Långt, långt innan jag visste att det ens fanns nåt som hette Mindfulness …  

When i´m out in the nature … I often experience an inner peace inside of me …

Nature in generally and animals in particular has always affected me like that … Ever since I was a little girl … Long, long before I even knew that there was something called Mindfulness … 

Frösön 22,22...

Den här typen av mental träning … Gör att jag idag ser mer klarsynt på … Har en annan förståelse för … Och acceptans till min egen levnads historia …

This kind of menthal training … Make it easier for me today, to … Look more perceptive on … Have a different understanding to … And acceptance towards my own history … 

Frösön 16,16...

Min levnadshistoria … Har format mig till den jag är idag … Och det är också den som delvis påverkar min syn på framtiden …

The story of my life … Has shaped me into the person I am today … And it also affected my view of the future …  

Frösön 33,33...

Att hitta en balans och acceptans i hur jag ska förhålla mig till min egen framtid … Det är svårt … Framtiden är ett oskrivet blad … 

Skrämmande … Men på samma gång också väldigt spännande … 

Finding a balance and acceptance of how I should approach myself for my future …  That´s not so easy … Future is a blank slate …

Scary … But in the same time very exciting … 

Frösön 13,13...

Så med åldern har jag lärt mig … Att det  är lugnast att ta dagen som den kommer … Inte fundera så mycket på det jag inte vet något om … Utan istället vara medvetet närvarande i det som händer nu … 

So, with age I´ve learned … That it´s much more easy going, to take the days as they comes … Not worry over things I don´t know anything about … Instead try to be more consciously present in whats going on right now …

Frösön 24,24...

Och det är att njuta av min semester som precis börjat … För den har jag verkligen längtat efter … Och att kunna utnyttja semesterveckorna maximalt tillsammans med Yarri …

// Maria 🙂  

And that is to enjoy my holiday, that just started … Something I really been longing for …   I´m also going to spend maximum with quality time,  with my precious Yarri … 

// Maria 🙂 

Publicerat i Uncategorized | 25 kommentarer

När det inte längre finns några svar … When there´s no more answers …

Vissnad blomma 2,2...

Livet går upp och ner för de flesta av oss …. För mig så går det lite väl mycket upp och ner i nuläget …  Att vara dotter till en mamma som har Alzheimer är som att befinna sig i en ständigt pågående åktur i en berg och dalbana …

Life goes up and down for most of us … At the moment, my life is little bit to much up and down … Being a daughter to a mother with Alzheimer´s disease is like being in a continuously ongoing ride in a roller coaster … 

Gräs 2, 2...

Jag följer liksom med i alla mammas toppar och dalar … Och de ändras ganska snabbt …

It´s like I emotionally follow my mothers ups and downs … And these ups and downs change pretty quickly …

Växter 28,28...

Lika glad som jag blir för hennes bättre dagar … Lika ledsen blir jag när hon mår sämre …

As happy I am, for her better days … Just as sad I am, when she is worse …

Växter 49,1...

Jag vet att detta är en obotlig sjukdom … Men ändå tänds den där lilla gnistan av hopp, varje gång mamma har en period med lite förbättring … 

I know that it´s an incurable disease … But still, lit that little spark of hope … When mother has a period with small improvements …

Gräs 11...

Det är inte så att jag tror att mamma skall bli helt frisk …

Its not that I think that she is going to be completely well again …

Blommor 3,3...

Mitt hopp handlar mer om att hon ska få stanna i den fas där hon inte har så mycket vanföreställningar och hallucinationer … Symtomen som ger henne så mycket plågsam rädsla och ångest …

My hope is more that I want her to be allowed staying in the phase where she don´t have so much delusions and hallucinations … Those symtoms that give her so much excruciating fear and anxiety …

Blommor 4,4...

Jag har också blivit medveten om att en stor del av mammas rädsla i nuläget handlar om döden … Ett ämne som hon och jag pratat mycket och ofta om under det senaste året … Och fortsätter att prata om … 

I´ve become more aware that mother´s fear at this moment is about death … A subject she and I been talking a lot about during this previous year … And still talks about …

Gräs 5,5...

När vi har pratat så har det mestadels handlat om hur vi själva vill ha det när döden är ett faktum … Men det har alltid varit ur ett perspektiv som ligger långt fram i tiden … I alla fall är det så jag har tänkt …

When we previous have been spoken about death … Our conversation have mostly been about how we want things to be … When death is a fait accompli… And out of a perspective that is far away in the future … Anyway, that is what I thought and wanted it to be …

Växter 30,30...

Mamma har förstått att döden kan vara närmare än vad vi velat tro … För på äldreboenden är döden alltid närvarande … Ungefär som en ständigt oinbjuden gäst som håller sig lite i bakgrunden …

Och när vi minst anar … Gör den sig påmind, om sin närvaro … För att sedan snabbt dra sig tillbaka till bakgrunden igen … Som en svart skugga … 

Mother has realized that death can be closer to us than either of us wanted to believe … In elderly homes … Death is always present … Like a constant uninvited guest who stays a bit in the background …

And when we least expect … Quickly reminds us of its presence … And then equal quick, retreated into the background again … As a black shadow …

Växter 17,17...

Mamma påtalade en dag,  för inte alltför länge sedan … ”Maria, nu har det försvunnit 5 från vår avdelning sedan vi flyttade in för 1 år sedan” …

Jag förstod inte riktigt vad hon menade, så jag frågade … ”Hur menar du nu” ? … Och då svarade hon … ”De har åkt iväg till himlen” … ”Tänk om det är min eller Kalles tur nästa gång” …

Not too long ago, mother said to me … ”Maria, now it has disappeared 5 of us since we moved in to this elderly home , 1 year ago” …

I didn´t quite understand so i asked her , ” How do you mean, tell me” … And she answered … ”They all gone away to heaven” … ”I´m afraid that it can be mine or Kalle´s turn next time” …

Växt 1,3...

Döden blir självklart mer påtaglig då ens kamrater vid middagsbordet plötsligen är borta från en dag till en annan …

For obvious reasons, death will become more noticeable when one´s peers at the dinner table suddenly is gone from one day to another …

Växter 6,6...

Mamma säger ofta till mig att livet är orättvist … Jag kan bara hålla med henne om det …

Mother often tell me that life isn´t fair … And I can only agree with her …

Växter 7,1...

Hon frågar gång på gång … Varför skulle jag drabbas av det här … Varför finns det ingen hjälp att få … 

She ask, again and again … Why must I be the one suffering from this? … Why isn´t there any cure …

Växter 35,35...

Döden stör min och mammas relation … Den skapar rädsla och förvirring hos henne … Och för all del även hos mig själv … 

Death, is bothering mine and mother´s relation … It creates so much fear and confusion within her … And by all means, even within myself …

Växter 33,33...

Jag tror att de flesta av oss gärna lever våra liv som att döden inte finns … Vi vill iaf inte kännas vid den … Och varför skulle vi göra det … Om det nu inte är alldeles nödvändigt … 

I think that most of us, is living our lives like death don´t exist … Anyway, we try to pretend that it don´t exist … And why should we ? … Unless its absolutely necessary …

Växter 49,49...

Men till slut kommer vi alla till en punkt i livet … Där vi måste försöka hitta ett förhållningssätt gentemot den … Och det är väl i det läget som jag och mamma befinner oss idag …

All of us … Is eventually going to reach a point in life … Where we just have to find a way, how to relate against death … And that´s the point in life, where mother and I, stands today …

Växter 45,45...

Det hade underlättat en hel del … Om vi hade haft ett slags facit för döden … Där alla svaren på våra frågor stod … 

Nu finns inget facit, så jag försöker relatera till mitt arbete …Där jag ofta pratar om döden … Utifrån olika perspektiv … Där inget samtal är det andra likt …

It had facilitated a lot … If we had the answer key at death … Where we could have read the answers to our questions …

Well, there is no answer key, so instead I try to relate to my work … Where I often talk about death … From different perspective … No conversation is the other alike …

Växter 47,47...

Jag tror att ett sätt att förhålla sig till döden är att tillåta sig att ge det samtalsämnet utrymme … Och att verkligen ta sig tid när ämnet kommer upp … Vara en närvarande lyssnare … Bekräfta vad som sägs …

Min erfarenhet är att det kan dämpa oron … Även om vi inte har alla svar …

I belive that a way of relate to death, is allowing yourself to give conversation space … See to that you really have time for listening … Be a present listener … Confirm what is said in this conversation …

My experience is that these things may allay some concerns … Even if I/we don´t have all answers to give …  

Växter 23,1...

Så jag försöker samla ihop och ta med mig mina kunskaper om samtalsmetodik, in i de samtal jag idag har med min mamma … Det går … Även om det inte är lätt …

So I try to gather up, my professional knowledge about conversational methodology … And take that back with me in my conversations with mother … It goes … Even if it not so easy …

Växter 10,10...

Det svåra är att se mammas själsliga smärta … Jag kan inte ta bort smärtan … Men jag kan finnas … Jag kan ge beröring … Hålla hennes händer … Ge henne en kram … Torka hennes tårar då hon är ledsen … 

The hard part is to see mom´s spiritual and emotional pain … I can´t take away that awful pain … But I can be with her … Give her physical contact … Hold her hands … Give her a hug … Wipe her tears away when she cries …

Växter 1,2...

Jag är aldrig rädd att visa henne mina tårar … För då blir hon den som kan ge tröst … Det här är ett sätt för oss att dela vår sorg … En sorg … Inför en framtid vars innehåll vi inte vet något om … 

I´m not afraid to show her my tears too … Then she can be the one who can give comfort … It´s a way for us to share our sorrow … A sorrow … Toward a future and its contents, either of us don´t know anything about how its going to be …

Växter 3,2...

Utifrån det jag skrivit om i dagens inlägg … Så inser jag att det lilla ordet varför … Blivit så stort för mig … Att jag inte längre har några svar att ge min mamma … 

// Maria    

Based on the content in todays post … I suddenly realize, that the tiny little word why … Has become so big for me … So big, that there is no longer any answers to give my mom …

// Maria        

Publicerat i Att vara anhörig ... To be a relative ... | 44 kommentarer